หนังสือสารนิเทศศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ

ผู้แต่ง : ฤทัยชนนี สิทธิชัย

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การรู้สารสนเทศ :ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การรู้สารสนเทศ :ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เหลาลาภะ

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางระบบสารสนเทศ

การวิจัยทางระบบสารสนเทศ

ผู้แต่ง : ลั่นทม จอนจวบทรง

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

ผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

TRUSTING RECORDS AND DATA IN THE CLOUD: THE CREATION, MANAGEMENT, AND PRESERVATION OF TRUSTWORTHY
สินค้าหมด

TRUSTING RECORDS AND DATA IN THE CLOUD: THE CREATION, MANAGEMENT, AND PRESERVATION OF TRUSTWORTHY

ผู้แต่ง : LUCIANA DURANTI et al.

฿ 2,448.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทางสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (ราคาปก 170.-)
สินค้าหมด

ทักษะทางสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (ราคาปก 170.-)

ผู้แต่ง : กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15 (13411)
สินค้าหมด

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15 (13411)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7 (13411)
สินค้าหมด

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7 (13411)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 (13313)
สินค้าหมด

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 (13313)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ หน่วยที่ 1-7 (13313)
สินค้าหมด

การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ หน่วยที่ 1-7 (13313)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ หน่วยที่ 1-15 (13313)
สินค้าหมด

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ หน่วยที่ 1-15 (13313)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

DIGITAL CURATION FUNDAMENTALS
สินค้าหมด

DIGITAL CURATION FUNDAMENTALS

ผู้แต่ง : JODY L. DERIDDER

฿ 1,872.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ :ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา
สินค้าหมด

การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ :ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา

ผู้แต่ง : ชุติมา สัจจานันท์ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ (ราคาปก 280.-)
สินค้าหมด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ (ราคาปก 280.-)

ผู้แต่ง : ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น (รหัสวิชา 2901-2009)
สินค้าหมด

ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น (รหัสวิชา 2901-2009)

ผู้แต่ง : ลัดดาวรรณ มีอนันต์

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

DIGITAL CURATION FOR LIBRARIES AND ARCHIVES
สินค้าหมด

DIGITAL CURATION FOR LIBRARIES AND ARCHIVES

ผู้แต่ง : STACY T. KOWALCZYK

฿ 3,015.00

อ่านเพิ่มเติม

ELECTRONIC LEGAL DEPOSIT: SHAPING THE LIBRARY COLLECTIONS OF THE FUTURE
สินค้าหมด

ELECTRONIC LEGAL DEPOSIT: SHAPING THE LIBRARY COLLECTIONS OF THE FUTURE

ผู้แต่ง : PAUL GOODING et al.

฿ 3,681.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปรับปรุง หน่วยที่ 9-15 (13203)
สินค้าหมด

การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปรับปรุง หน่วยที่ 9-15 (13203)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปรับปรุง หน่วยที่ 1-8 (13203)
สินค้าหมด

การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปรับปรุง หน่วยที่ 1-8 (13203)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การค้นคืนสารสนเทศ (INFORMATION RETRIEVAL)
สินค้าหมด

การค้นคืนสารสนเทศ (INFORMATION RETRIEVAL)

ผู้แต่ง : วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (รหัสวิชา 30001-2001)
สินค้าหมด

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (รหัสวิชา 30001-2001)

ผู้แต่ง : บุญสืบ โพธิ์ศรี

฿ 97.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์
สินค้าหมด

การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 (13731) (ป.โท)
สินค้าหมด

ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 (13731) (ป.โท)

ผู้แต่ง : มสธ.

฿ 720.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ

ผู้แต่ง : ฤทัยชนนี สิทธิชัย

มีสินค้า : 319 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การรู้สารสนเทศ :ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

มีสินค้า : 174 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางระบบสารสนเทศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยทางระบบสารสนเทศ

ผู้แต่ง : ลั่นทม จอนจวบทรง

มีสินค้า : 157 ในสต็อก

ราคา

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

มีสินค้า : 120 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

ผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

มีสินค้า : 60 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,448.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะทางสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (ราคาปก 170.-)

ผู้แต่ง : กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DIGITAL CURATION FUNDAMENTALS

ผู้แต่ง : JODY L. DERIDDER

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,872.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DIGITAL CURATION FOR LIBRARIES AND ARCHIVES

ผู้แต่ง : STACY T. KOWALCZYK

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 3,015.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ELECTRONIC LEGAL DEPOSIT: SHAPING THE LIBRARY COLLECTIONS OF THE FUTURE

ผู้แต่ง : PAUL GOODING et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 3,681.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การค้นคืนสารสนเทศ (INFORMATION RETRIEVAL)

ผู้แต่ง : วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 97.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม