หนังสือเตรียมสอบเคมี | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล

฿ 109.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 2 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

เคมี เล่ม 2 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 3 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

เคมี เล่ม 3 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 1 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

เคมี เล่ม 1 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

ผู้แต่ง : เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE

เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE

ผู้แต่ง : วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

MY CHEMISTRY NOTE STEREOISOMERISM

MY CHEMISTRY NOTE STEREOISOMERISM

ผู้แต่ง : โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีปริมาณวิเคราะห์ :เทคนิคและการทดลอง

เคมีปริมาณวิเคราะห์ :เทคนิคและการทดลอง

ผู้แต่ง : พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ และคณะ

฿ 131.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO CHEMISTRY (ISE)

INTRODUCTION TO CHEMISTRY (ISE)

ผู้แต่ง : RICHARD C. BAUER et al.

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ 2 (ANALYTICAL CHEMISTRY II)

เคมีวิเคราะห์ 2 (ANALYTICAL CHEMISTRY II)

ผู้แต่ง : สายใจ ชาญเศรษฐิกุล

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY IN CONTEXT **

CHEMISTRY IN CONTEXT **

ผู้แต่ง : AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

฿ 711.00

อ่านเพิ่มเติม

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ :ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ :ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีอินทรีย์ เล่ม 1 (FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY 1)

เคมีอินทรีย์ เล่ม 1 (FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY 1)

ผู้แต่ง : สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี

฿ 327.00

อ่านเพิ่มเติม

พอลิเมอร์ในเคมีอินทรีย์ (POLYMER IN ORGANIC CHEMISTRY)

พอลิเมอร์ในเคมีอินทรีย์ (POLYMER IN ORGANIC CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : มูฮำหมัด นิยมเดชา

฿ 138.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีทั่วไป เล่ม 2 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย

เคมีทั่วไป เล่ม 2 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย

ผู้แต่ง : สุดจิต สงวนเรือง และคณะ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

THE DISAPPEARING SPOON ใครเห็นก็ว่ายาก! แต่มันมีอะไรที่มากกว่าสัญลักษณ์เคมี

THE DISAPPEARING SPOON ใครเห็นก็ว่ายาก! แต่มันมีอะไรที่มากกว่าสัญลักษณ์เคมี

ผู้แต่ง : SAM KEAN

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY: THE MOLECULAR NATURE OF MATTER AND CHANGE (ISE)

CHEMISTRY: THE MOLECULAR NATURE OF MATTER AND CHANGE (ISE)

ผู้แต่ง : MARTIN SILBERBERG et al.

฿ 1,638.00

อ่านเพิ่มเติม

สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์ (BIOMOLECULES IN ORGANIC CHEMISTRY)

สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์ (BIOMOLECULES IN ORGANIC CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : มูฮำหมัด นิยมเดชา

฿ 336.00

อ่านเพิ่มเติม

GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY: STRUCTURES OF LIFE (GLOBAL EDITION)

GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY: STRUCTURES OF LIFE (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : KAREN C. TIMBERLAKE

฿ 670.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีทั่วไป เล่ม 3 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย 

เคมีทั่วไป เล่ม 3 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย 

ผู้แต่ง : สุดจิต สงวนเรือง และคณะ

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ 1 (ANALYTICAL CHEMISTRY I)

เคมีวิเคราะห์ 1 (ANALYTICAL CHEMISTRY I)

ผู้แต่ง : สายใจ ชาญเศรษฐิกุล

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY (ISE)

CHEMISTRY (ISE)

ผู้แต่ง : JASON OVERBY

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

มหาธาตุ 1 :เบื้องหลังชีวิตโลกเคมี

มหาธาตุ 1 :เบื้องหลังชีวิตโลกเคมี

ผู้แต่ง : อาจวรงค์ จันทมาศ

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY: AN INTRODUCTION TO GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY (GLOBAL EDITION)

CHEMISTRY: AN INTRODUCTION TO GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : KAREN C. TIMBERLAKE

฿ 1,462.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 1133 ในสต็อก

ราคา

฿ 109.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 2 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 1109 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 3 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 1024 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 1 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 933 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

ผู้แต่ง : เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ

มีสินค้า : 435 ในสต็อก

ราคา

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE

มีสินค้า : 194 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

MY CHEMISTRY NOTE STEREOISOMERISM

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MY CHEMISTRY NOTE STEREOISOMERISM

ผู้แต่ง : โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

มีสินค้า : 170 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีปริมาณวิเคราะห์ :เทคนิคและการทดลอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีปริมาณวิเคราะห์ :เทคนิคและการทดลอง

ผู้แต่ง : พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ และคณะ

มีสินค้า : 130 ในสต็อก

ราคา

฿ 131.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO CHEMISTRY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTRODUCTION TO CHEMISTRY (ISE)

ผู้แต่ง : RICHARD C. BAUER et al.

มีสินค้า : 68 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ 2 (ANALYTICAL CHEMISTRY II)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีวิเคราะห์ 2 (ANALYTICAL CHEMISTRY II)

ผู้แต่ง : สายใจ ชาญเศรษฐิกุล

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY IN CONTEXT **

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CHEMISTRY IN CONTEXT **

ผู้แต่ง : AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 711.00

อ่านเพิ่มเติม

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ :ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีอินทรีย์ เล่ม 1 (FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY 1)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีอินทรีย์ เล่ม 1 (FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY 1)

ผู้แต่ง : สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 327.00

อ่านเพิ่มเติม

พอลิเมอร์ในเคมีอินทรีย์ (POLYMER IN ORGANIC CHEMISTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พอลิเมอร์ในเคมีอินทรีย์ (POLYMER IN ORGANIC CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : มูฮำหมัด นิยมเดชา

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 138.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีทั่วไป เล่ม 2 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีทั่วไป เล่ม 2 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย

ผู้แต่ง : สุดจิต สงวนเรือง และคณะ

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

THE DISAPPEARING SPOON ใครเห็นก็ว่ายาก! แต่มันมีอะไรที่มากกว่าสัญลักษณ์เคมี

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY: THE MOLECULAR NATURE OF MATTER AND CHANGE (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CHEMISTRY: THE MOLECULAR NATURE OF MATTER AND CHANGE (ISE)

ผู้แต่ง : MARTIN SILBERBERG et al.

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,638.00

อ่านเพิ่มเติม

สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์ (BIOMOLECULES IN ORGANIC CHEMISTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์ (BIOMOLECULES IN ORGANIC CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : มูฮำหมัด นิยมเดชา

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 336.00

อ่านเพิ่มเติม

GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY: STRUCTURES OF LIFE (GLOBAL EDITION)

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 670.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีทั่วไป เล่ม 3 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย 

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีทั่วไป เล่ม 3 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย 

ผู้แต่ง : สุดจิต สงวนเรือง และคณะ

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ 1 (ANALYTICAL CHEMISTRY I)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีวิเคราะห์ 1 (ANALYTICAL CHEMISTRY I)

ผู้แต่ง : สายใจ ชาญเศรษฐิกุล

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CHEMISTRY (ISE)

ผู้แต่ง : JASON OVERBY

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

มหาธาตุ 1 :เบื้องหลังชีวิตโลกเคมี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มหาธาตุ 1 :เบื้องหลังชีวิตโลกเคมี

ผู้แต่ง : อาจวรงค์ จันทมาศ

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY: AN INTRODUCTION TO GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY (GLOBAL EDITION)

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,462.00

อ่านเพิ่มเติม