หนังสือพจนานุกรม/อ้างอิง | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ผู้แต่ง : ติน ปรัชญพฤทธิ์

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์ทัศนศิลป์ (DICTIONARY OF VISUAL ART)

พจนานุกรมศัพท์ทัศนศิลป์ (DICTIONARY OF VISUAL ART)

ผู้แต่ง : กำจร สุนพงษ์ศรี

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (GLOSSARY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

อภิธานศัพท์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (GLOSSARY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

ผู้แต่ง : โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม มาเลย์-ไทย (ฉบับปรับปรุง) (MALAY-THAI DICTIONARY)

พจนานุกรม มาเลย์-ไทย (ฉบับปรับปรุง) (MALAY-THAI DICTIONARY)

ผู้แต่ง : วิเชียร ตันตระเสนีย์

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์ชีววิทยา

ศัพท์ชีววิทยา

ผู้แต่ง : อนันต์ ปานศุภวัชร

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

INDONESIAN-THAI DICTIONARY (พจนานุกรมอินโดนีเซีย-ไทย) :SUPER-MINI EDITION (COMPLETE)(ราคาปกติ 359.-)

INDONESIAN-THAI DICTIONARY (พจนานุกรมอินโดนีเซีย-ไทย) :SUPER-MINI EDITION (COMPLETE)(ราคาปกติ 359.-)

ผู้แต่ง : สุไรฮา เฮ็งซา และคณะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 4 องค์ประกอบ "ส่วนหลังคา"

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 4 องค์ประกอบ "ส่วนหลังคา"

ผู้แต่ง : สมคิด จิระทัศนกุล

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 2 องค์ประกอบ "ส่วนฐาน"

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 2 องค์ประกอบ "ส่วนฐาน"

ผู้แต่ง : สมคิด จิระทัศนกุล

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 3 องค์ประกอบ "ส่วนเรือน"

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 3 องค์ประกอบ "ส่วนเรือน"

ผู้แต่ง : สมคิด จิระทัศนกุล

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์-คำย่อ ทางการแพทย์ (MEDICAL VOCABULARY & ABBREVIATION)

คำศัพท์-คำย่อ ทางการแพทย์ (MEDICAL VOCABULARY & ABBREVIATION)

ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมความรู้ ไดโนเสาร์ (ฉบับอัปเดตข้อมูลใหม่ล่าสุด)

สารานุกรมความรู้ ไดโนเสาร์ (ฉบับอัปเดตข้อมูลใหม่ล่าสุด)

ผู้แต่ง : JOHN WOODWARD

฿ 760.00

อ่านเพิ่มเติม

ปทานุกรม อินโดนีเซีย-ไทย, ไทย-อินโดนีเซีย

ปทานุกรม อินโดนีเซีย-ไทย, ไทย-อินโดนีเซีย

ผู้แต่ง : อิ่มทิพย์ (ปัตตะโชติ) ซูฮารฺโต

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์เกาหลี ไทย อังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

ศัพท์เกาหลี ไทย อังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง : ปาร์คอึนมิน

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 22

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 22

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 1 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 1 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย

ผู้แต่ง : สมคิด จิระทัศนกุล

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

นิยามศัพท์โรคพืช

นิยามศัพท์โรคพืช

ผู้แต่ง : ศศิธร วุฒิวณิชย์

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่

คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้แต่ง : เรณู อาจสาลี

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์พุทธศาสนาและศัพท์เกี่ยวเนื่อง (ไทย-อังกฤษ)

ศัพท์พุทธศาสนาและศัพท์เกี่ยวเนื่อง (ไทย-อังกฤษ)

ผู้แต่ง : ด้วง พุธศุกร์ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

PRIMARY DICT LL พจนานุกรมไทย - อังกฤษ ระดับประถม (ฉบับนักเรียน ป.1-ป.6 ต้องรู้ให้ได้)

PRIMARY DICT LL พจนานุกรมไทย - อังกฤษ ระดับประถม (ฉบับนักเรียน ป.1-ป.6 ต้องรู้ให้ได้)

ผู้แต่ง : วราลักษณ์ บุญเทพ (ครูพี่เจี๊ยบ)

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 1

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 1

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 5

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 5

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน ฉบับสมบูรณ์

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ทีมวิชาการ LIFE BALANCE

฿ 116.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา (SE-ED'S NEW HANDY ENGLISH-THAI DICTIONARY)

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา (SE-ED'S NEW HANDY ENGLISH-THAI DICTIONARY)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ซีเอ็ดยูเคชั่น

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ผู้แต่ง : ติน ปรัชญพฤทธิ์

มีสินค้า : 1544 ในสต็อก

ราคา

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์ทัศนศิลป์ (DICTIONARY OF VISUAL ART)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมศัพท์ทัศนศิลป์ (DICTIONARY OF VISUAL ART)

ผู้แต่ง : กำจร สุนพงษ์ศรี

มีสินค้า : 597 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (GLOSSARY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

มีสินค้า : 396 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม มาเลย์-ไทย (ฉบับปรับปรุง) (MALAY-THAI DICTIONARY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรม มาเลย์-ไทย (ฉบับปรับปรุง) (MALAY-THAI DICTIONARY)

ผู้แต่ง : วิเชียร ตันตระเสนีย์

มีสินค้า : 359 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์ชีววิทยา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศัพท์ชีววิทยา

ผู้แต่ง : อนันต์ ปานศุภวัชร

มีสินค้า : 343 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 336 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

INDONESIAN-THAI DICTIONARY (พจนานุกรมอินโดนีเซีย-ไทย) :SUPER-MINI EDITION (COMPLETE)(ราคาปกติ 359.-)

มีสินค้า : 330 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 4 องค์ประกอบ "ส่วนหลังคา"

มีสินค้า : 153 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 2 องค์ประกอบ "ส่วนฐาน"

มีสินค้า : 151 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 3 องค์ประกอบ "ส่วนเรือน"

มีสินค้า : 138 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์-คำย่อ ทางการแพทย์ (MEDICAL VOCABULARY & ABBREVIATION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำศัพท์-คำย่อ ทางการแพทย์ (MEDICAL VOCABULARY & ABBREVIATION)

ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ

มีสินค้า : 72 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมความรู้ ไดโนเสาร์ (ฉบับอัปเดตข้อมูลใหม่ล่าสุด)

มีสินค้า : 70 ในสต็อก

ราคา

฿ 760.00

อ่านเพิ่มเติม

ปทานุกรม อินโดนีเซีย-ไทย, ไทย-อินโดนีเซีย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปทานุกรม อินโดนีเซีย-ไทย, ไทย-อินโดนีเซีย

ผู้แต่ง : อิ่มทิพย์ (ปัตตะโชติ) ซูฮารฺโต

มีสินค้า : 59 ในสต็อก

ราคา

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์เกาหลี ไทย อังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

มีสินค้า : 49 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 22

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 22

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

มีสินค้า : 44 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 1 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

นิยามศัพท์โรคพืช

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นิยามศัพท์โรคพืช

ผู้แต่ง : ศศิธร วุฒิวณิชย์

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้แต่ง : เรณู อาจสาลี

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์พุทธศาสนาและศัพท์เกี่ยวเนื่อง (ไทย-อังกฤษ)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศัพท์พุทธศาสนาและศัพท์เกี่ยวเนื่อง (ไทย-อังกฤษ)

ผู้แต่ง : ด้วง พุธศุกร์ และคณะ

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

PRIMARY DICT LL พจนานุกรมไทย - อังกฤษ ระดับประถม (ฉบับนักเรียน ป.1-ป.6 ต้องรู้ให้ได้)

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 1

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 5

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 5

ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน ฉบับสมบูรณ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ทีมวิชาการ LIFE BALANCE

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 116.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา (SE-ED'S NEW HANDY ENGLISH-THAI DICTIONARY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา (SE-ED'S NEW HANDY ENGLISH-THAI DICTIONARY)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ซีเอ็ดยูเคชั่น

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม