หนังสือเศรษฐศาสตร์-ทั่วไป | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

ผู้แต่ง : ฐิติมา ชูเชิด และคณะ

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ผู้แต่ง : วิรุณสิริ ใจมา

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

ผู้แต่ง : มุน ฮวีชัง

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง

ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง

ผู้แต่ง : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น :การวิเคราะห์และประยุกต์

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น :การวิเคราะห์และประยุกต์

ผู้แต่ง : สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลก และผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออก และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลก และผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออก และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

ผู้แต่ง : กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และคณะ

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์และการส่งเสริมการมีบุตร :องค์ความรู้ทางทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์

เศรษฐศาสตร์และการส่งเสริมการมีบุตร :องค์ความรู้ทางทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์

ผู้แต่ง : นพพล วิทย์วรพงศ์ และคณะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค II (MACROECONOMICS THEORY II)

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค II (MACROECONOMICS THEORY II)

ผู้แต่ง : ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

฿ 129.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง : พอพันธ์ อุยยานนท์

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐมิติ

เศรษฐมิติ

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์

฿ 129.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO)

กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO)

ผู้แต่ง : ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร

฿ 132.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุข

เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุข

ผู้แต่ง : ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต (DYNAMIC MACROECONOMICS)

เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต (DYNAMIC MACROECONOMICS)

ผู้แต่ง : นิพิฐ วงศ์ปัญญา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐศาสตร์มหภาค

ผู้แต่ง : สุจิตรา กุลประสิทธิ์

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ผู้แต่ง : เกรียงไกร เตชกานนท์

฿ 427.00

อ่านเพิ่มเติม

พรมแดนความรู้ของนักเศรษฐศาสตร์ไทย :การวิเคราะห์กระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาระบบความรู้สังคมศาสตร์

พรมแดนความรู้ของนักเศรษฐศาสตร์ไทย :การวิเคราะห์กระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาระบบความรู้สังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : นพนันท์ วรรณเทพสกุล และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐกิจดิจิทัล (DIGITAL ECONOMY)

เศรษฐกิจดิจิทัล (DIGITAL ECONOMY)

ผู้แต่ง : ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักเศรษฐศาสตร์ II :มหเศรษฐศาสตร์

หลักเศรษฐศาสตร์ II :มหเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่ง : รัตนา สายคณิต

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

EASY MICROECONOMICS เศรษฐศาสตร์จุลภาคภาษาคน

EASY MICROECONOMICS เศรษฐศาสตร์จุลภาคภาษาคน

ผู้แต่ง : จินตวัฒน์ จันทร์ผ่องใส (พี่จิน)

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

ผู้แต่ง : อาเธอร์ อาร์. โครเบอร์

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

PRINCIPLES OF ECONOMICS

PRINCIPLES OF ECONOMICS

ผู้แต่ง : ROBERT H. FRANK et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS (ISE)

MICROECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : CAMPBELL R. MCCONNELL et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

INTERNATIONAL ECONOMICS (ISE)

INTERNATIONAL ECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : THOMAS A. PUGEL

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

LABOR ECONOMICS (ISE)

LABOR ECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : GEORGE J. BORJAS

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

ผู้แต่ง : ฐิติมา ชูเชิด และคณะ

มีสินค้า : 529 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ผู้แต่ง : วิรุณสิริ ใจมา

มีสินค้า : 511 ในสต็อก

ราคา

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

มีสินค้า : 458 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง

ผู้แต่ง : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

มีสินค้า : 325 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น :การวิเคราะห์และประยุกต์

มีสินค้า : 309 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลก และผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออก และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

มีสินค้า : 284 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์และการส่งเสริมการมีบุตร :องค์ความรู้ทางทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์

มีสินค้า : 272 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค II (MACROECONOMICS THEORY II)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค II (MACROECONOMICS THEORY II)

ผู้แต่ง : ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

มีสินค้า : 224 ในสต็อก

ราคา

฿ 129.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง : พอพันธ์ อุยยานนท์

มีสินค้า : 224 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐมิติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐมิติ

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์

มีสินค้า : 211 ในสต็อก

ราคา

฿ 129.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO)

มีสินค้า : 164 ในสต็อก

ราคา

฿ 132.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุข

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุข

ผู้แต่ง : ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

มีสินค้า : 135 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต (DYNAMIC MACROECONOMICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต (DYNAMIC MACROECONOMICS)

ผู้แต่ง : นิพิฐ วงศ์ปัญญา

มีสินค้า : 134 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์มหภาค

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์มหภาค

ผู้แต่ง : สุจิตรา กุลประสิทธิ์

มีสินค้า : 126 ในสต็อก

ราคา

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ผู้แต่ง : เกรียงไกร เตชกานนท์

มีสินค้า : 110 ในสต็อก

ราคา

฿ 427.00

อ่านเพิ่มเติม

พรมแดนความรู้ของนักเศรษฐศาสตร์ไทย :การวิเคราะห์กระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาระบบความรู้สังคมศาสตร์

มีสินค้า : 98 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐกิจดิจิทัล (DIGITAL ECONOMY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐกิจดิจิทัล (DIGITAL ECONOMY)

ผู้แต่ง : ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช

มีสินค้า : 85 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักเศรษฐศาสตร์ II :มหเศรษฐศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักเศรษฐศาสตร์ II :มหเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่ง : รัตนา สายคณิต

มีสินค้า : 84 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

EASY MICROECONOMICS เศรษฐศาสตร์จุลภาคภาษาคน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

EASY MICROECONOMICS เศรษฐศาสตร์จุลภาคภาษาคน

ผู้แต่ง : จินตวัฒน์ จันทร์ผ่องใส (พี่จิน)

มีสินค้า : 82 ในสต็อก

ราคา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

ผู้แต่ง : อาเธอร์ อาร์. โครเบอร์

มีสินค้า : 64 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

PRINCIPLES OF ECONOMICS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRINCIPLES OF ECONOMICS

ผู้แต่ง : ROBERT H. FRANK et al.

มีสินค้า : 62 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : CAMPBELL R. MCCONNELL et al.

มีสินค้า : 62 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

INTERNATIONAL ECONOMICS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTERNATIONAL ECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : THOMAS A. PUGEL

มีสินค้า : 61 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

LABOR ECONOMICS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

LABOR ECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : GEORGE J. BORJAS

มีสินค้า : 58 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม