หนังสือเตรียมสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ปัญหาค่าขอบโดยวิธีวิเคราะห์และเชิงตัวเลข (BOUNDARY VALUE PROBLEM: ANALYTICAL AND

ปัญหาค่าขอบโดยวิธีวิเคราะห์และเชิงตัวเลข (BOUNDARY VALUE PROBLEM: ANALYTICAL AND

ผู้แต่ง : สุทธีรา วสุวานิช

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

รูปทรงในสรรพสิ่ง (SHAPE)

รูปทรงในสรรพสิ่ง (SHAPE)

ผู้แต่ง : JORDAN ELLENBERG (จอร์แดน เอลเลนเบิร์ก)

฿ 445.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ธุรกิจ (BUSINESS MATHEMATICS)

คณิตศาสตร์ธุรกิจ (BUSINESS MATHEMATICS)

ผู้แต่ง : อาภรพันธ์ ว่องไว

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

MODERN ENGINEERING MATHEMATICS

MODERN ENGINEERING MATHEMATICS

ผู้แต่ง : GLYN JAMES

฿ 605.00

อ่านเพิ่มเติม

AN INTRODUCTION TO OPTIMIZATION

AN INTRODUCTION TO OPTIMIZATION

ผู้แต่ง : EDWIN K. P. CHONG et al.

฿ 4,239.00

อ่านเพิ่มเติม

FEARLESS INNOVATION: GOING BEYOND THE BUZZWORD TO CONTINUOUSLY DRIVE GROWTH, IMPROVE THE BOTTOM LINE, AND ENACT CHANGE (HC)
สินค้าหมด

FEARLESS INNOVATION: GOING BEYOND THE BUZZWORD TO CONTINUOUSLY DRIVE GROWTH, IMPROVE THE BOTTOM LINE, AND ENACT CHANGE (HC)

ผู้แต่ง : ALEX GORYACHEV

฿ 639.00

อ่านเพิ่มเติม

THE PATIENT EQUATION-THE PRECISION MEDICINEREVOLUTION IN THE AGE OF COVID-19 AND BEYOND (HC)
สินค้าหมด

THE PATIENT EQUATION-THE PRECISION MEDICINEREVOLUTION IN THE AGE OF COVID-19 AND BEYOND (HC)

ผู้แต่ง : GLEN DE VRIES

฿ 693.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
สินค้าหมด

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : ไพรบูลย์ พันธรักษ์พงษ์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

CALCULUS FOR BUSINESS, ECONOMICS, AND THE SOCIAL AND LIFE SCIENCES, BRIEF VERSION, MEDIA UPDATE
สินค้าหมด

CALCULUS FOR BUSINESS, ECONOMICS, AND THE SOCIAL AND LIFE SCIENCES, BRIEF VERSION, MEDIA UPDATE

ผู้แต่ง : LAURENCE HOFFMANN

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

DISCOVERING GROUP THEORY: A TRANSITION TO ADVANCED MATHEMATICS
สินค้าหมด

DISCOVERING GROUP THEORY: A TRANSITION TO ADVANCED MATHEMATICS

ผู้แต่ง : TONY BARNARD et al.

฿ 510.00

อ่านเพิ่มเติม

COMPLEX VARIABLES AND APPLICATIONS
สินค้าหมด

COMPLEX VARIABLES AND APPLICATIONS

ผู้แต่ง : BRIAN EDWARD BROWN

฿ 320.00

อ่านเพิ่มเติม

GRAPH POLYNOMIALS (HC)
สินค้าหมด

GRAPH POLYNOMIALS (HC)

ผู้แต่ง : Edited by Yongtang Shi, Matthias Dehmer, Xueliang Li and Ivan Gutman

฿ 1,600.00

อ่านเพิ่มเติม

ELEMENTARY PROBABILITY WITH APPLICATIONS (HC)
สินค้าหมด

ELEMENTARY PROBABILITY WITH APPLICATIONS (HC)

ผู้แต่ง : Larry Rabinowitz

฿ 760.00

อ่านเพิ่มเติม

A BRIDGE TO HIGHER MATHEMATICS
สินค้าหมด

A BRIDGE TO HIGHER MATHEMATICS

ผู้แต่ง : Valentin Deaconu and Donald C. Pfaff

฿ 980.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
สินค้าหมด

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : นงนุช สุขวารี และคณะ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

WHAT MAKES VARIABLES RANDOM: PROBABILITY FOR THE APPLIED RESEARCHER (HC)
สินค้าหมด

WHAT MAKES VARIABLES RANDOM: PROBABILITY FOR THE APPLIED RESEARCHER (HC)

ผู้แต่ง : PETER J. VEAZIE

฿ 860.00

อ่านเพิ่มเติม

IT STARTS WITH CLIENTS: YOUR 100-DAY PLAN TO BUILD LIFELONG RELATIONSHIPS AND REVENUE (HC)
สินค้าหมด

IT STARTS WITH CLIENTS: YOUR 100-DAY PLAN TO BUILD LIFELONG RELATIONSHIPS AND REVENUE (HC)

ผู้แต่ง : ANDREW SOBEL

฿ 639.00

อ่านเพิ่มเติม

CALCULUS FOR BUSINESS, ECONOMICS, LIFE SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES (HC)
สินค้าหมด

CALCULUS FOR BUSINESS, ECONOMICS, LIFE SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES (HC)

ผู้แต่ง : RAYMOND A. BARNETT et al.

฿ 10,503.00

อ่านเพิ่มเติม

ABSTRACT ALGEBRA WITH APPLICATIONS (HC)
สินค้าหมด

ABSTRACT ALGEBRA WITH APPLICATIONS (HC)

ผู้แต่ง : AUDREY TERRAS

฿ 1,737.00

อ่านเพิ่มเติม

ADVANCED AND OPTIMIZATION BASED SLIDING MODE CONTROL: THEORY AND APPLICATIONS
สินค้าหมด

ADVANCED AND OPTIMIZATION BASED SLIDING MODE CONTROL: THEORY AND APPLICATIONS

ผู้แต่ง : A. FERRARA et al.

฿ 4,432.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 3000-1404)
สินค้าหมด

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 3000-1404)

ผู้แต่ง : เพทาย บำรุงจิตต์

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

A COURSE IN MATHEMATICAL LOGIC FOR MATHEMATICIANS (GRADUATE TEXTS IN MATHEMATICS,53)
สินค้าหมด

A COURSE IN MATHEMATICAL LOGIC FOR MATHEMATICIANS (GRADUATE TEXTS IN MATHEMATICS,53)

ผู้แต่ง : YU. I. MANIN

฿ 2,250.00

อ่านเพิ่มเติม

ESSENTIAL CALCULUS SKILLS PRACTICE WORKBOOK WITH FULL SOLUTIONS
สินค้าหมด

ESSENTIAL CALCULUS SKILLS PRACTICE WORKBOOK WITH FULL SOLUTIONS

ผู้แต่ง : CHRIS MCMULLEN

฿ 711.00

อ่านเพิ่มเติม

FORECASTING, TIME SERIES, AND REGRESSION: AN APPLIED APPROACH (1 BK./1 CD-ROM) (USD101.
สินค้าหมด

FORECASTING, TIME SERIES, AND REGRESSION: AN APPLIED APPROACH (1 BK./1 CD-ROM) (USD101.

ผู้แต่ง : BOWERMAN, B.L.

฿ 1,269.00

อ่านเพิ่มเติม

ปัญหาค่าขอบโดยวิธีวิเคราะห์และเชิงตัวเลข (BOUNDARY VALUE PROBLEM: ANALYTICAL AND

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

รูปทรงในสรรพสิ่ง (SHAPE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รูปทรงในสรรพสิ่ง (SHAPE)

ผู้แต่ง : JORDAN ELLENBERG (จอร์แดน เอลเลนเบิร์ก)

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 445.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ธุรกิจ (BUSINESS MATHEMATICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์ธุรกิจ (BUSINESS MATHEMATICS)

ผู้แต่ง : อาภรพันธ์ ว่องไว

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

MODERN ENGINEERING MATHEMATICS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MODERN ENGINEERING MATHEMATICS

ผู้แต่ง : GLYN JAMES

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 605.00

อ่านเพิ่มเติม

AN INTRODUCTION TO OPTIMIZATION

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AN INTRODUCTION TO OPTIMIZATION

ผู้แต่ง : EDWIN K. P. CHONG et al.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,239.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 639.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 693.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DISCOVERING GROUP THEORY: A TRANSITION TO ADVANCED MATHEMATICS

ผู้แต่ง : TONY BARNARD et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 510.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COMPLEX VARIABLES AND APPLICATIONS

ผู้แต่ง : BRIAN EDWARD BROWN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 320.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

GRAPH POLYNOMIALS (HC)

ผู้แต่ง : Edited by Yongtang Shi, Matthias Dehmer, Xueliang Li and Ivan Gutman

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,600.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ELEMENTARY PROBABILITY WITH APPLICATIONS (HC)

ผู้แต่ง : Larry Rabinowitz

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 760.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

A BRIDGE TO HIGHER MATHEMATICS

ผู้แต่ง : Valentin Deaconu and Donald C. Pfaff

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 980.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

WHAT MAKES VARIABLES RANDOM: PROBABILITY FOR THE APPLIED RESEARCHER (HC)

ผู้แต่ง : PETER J. VEAZIE

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 860.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 639.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CALCULUS FOR BUSINESS, ECONOMICS, LIFE SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES (HC)

ผู้แต่ง : RAYMOND A. BARNETT et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 10,503.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ABSTRACT ALGEBRA WITH APPLICATIONS (HC)

ผู้แต่ง : AUDREY TERRAS

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,737.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,432.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,250.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ESSENTIAL CALCULUS SKILLS PRACTICE WORKBOOK WITH FULL SOLUTIONS

ผู้แต่ง : CHRIS MCMULLEN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 711.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,269.00

อ่านเพิ่มเติม