หนังสือเศรษฐศาสตร์-ทั่วไป | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

ผู้แต่ง : ฐิติมา ชูเชิด และคณะ

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

ผู้แต่ง : มุน ฮวีชัง

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลก และผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออก และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลก และผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออก และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

ผู้แต่ง : กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และคณะ

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์และการส่งเสริมการมีบุตร :องค์ความรู้ทางทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์

เศรษฐศาสตร์และการส่งเสริมการมีบุตร :องค์ความรู้ทางทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์

ผู้แต่ง : นพพล วิทย์วรพงศ์ และคณะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง : พอพันธ์ อุยยานนท์

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่ง : สินีนาฏ เสริมชีพ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง

ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง

ผู้แต่ง : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเศรษฐศาสตร์ (STATISTICAL ECONOMICS)

สถิติเศรษฐศาสตร์ (STATISTICAL ECONOMICS)

ผู้แต่ง : สุธรรม ขนาบศักดิ์

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐมิติ

เศรษฐมิติ

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์

฿ 129.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT)

การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

ประเทศไทย :ยกระดับสตาร์ตอัปสู่สเกลอัป 2030 เร่งสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม (สองภาษา ไทย-อังกฤษ)

ประเทศไทย :ยกระดับสตาร์ตอัปสู่สเกลอัป 2030 เร่งสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม (สองภาษา ไทย-อังกฤษ)

ผู้แต่ง : ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย และคณะ

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

การเงินอิสลาม :เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และการประกันภัย

การเงินอิสลาม :เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และการประกันภัย

ผู้แต่ง : ไซฟุล อัสฮาร์ รอสลี่

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

ผู้แต่ง : อาเธอร์ อาร์. โครเบอร์

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO)

กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO)

ผู้แต่ง : ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร

฿ 132.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดและการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ (INCOME DISTRIBUTIONAL ANALYSIS:

การวัดและการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ (INCOME DISTRIBUTIONAL ANALYSIS:

ผู้แต่ง : อิศรา ศานติศาสน์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักเศรษฐศาสตร์ II :มหเศรษฐศาสตร์

หลักเศรษฐศาสตร์ II :มหเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่ง : รัตนา สายคณิต

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ECONOMICS FOR BEGINNERS มือใหม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์

ECONOMICS FOR BEGINNERS มือใหม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่ง : LARA BRYAN และคณะ

฿ 310.00

อ่านเพิ่มเติม

MACROECONOMICS: PRIVATE & PUBLIC CHOICE

MACROECONOMICS: PRIVATE & PUBLIC CHOICE

ผู้แต่ง : JAMES D. GWARTNEY

฿ 2,016.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS: PRIVATE AND PUBLIC CHOICE

MICROECONOMICS: PRIVATE AND PUBLIC CHOICE

ผู้แต่ง : JAMES D. GWARTNEY et al.

฿ 2,016.00

อ่านเพิ่มเติม

THE CHANGING WORLD ORDER (ภาคภาษาไทย)

THE CHANGING WORLD ORDER (ภาคภาษาไทย)

ผู้แต่ง : RAY DALIO

฿ 699.00

อ่านเพิ่มเติม

ECONOMICS: PRIVATE & PUBLIC CHOICE (HC)

ECONOMICS: PRIVATE & PUBLIC CHOICE (HC)

ผู้แต่ง : JAMES D. GWARTNEY et al.

฿ 2,016.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก (A SIMPLE GUIDE THROUGH PHD MACROECONOMIC THEORY)

คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก (A SIMPLE GUIDE THROUGH PHD MACROECONOMIC THEORY)

ผู้แต่ง : อัธกฤตย์ เทพมงคล และคณะ

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

SHARING ECONOMY ลองมาแล้ว :เศรษฐศาสตร์โลกใบใหม่

SHARING ECONOMY ลองมาแล้ว :เศรษฐศาสตร์โลกใบใหม่

ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล และคณะ

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ส่องเศรษฐกิจ CLMV: ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย

ส่องเศรษฐกิจ CLMV: ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย

ผู้แต่ง : กิริยา กุลกลการ และคณะ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

ผู้แต่ง : ฐิติมา ชูเชิด และคณะ

มีสินค้า : 595 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

มีสินค้า : 387 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลก และผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออก และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

มีสินค้า : 325 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์และการส่งเสริมการมีบุตร :องค์ความรู้ทางทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์

มีสินค้า : 288 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง : พอพันธ์ อุยยานนท์

มีสินค้า : 194 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่ง : สินีนาฏ เสริมชีพ

มีสินค้า : 177 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง

ผู้แต่ง : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

มีสินค้า : 163 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเศรษฐศาสตร์ (STATISTICAL ECONOMICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติเศรษฐศาสตร์ (STATISTICAL ECONOMICS)

ผู้แต่ง : สุธรรม ขนาบศักดิ์

มีสินค้า : 146 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐมิติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐมิติ

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์

มีสินค้า : 101 ในสต็อก

ราคา

฿ 129.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT)

มีสินค้า : 100 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

ประเทศไทย :ยกระดับสตาร์ตอัปสู่สเกลอัป 2030 เร่งสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม (สองภาษา ไทย-อังกฤษ)

มีสินค้า : 100 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

การเงินอิสลาม :เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และการประกันภัย

มีสินค้า : 80 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

ผู้แต่ง : อาเธอร์ อาร์. โครเบอร์

มีสินค้า : 69 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO)

มีสินค้า : 62 ในสต็อก

ราคา

฿ 132.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดและการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ (INCOME DISTRIBUTIONAL ANALYSIS:

มีสินค้า : 60 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักเศรษฐศาสตร์ II :มหเศรษฐศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักเศรษฐศาสตร์ II :มหเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่ง : รัตนา สายคณิต

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ECONOMICS FOR BEGINNERS มือใหม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 310.00

อ่านเพิ่มเติม

MACROECONOMICS: PRIVATE & PUBLIC CHOICE

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MACROECONOMICS: PRIVATE & PUBLIC CHOICE

ผู้แต่ง : JAMES D. GWARTNEY

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,016.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS: PRIVATE AND PUBLIC CHOICE

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROECONOMICS: PRIVATE AND PUBLIC CHOICE

ผู้แต่ง : JAMES D. GWARTNEY et al.

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,016.00

อ่านเพิ่มเติม

THE CHANGING WORLD ORDER (ภาคภาษาไทย)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE CHANGING WORLD ORDER (ภาคภาษาไทย)

ผู้แต่ง : RAY DALIO

มีสินค้า : 49 ในสต็อก

ราคา

฿ 699.00

อ่านเพิ่มเติม

ECONOMICS: PRIVATE & PUBLIC CHOICE (HC)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ECONOMICS: PRIVATE & PUBLIC CHOICE (HC)

ผู้แต่ง : JAMES D. GWARTNEY et al.

มีสินค้า : 48 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,016.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก (A SIMPLE GUIDE THROUGH PHD MACROECONOMIC THEORY)

มีสินค้า : 46 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

SHARING ECONOMY ลองมาแล้ว :เศรษฐศาสตร์โลกใบใหม่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SHARING ECONOMY ลองมาแล้ว :เศรษฐศาสตร์โลกใบใหม่

ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล และคณะ

มีสินค้า : 43 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ส่องเศรษฐกิจ CLMV: ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ส่องเศรษฐกิจ CLMV: ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย

ผู้แต่ง : กิริยา กุลกลการ และคณะ

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม