หนังสือเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 2 :การขยายตัวและวิกฤติการณ์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 2 :การขยายตัวและวิกฤติการณ์

ผู้แต่ง : ANTHONY REID

฿ 505.00

อ่านเพิ่มเติม

การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์

การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์

ผู้แต่ง : กมลพร สอนศรี

฿ 467.00

อ่านเพิ่มเติม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 1 ดินแดนใต้ลม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 1 ดินแดนใต้ลม

ผู้แต่ง : ANTHONY REID

฿ 420.00

อ่านเพิ่มเติม

พม่า :ประวัติศาสตร์และการเมือง (BURMA: HISTORY AND POLITICS)

พม่า :ประวัติศาสตร์และการเมือง (BURMA: HISTORY AND POLITICS)

ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

อาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ (THE ASEAN MIRACLE A CATALYST FOR PEACE)

อาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ (THE ASEAN MIRACLE A CATALYST FOR PEACE)

ผู้แต่ง : KISHORE MAHBUBANI และคณะ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พศ.2550-2558)

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พศ.2550-2558)

ผู้แต่ง : สีดา สอนศรี และคณะ

฿ 416.00

อ่านเพิ่มเติม

ประชาคมอาเซียน :มายาคติและความเป็นจริง (ASEAN COMMUNITY: MYTH AND REALITY)

ประชาคมอาเซียน :มายาคติและความเป็นจริง (ASEAN COMMUNITY: MYTH AND REALITY)

ผู้แต่ง : ปราณี ทิพย์รัตน์

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ประชาคมอาเซียนกับการพัฒนาภูมิภาค

ประชาคมอาเซียนกับการพัฒนาภูมิภาค

ผู้แต่ง : ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างประชามคมอาเซียน

การสร้างประชามคมอาเซียน

ผู้แต่ง : สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐและขบวนการอนารยะสังคมไทยในกรณีปราสาทพระวิหาร

รัฐและขบวนการอนารยะสังคมไทยในกรณีปราสาทพระวิหาร

ผู้แต่ง : พวงทอง ภวัครพันธุ์

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ไทย :ศูนย์กลางประชาคมอาเซียน

ไทย :ศูนย์กลางประชาคมอาเซียน

ผู้แต่ง : ประภัสสร์ เทพชาตรี

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

ความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อาเซียน :การวิเคราะห์พัฒนาการ

ความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อาเซียน :การวิเคราะห์พัฒนาการ

ผู้แต่ง : ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

KHMER ROUGE NATIONALISM AND MASS KILLING: PERCEPTION OF THE VIETNAMESE

KHMER ROUGE NATIONALISM AND MASS KILLING: PERCEPTION OF THE VIETNAMESE

ผู้แต่ง : DUONG KEO

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

VIETNAM :LAND OF HISTORY & SUBLIME BEAUTY

VIETNAM :LAND OF HISTORY & SUBLIME BEAUTY

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ASEAN AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT: CYCLONE NARGIS IN MYANMAR

ASEAN AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT: CYCLONE NARGIS IN MYANMAR

ผู้แต่ง : THU ANH NGUYEN

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

อาเซียนศึกษา (สำหรับระดับอุดมศึกษาขึ้นไป)

อาเซียนศึกษา (สำหรับระดับอุดมศึกษาขึ้นไป)

ผู้แต่ง : ภัทรพงษ์ รัตนเสวี

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ติมอร์ตะวันออก :เส้นทางสู่เอกราช (EAST TIMOR: THE PRICE OF FREEDOM)

ติมอร์ตะวันออก :เส้นทางสู่เอกราช (EAST TIMOR: THE PRICE OF FREEDOM)

ผู้แต่ง : JOHN G. TAYLOR

฿ 720.00

อ่านเพิ่มเติม

REVIVAL OF RITUAL CEREMONY: IN HUE ROYAL TEMPLES AFTER RENOVATION (DOI MOI) :THE RECON

REVIVAL OF RITUAL CEREMONY: IN HUE ROYAL TEMPLES AFTER RENOVATION (DOI MOI) :THE RECON

ผู้แต่ง : HUYNH THI ANH VAN

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

ROLE OF ISLAM IN CONTRIBUTING TO THE CONSTRUCTION OF ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY

ROLE OF ISLAM IN CONTRIBUTING TO THE CONSTRUCTION OF ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY

ผู้แต่ง : SRAWUT AREE et al.

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

ABSTRACTS OF THE 2ND ASIA-PACIFIC MARINE BIO- TECHNOLOGY CONFERENCE AND 3RD ASIA-PACIFIC

ABSTRACTS OF THE 2ND ASIA-PACIFIC MARINE BIO- TECHNOLOGY CONFERENCE AND 3RD ASIA-PACIFIC

ผู้แต่ง : NSTDA

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

DANCING FOR THE GODS: THE ENDANGERED SPIRIT LINEAGE OF NORA DANCE IN SOUTHERN THAILAND (VOL.2)

DANCING FOR THE GODS: THE ENDANGERED SPIRIT LINEAGE OF NORA DANCE IN SOUTHERN THAILAND (VOL.2)

ผู้แต่ง : MARLANE GUELDEN

฿ 675.00

อ่านเพิ่มเติม

เปลี่ยนมุมคิด พิชิตอาเซียน :50 เรื่องที่คนไทยต้องรู้ ก่อนปี 2558

เปลี่ยนมุมคิด พิชิตอาเซียน :50 เรื่องที่คนไทยต้องรู้ ก่อนปี 2558

ผู้แต่ง : ปิติ ศรีแสงนาม

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

DOES FOREST DEVOLUTION BENEFIT THE UPLAND POOR?: AN ETHNOGRAPHY OF FOREST ACCESS AND CONTRO IN VIETN

DOES FOREST DEVOLUTION BENEFIT THE UPLAND POOR?: AN ETHNOGRAPHY OF FOREST ACCESS AND CONTRO IN VIETN

ผู้แต่ง : TO XUAN PHUC

฿ 178.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก

ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก

ผู้แต่ง : เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 2 :การขยายตัวและวิกฤติการณ์

มีสินค้า : 334 ในสต็อก

ราคา

฿ 505.00

อ่านเพิ่มเติม

การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์

มีสินค้า : 289 ในสต็อก

ราคา

฿ 467.00

อ่านเพิ่มเติม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 1 ดินแดนใต้ลม

มีสินค้า : 277 ในสต็อก

ราคา

฿ 420.00

อ่านเพิ่มเติม

พม่า :ประวัติศาสตร์และการเมือง (BURMA: HISTORY AND POLITICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พม่า :ประวัติศาสตร์และการเมือง (BURMA: HISTORY AND POLITICS)

ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

มีสินค้า : 203 ในสต็อก

ราคา

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

อาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ (THE ASEAN MIRACLE A CATALYST FOR PEACE)

มีสินค้า : 133 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พศ.2550-2558)

มีสินค้า : 126 ในสต็อก

ราคา

฿ 416.00

อ่านเพิ่มเติม

ประชาคมอาเซียน :มายาคติและความเป็นจริง (ASEAN COMMUNITY: MYTH AND REALITY)

มีสินค้า : 107 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ประชาคมอาเซียนกับการพัฒนาภูมิภาค

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประชาคมอาเซียนกับการพัฒนาภูมิภาค

ผู้แต่ง : ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างประชามคมอาเซียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การสร้างประชามคมอาเซียน

ผู้แต่ง : สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐและขบวนการอนารยะสังคมไทยในกรณีปราสาทพระวิหาร

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ไทย :ศูนย์กลางประชาคมอาเซียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไทย :ศูนย์กลางประชาคมอาเซียน

ผู้แต่ง : ประภัสสร์ เทพชาตรี

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

ความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้อาเซียน :การวิเคราะห์พัฒนาการ

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

KHMER ROUGE NATIONALISM AND MASS KILLING: PERCEPTION OF THE VIETNAMESE

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

VIETNAM :LAND OF HISTORY & SUBLIME BEAUTY

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ASEAN AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT: CYCLONE NARGIS IN MYANMAR

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ASEAN AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT: CYCLONE NARGIS IN MYANMAR

ผู้แต่ง : THU ANH NGUYEN

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

อาเซียนศึกษา (สำหรับระดับอุดมศึกษาขึ้นไป)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาเซียนศึกษา (สำหรับระดับอุดมศึกษาขึ้นไป)

ผู้แต่ง : ภัทรพงษ์ รัตนเสวี

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ติมอร์ตะวันออก :เส้นทางสู่เอกราช (EAST TIMOR: THE PRICE OF FREEDOM)

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 720.00

อ่านเพิ่มเติม

REVIVAL OF RITUAL CEREMONY: IN HUE ROYAL TEMPLES AFTER RENOVATION (DOI MOI) :THE RECON

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

ROLE OF ISLAM IN CONTRIBUTING TO THE CONSTRUCTION OF ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

ABSTRACTS OF THE 2ND ASIA-PACIFIC MARINE BIO- TECHNOLOGY CONFERENCE AND 3RD ASIA-PACIFIC

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

DANCING FOR THE GODS: THE ENDANGERED SPIRIT LINEAGE OF NORA DANCE IN SOUTHERN THAILAND (VOL.2)

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 675.00

อ่านเพิ่มเติม

เปลี่ยนมุมคิด พิชิตอาเซียน :50 เรื่องที่คนไทยต้องรู้ ก่อนปี 2558

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

DOES FOREST DEVOLUTION BENEFIT THE UPLAND POOR?: AN ETHNOGRAPHY OF FOREST ACCESS AND CONTRO IN VIETN

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 178.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก

ผู้แต่ง : เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม