หนังสือเตรียมสอบเคมี | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เคมี เล่ม 1 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

เคมี เล่ม 1 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี

การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี

ผู้แต่ง : อภิชาติ อิ่มยิ้ม

฿ 73.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล

฿ 116.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 2 (CHEMISTRY 12/E)

เคมี เล่ม 2 (CHEMISTRY 12/E)

ผู้แต่ง : RAYMOND CHANG

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 3 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

เคมี เล่ม 3 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE

เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE

ผู้แต่ง : วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 2 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

เคมี เล่ม 2 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

MY CHEMISTRY NOTE STEREOISOMERISM

MY CHEMISTRY NOTE STEREOISOMERISM

ผู้แต่ง : โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีปริมาณวิเคราะห์ :เทคนิคและการทดลอง

เคมีปริมาณวิเคราะห์ :เทคนิคและการทดลอง

ผู้แต่ง : พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ และคณะ

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ :ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ :ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น (พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด)

กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น (พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด)

ผู้แต่ง : สำเนียง อภิสันติยาคม

฿ 104.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY: AN INTRODUCTION TO GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY (GLOBAL EDITION)

CHEMISTRY: AN INTRODUCTION TO GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : KAREN C. TIMBERLAKE

฿ 1,462.00

อ่านเพิ่มเติม

สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์ (BIOMOLECULES IN ORGANIC CHEMISTRY)

สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์ (BIOMOLECULES IN ORGANIC CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : มูฮำหมัด นิยมเดชา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีทั่วไป เล่ม 3 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย 

เคมีทั่วไป เล่ม 3 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย 

ผู้แต่ง : สุดจิต สงวนเรือง และคณะ

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ 2 (ANALYTICAL CHEMISTRY II)

เคมีวิเคราะห์ 2 (ANALYTICAL CHEMISTRY II)

ผู้แต่ง : สายใจ ชาญเศรษฐิกุล

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีพื้นฐาน (FUNDAMENTALA OF BIOCHEMISTRY)

ชีวเคมีพื้นฐาน (FUNDAMENTALA OF BIOCHEMISTRY)

ผู้แต่ง : ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY IN CONTEXT **

CHEMISTRY IN CONTEXT **

ผู้แต่ง : AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

฿ 711.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีอินทรีย์ของพอลิเมอร์

เคมีอินทรีย์ของพอลิเมอร์

ผู้แต่ง : เมธา รัตนากรพิทักษ์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วัสดุจีโอโพลิเมอร์ (GEOPOLYMER)

วัสดุจีโอโพลิเมอร์ (GEOPOLYMER)

ผู้แต่ง : อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY: STRUCTURES OF LIFE (GLOBAL EDITION)

GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY: STRUCTURES OF LIFE (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : KAREN C. TIMBERLAKE

฿ 830.00

อ่านเพิ่มเติม

QUANTUM CHEMISTRY AND SPECTROSCOPY (PNIE)

QUANTUM CHEMISTRY AND SPECTROSCOPY (PNIE)

ผู้แต่ง : ENGEL, T.

฿ 822.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีทั่วไป เล่ม 2 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย

เคมีทั่วไป เล่ม 2 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย

ผู้แต่ง : สุดจิต สงวนเรือง และคณะ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY (GLOBAL EDITION)

CHEMISTRY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : JOHN MCMURRY

฿ 740.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY FOR CHANGING TIMES (GLOBAL EDITION)

CHEMISTRY FOR CHANGING TIMES (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : HILL, J.W.

฿ 790.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 1 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 365 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี

มีสินค้า : 333 ในสต็อก

ราคา

฿ 73.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 278 ในสต็อก

ราคา

฿ 116.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 2 (CHEMISTRY 12/E)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมี เล่ม 2 (CHEMISTRY 12/E)

ผู้แต่ง : RAYMOND CHANG

มีสินค้า : 264 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 3 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 251 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE

มีสินค้า : 247 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี เล่ม 2 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 238 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

MY CHEMISTRY NOTE STEREOISOMERISM

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MY CHEMISTRY NOTE STEREOISOMERISM

ผู้แต่ง : โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

มีสินค้า : 199 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีปริมาณวิเคราะห์ :เทคนิคและการทดลอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีปริมาณวิเคราะห์ :เทคนิคและการทดลอง

ผู้แต่ง : พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ และคณะ

มีสินค้า : 173 ในสต็อก

ราคา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ :ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น (พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด)

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 104.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY: AN INTRODUCTION TO GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY (GLOBAL EDITION)

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,462.00

อ่านเพิ่มเติม

สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์ (BIOMOLECULES IN ORGANIC CHEMISTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์ (BIOMOLECULES IN ORGANIC CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : มูฮำหมัด นิยมเดชา

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีทั่วไป เล่ม 3 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย 

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีทั่วไป เล่ม 3 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย 

ผู้แต่ง : สุดจิต สงวนเรือง และคณะ

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีวิเคราะห์ 2 (ANALYTICAL CHEMISTRY II)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีวิเคราะห์ 2 (ANALYTICAL CHEMISTRY II)

ผู้แต่ง : สายใจ ชาญเศรษฐิกุล

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีพื้นฐาน (FUNDAMENTALA OF BIOCHEMISTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวเคมีพื้นฐาน (FUNDAMENTALA OF BIOCHEMISTRY)

ผู้แต่ง : ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY IN CONTEXT **

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CHEMISTRY IN CONTEXT **

ผู้แต่ง : AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 711.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีอินทรีย์ของพอลิเมอร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีอินทรีย์ของพอลิเมอร์

ผู้แต่ง : เมธา รัตนากรพิทักษ์

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วัสดุจีโอโพลิเมอร์ (GEOPOLYMER)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วัสดุจีโอโพลิเมอร์ (GEOPOLYMER)

ผู้แต่ง : อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

GENERAL, ORGANIC, AND BIOLOGICAL CHEMISTRY: STRUCTURES OF LIFE (GLOBAL EDITION)

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 830.00

อ่านเพิ่มเติม

QUANTUM CHEMISTRY AND SPECTROSCOPY (PNIE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

QUANTUM CHEMISTRY AND SPECTROSCOPY (PNIE)

ผู้แต่ง : ENGEL, T.

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 822.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีทั่วไป เล่ม 2 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีทั่วไป เล่ม 2 :ทฤษฎี แบบฝึกหัดและเฉลย

ผู้แต่ง : สุดจิต สงวนเรือง และคณะ

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CHEMISTRY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : JOHN MCMURRY

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 740.00

อ่านเพิ่มเติม

CHEMISTRY FOR CHANGING TIMES (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CHEMISTRY FOR CHANGING TIMES (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : HILL, J.W.

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 790.00

อ่านเพิ่มเติม