หนังสือเตรียมสอบเคมี | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล

฿ 116.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 2 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

เคมี เล่ม 2 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 3 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

เคมี เล่ม 3 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 1 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

เคมี เล่ม 1 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

ผู้แต่ง : เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE

เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE

ผู้แต่ง : วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีปริมาณวิเคราะห์ :เทคนิคและการทดลอง

เคมีปริมาณวิเคราะห์ :เทคนิคและการทดลอง

ผู้แต่ง : พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ และคณะ

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

MY CHEMISTRY NOTE STEREOISOMERISM

MY CHEMISTRY NOTE STEREOISOMERISM

ผู้แต่ง : โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี

การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี

ผู้แต่ง : อภิชาติ อิ่มยิ้ม

฿ 73.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY: THE MOLECULAR NATURE OF MATTER AND CHANGE (ISE)

CHEMISTRY: THE MOLECULAR NATURE OF MATTER AND CHANGE (ISE)

ผู้แต่ง : MARTIN SILBERBERG et al.

฿ 1,638.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY (ISE)

CHEMISTRY (ISE)

ผู้แต่ง : JULIA BURDGE

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ 2 (ANALYTICAL CHEMISTRY II)

เคมีวิเคราะห์ 2 (ANALYTICAL CHEMISTRY II)

ผู้แต่ง : สายใจ ชาญเศรษฐิกุล

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ORGANIC CHEMISTRY (ISE)

ORGANIC CHEMISTRY (ISE)

ผู้แต่ง : FRANCIS A. CAREY et al.

฿ 1,638.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY IN CONTEXT **

CHEMISTRY IN CONTEXT **

ผู้แต่ง : AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

฿ 711.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ 1 (ANALYTICAL CHEMISTRY I)

เคมีวิเคราะห์ 1 (ANALYTICAL CHEMISTRY I)

ผู้แต่ง : สายใจ ชาญเศรษฐิกุล

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ :ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ :ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY: AN INTRODUCTION TO GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY (GLOBAL EDITION)

CHEMISTRY: AN INTRODUCTION TO GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : KAREN C. TIMBERLAKE

฿ 1,462.00

อ่านเพิ่มเติม

พอลิเมอร์ในเคมีอินทรีย์ (POLYMER IN ORGANIC CHEMISTRY)

พอลิเมอร์ในเคมีอินทรีย์ (POLYMER IN ORGANIC CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : มูฮำหมัด นิยมเดชา

฿ 145.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีอินทรีย์ เล่ม 1 (FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY 1)

เคมีอินทรีย์ เล่ม 1 (FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY 1)

ผู้แต่ง : สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

ORGANIC CHEMISTRY (ISE)

ORGANIC CHEMISTRY (ISE)

ผู้แต่ง : JANICE SMITH

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีพื้นฐาน (FUNDAMENTALA OF BIOCHEMISTRY)

ชีวเคมีพื้นฐาน (FUNDAMENTALA OF BIOCHEMISTRY)

ผู้แต่ง : ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์ (BIOMOLECULES IN ORGANIC CHEMISTRY)

สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์ (BIOMOLECULES IN ORGANIC CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : มูฮำหมัด นิยมเดชา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

ORGANIC CHEMISTRY (ISE)

ORGANIC CHEMISTRY (ISE)

ผู้แต่ง : JANICE GORZYNSKI SMITH

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

GENERAL, ORGANIC AND BIOLOGICAL CHEMISTRY (ISE)

GENERAL, ORGANIC AND BIOLOGICAL CHEMISTRY (ISE)

ผู้แต่ง : JANICE GORZYNSKI SMITH

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 1954 ในสต็อก

ราคา

฿ 116.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 2 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 1669 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 3 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 1644 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 1 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 1559 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

ผู้แต่ง : เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ

มีสินค้า : 476 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE

มีสินค้า : 207 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีปริมาณวิเคราะห์ :เทคนิคและการทดลอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีปริมาณวิเคราะห์ :เทคนิคและการทดลอง

ผู้แต่ง : พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ และคณะ

มีสินค้า : 183 ในสต็อก

ราคา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

MY CHEMISTRY NOTE STEREOISOMERISM

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MY CHEMISTRY NOTE STEREOISOMERISM

ผู้แต่ง : โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

มีสินค้า : 179 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี

มีสินค้า : 135 ในสต็อก

ราคา

฿ 73.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY: THE MOLECULAR NATURE OF MATTER AND CHANGE (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CHEMISTRY: THE MOLECULAR NATURE OF MATTER AND CHANGE (ISE)

ผู้แต่ง : MARTIN SILBERBERG et al.

มีสินค้า : 85 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,638.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CHEMISTRY (ISE)

ผู้แต่ง : JULIA BURDGE

มีสินค้า : 76 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ 2 (ANALYTICAL CHEMISTRY II)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีวิเคราะห์ 2 (ANALYTICAL CHEMISTRY II)

ผู้แต่ง : สายใจ ชาญเศรษฐิกุล

มีสินค้า : 61 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ORGANIC CHEMISTRY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ORGANIC CHEMISTRY (ISE)

ผู้แต่ง : FRANCIS A. CAREY et al.

มีสินค้า : 47 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,638.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY IN CONTEXT **

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CHEMISTRY IN CONTEXT **

ผู้แต่ง : AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

มีสินค้า : 46 ในสต็อก

ราคา

฿ 711.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ 1 (ANALYTICAL CHEMISTRY I)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีวิเคราะห์ 1 (ANALYTICAL CHEMISTRY I)

ผู้แต่ง : สายใจ ชาญเศรษฐิกุล

มีสินค้า : 41 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ :ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY: AN INTRODUCTION TO GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY (GLOBAL EDITION)

มีสินค้า : 37 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,462.00

อ่านเพิ่มเติม

พอลิเมอร์ในเคมีอินทรีย์ (POLYMER IN ORGANIC CHEMISTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พอลิเมอร์ในเคมีอินทรีย์ (POLYMER IN ORGANIC CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : มูฮำหมัด นิยมเดชา

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 145.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีอินทรีย์ เล่ม 1 (FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY 1)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีอินทรีย์ เล่ม 1 (FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY 1)

ผู้แต่ง : สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

ORGANIC CHEMISTRY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ORGANIC CHEMISTRY (ISE)

ผู้แต่ง : JANICE SMITH

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีพื้นฐาน (FUNDAMENTALA OF BIOCHEMISTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวเคมีพื้นฐาน (FUNDAMENTALA OF BIOCHEMISTRY)

ผู้แต่ง : ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์ (BIOMOLECULES IN ORGANIC CHEMISTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์ (BIOMOLECULES IN ORGANIC CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : มูฮำหมัด นิยมเดชา

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

ORGANIC CHEMISTRY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ORGANIC CHEMISTRY (ISE)

ผู้แต่ง : JANICE GORZYNSKI SMITH

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

GENERAL, ORGANIC AND BIOLOGICAL CHEMISTRY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

GENERAL, ORGANIC AND BIOLOGICAL CHEMISTRY (ISE)

ผู้แต่ง : JANICE GORZYNSKI SMITH

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม