หนังสือระบบเครือข่าย/การสื่อสารข้อมูล | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือระบบเครือข่าย/การสื่อสารข้อมูล

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)

ผู้แต่ง : วาทิต เบญจพลกุล

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING)

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING)

ผู้แต่ง : นรรัตน์ วัฒนมงคล

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ผู้แต่ง : พิสิฐ พรพงศ์เตชวาณิช และคณะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS) (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS) (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

ผู้แต่ง : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORK)

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORK)

ผู้แต่ง : สุธี พงศาสกุลชัย 

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)

ผู้แต่ง : จักกริช พฤษการ

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

UNIVERSITY SUCCESS ORAL COMMUNICATION ADVANCED, STUDENT BOOK WITH MYENGLISHLAB

UNIVERSITY SUCCESS ORAL COMMUNICATION ADVANCED, STUDENT BOOK WITH MYENGLISHLAB

ผู้แต่ง : CHRISTINA CAVAGE

฿ 747.00

อ่านเพิ่มเติม

FLUENCY WITH INFORMATION TECHNOLOGY: SKILLS, CONCEPTS, AND CAPABILITIES (GLOBAL EDITION)

FLUENCY WITH INFORMATION TECHNOLOGY: SKILLS, CONCEPTS, AND CAPABILITIES (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : LAWRENCE SNYDER

฿ 580.00

อ่านเพิ่มเติม

INTERACTIVE COMPUTER GRAPHICS: A TOP-DOWN APPROACH WITH WEBGL (GLOBAL EDITION)

INTERACTIVE COMPUTER GRAPHICS: A TOP-DOWN APPROACH WITH WEBGL (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : EDWARD ANGEL et al.

฿ 790.00

อ่านเพิ่มเติม

BUSINESS DATA NETWORKS AND SECURITY (GLOBAL EDITION)

BUSINESS DATA NETWORKS AND SECURITY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : JULIA PANKO et al.

฿ 790.00

อ่านเพิ่มเติม

DATA AND COMPUTER COMMUNICATIONS (MIXED MEDIA PRODUCT)

DATA AND COMPUTER COMMUNICATIONS (MIXED MEDIA PRODUCT)

ผู้แต่ง : WILLIAM STALLINGS

฿ 682.00

อ่านเพิ่มเติม

COMPUTER NETWORKS AND INTERNETS (GLOBAL EDITION)

COMPUTER NETWORKS AND INTERNETS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : DOUGLAS E. COMER

฿ 725.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย CISCO เล่ม 2

คัมภีร์ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย CISCO เล่ม 2

ผู้แต่ง : วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY: PRINCIPLES AND PRACTICES (IE) **

CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY: PRINCIPLES AND PRACTICES (IE) **

ผู้แต่ง : WILLIAM STALLINGS

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

BUSINESS DATA COMMUNICATIONS (IE)

BUSINESS DATA COMMUNICATIONS (IE)

ผู้แต่ง : WILLIAM STALLINGS

฿ 665.00

อ่านเพิ่มเติม

COMPUTER SECURITY: PRINCIPLES AND PRACTICE (GLOBAL EDITION)

COMPUTER SECURITY: PRINCIPLES AND PRACTICE (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : STALLINGS,

฿ 747.00

อ่านเพิ่มเติม

CORPORATE COMPUTER SECURITY (GLOBAL EDITION)

CORPORATE COMPUTER SECURITY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : RANDY J. BOYLE

฿ 780.00

อ่านเพิ่มเติม

UNIVERSITY SUCCESS ORAL COMMUNICATION INTERMEDIATE TO HIGH-INTERMEDATE, STUDENT BOOK WITH MY ENGLISH

UNIVERSITY SUCCESS ORAL COMMUNICATION INTERMEDIATE TO HIGH-INTERMEDATE, STUDENT BOOK WITH MY ENGLISH

ผู้แต่ง : TIMOTHY MCLAUGHLIN

฿ 747.00

อ่านเพิ่มเติม

EXPERIENCING MIS (GLOBAL EDITION) **

EXPERIENCING MIS (GLOBAL EDITION) **

ผู้แต่ง : DAVID M. KROENKE

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

BUSINESS DATA NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS (IE) **

BUSINESS DATA NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS (IE) **

ผู้แต่ง : PANKO,

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

CYBERSECURITY: ALL-IN-ONE FOR DUMMIES

CYBERSECURITY: ALL-IN-ONE FOR DUMMIES

ผู้แต่ง : JOSEPH STEINBERG et al.

฿ 990.00

อ่านเพิ่มเติม

TWITTERBOTS: MAKING MACHINES THAT MAKE MEANING (THE MIT PRESS) (HC)
สินค้าหมด

TWITTERBOTS: MAKING MACHINES THAT MAKE MEANING (THE MIT PRESS) (HC)

ผู้แต่ง : TONY VEALE

฿ 801.00

อ่านเพิ่มเติม

NETWORK SECURITY ESSENTIALS: APPLICATIONS AND STANDARDS
สินค้าหมด

NETWORK SECURITY ESSENTIALS: APPLICATIONS AND STANDARDS

ผู้แต่ง : WILLIAM STALLINGS

฿ 562.00

อ่านเพิ่มเติม

ROUTING PROTOCOLS LAB MANUAL (LAB COMPANION)
สินค้าหมด

ROUTING PROTOCOLS LAB MANUAL (LAB COMPANION)

ผู้แต่ง : CISCO NETWORKING ACADEMY

฿ 1,037.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)

มีสินค้า : 707 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING)

มีสินค้า : 172 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ผู้แต่ง : พิสิฐ พรพงศ์เตชวาณิช และคณะ

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS) (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORK)

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

UNIVERSITY SUCCESS ORAL COMMUNICATION ADVANCED, STUDENT BOOK WITH MYENGLISHLAB

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 747.00

อ่านเพิ่มเติม

FLUENCY WITH INFORMATION TECHNOLOGY: SKILLS, CONCEPTS, AND CAPABILITIES (GLOBAL EDITION)

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 580.00

อ่านเพิ่มเติม

INTERACTIVE COMPUTER GRAPHICS: A TOP-DOWN APPROACH WITH WEBGL (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTERACTIVE COMPUTER GRAPHICS: A TOP-DOWN APPROACH WITH WEBGL (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : EDWARD ANGEL et al.

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 790.00

อ่านเพิ่มเติม

BUSINESS DATA NETWORKS AND SECURITY (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BUSINESS DATA NETWORKS AND SECURITY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : JULIA PANKO et al.

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 790.00

อ่านเพิ่มเติม

DATA AND COMPUTER COMMUNICATIONS (MIXED MEDIA PRODUCT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DATA AND COMPUTER COMMUNICATIONS (MIXED MEDIA PRODUCT)

ผู้แต่ง : WILLIAM STALLINGS

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 682.00

อ่านเพิ่มเติม

COMPUTER NETWORKS AND INTERNETS (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COMPUTER NETWORKS AND INTERNETS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : DOUGLAS E. COMER

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 725.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย CISCO เล่ม 2

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คัมภีร์ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย CISCO เล่ม 2

ผู้แต่ง : วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY: PRINCIPLES AND PRACTICES (IE) **

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY: PRINCIPLES AND PRACTICES (IE) **

ผู้แต่ง : WILLIAM STALLINGS

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

BUSINESS DATA COMMUNICATIONS (IE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BUSINESS DATA COMMUNICATIONS (IE)

ผู้แต่ง : WILLIAM STALLINGS

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 665.00

อ่านเพิ่มเติม

COMPUTER SECURITY: PRINCIPLES AND PRACTICE (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COMPUTER SECURITY: PRINCIPLES AND PRACTICE (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : STALLINGS,

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 747.00

อ่านเพิ่มเติม

CORPORATE COMPUTER SECURITY (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CORPORATE COMPUTER SECURITY (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : RANDY J. BOYLE

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 780.00

อ่านเพิ่มเติม

UNIVERSITY SUCCESS ORAL COMMUNICATION INTERMEDIATE TO HIGH-INTERMEDATE, STUDENT BOOK WITH MY ENGLISH

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 747.00

อ่านเพิ่มเติม

EXPERIENCING MIS (GLOBAL EDITION) **

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

EXPERIENCING MIS (GLOBAL EDITION) **

ผู้แต่ง : DAVID M. KROENKE

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

BUSINESS DATA NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS (IE) **

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BUSINESS DATA NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS (IE) **

ผู้แต่ง : PANKO,

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

CYBERSECURITY: ALL-IN-ONE FOR DUMMIES

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CYBERSECURITY: ALL-IN-ONE FOR DUMMIES

ผู้แต่ง : JOSEPH STEINBERG et al.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 990.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 801.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

NETWORK SECURITY ESSENTIALS: APPLICATIONS AND STANDARDS

ผู้แต่ง : WILLIAM STALLINGS

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 562.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ROUTING PROTOCOLS LAB MANUAL (LAB COMPANION)

ผู้แต่ง : CISCO NETWORKING ACADEMY

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,037.00

อ่านเพิ่มเติม