หนังสือการเรียน การสอน | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี 

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อและกิจกรรมรอบตัว (1 BK./1 CD-ROM)

เรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อและกิจกรรมรอบตัว (1 BK./1 CD-ROM)

ผู้แต่ง : ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

฿ 79.00

อ่านเพิ่มเติม

ตะลุยอาณาจักรสัตว์ :ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตะลุยอาณาจักรสัตว์ :ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้แต่ง : รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

฿ 103.00

อ่านเพิ่มเติม

สำรวจโลกของพืช :ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ป.4

สำรวจโลกของพืช :ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ป.4

ผู้แต่ง : รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

฿ 87.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

ผู้แต่ง : กุลิสรา จิตรชญาวณิช

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

ผู้แต่ง : กมล กมลตระกูล

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์ (TEACHING HISTORY TECHNIQUE AND METHODOLOGY)

เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์ (TEACHING HISTORY TECHNIQUE AND METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมบทความ "สาระน่ารู้ของครูสาธิตจุฬา ฯ"

รวมบทความ "สาระน่ารู้ของครูสาธิตจุฬา ฯ"

ผู้แต่ง : อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์ :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์ :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ผู้แต่ง : อภิชา แดงจำรูญ

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ผู้แต่ง : อภิชา แดงจำรูญ

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : จันทรา ด่านคงรักษ์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

เพื่อนคู่คิดครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ :การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เพื่อนคู่คิดครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ :การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้แต่ง : นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

การปรับพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบรับฟ้อง

การปรับพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบรับฟ้อง

ผู้แต่ง : สุปราณี จิราณรงค์

฿ 58.00

อ่านเพิ่มเติม

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

วงกลมผสมรูปเหลี่ยม

วงกลมผสมรูปเหลี่ยม

ผู้แต่ง : สุเทพ กิตติสุนทร

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : กุลิสรา จิตรชญาวณิช และคณะ

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา

กิจกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา

ผู้แต่ง : พิมพ์พร อสัมภินพงศ์

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : จินตวีร์ คล้ายสังข์

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

เพื่อนคู่คิดครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ :การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามโนมติของผู้เรียน

เพื่อนคู่คิดครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ :การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามโนมติของผู้เรียน

ผู้แต่ง : นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

ผู้แต่ง : ฉัตรชัย ประภัศร

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ :ชุดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

จัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ :ชุดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ผู้แต่ง : อภิชา แดงจำรูญ

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการสอนสิ่งแวดล้อม (PRINCIPLE FOR ENIVIRONMENTAL TEACHING)

หลักการสอนสิ่งแวดล้อม (PRINCIPLE FOR ENIVIRONMENTAL TEACHING)

ผู้แต่ง : วินัย วีระวัฒนานนท์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

เก่งเสียง เพื่อรู้คำศัพท์

เก่งเสียง เพื่อรู้คำศัพท์

ผู้แต่ง : ปราณภา โหมดหิรัญ

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

เพลงพื้นบ้านกับการสอนภาษาไทย (1 BK./1 CD-ROM)

เพลงพื้นบ้านกับการสอนภาษาไทย (1 BK./1 CD-ROM)

ผู้แต่ง : ศรีอัมพร ประทุมนันท์

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

มีสินค้า : 2223 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อและกิจกรรมรอบตัว (1 BK./1 CD-ROM)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อและกิจกรรมรอบตัว (1 BK./1 CD-ROM)

ผู้แต่ง : ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

มีสินค้า : 778 ในสต็อก

ราคา

฿ 79.00

อ่านเพิ่มเติม

ตะลุยอาณาจักรสัตว์ :ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

มีสินค้า : 776 ในสต็อก

ราคา

฿ 103.00

อ่านเพิ่มเติม

สำรวจโลกของพืช :ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ป.4

มีสินค้า : 774 ในสต็อก

ราคา

฿ 87.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการเรียนรู้

ผู้แต่ง : กุลิสรา จิตรชญาวณิช

มีสินค้า : 637 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

ผู้แต่ง : กมล กมลตระกูล

มีสินค้า : 597 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์ (TEACHING HISTORY TECHNIQUE AND METHODOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์ (TEACHING HISTORY TECHNIQUE AND METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา

มีสินค้า : 557 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมบทความ "สาระน่ารู้ของครูสาธิตจุฬา ฯ"

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมบทความ "สาระน่ารู้ของครูสาธิตจุฬา ฯ"

ผู้แต่ง : อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

มีสินค้า : 394 ในสต็อก

ราคา

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์ :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

มีสินค้า : 381 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

มีสินค้า : 378 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : จันทรา ด่านคงรักษ์

มีสินค้า : 370 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

เพื่อนคู่คิดครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ :การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มีสินค้า : 357 ในสต็อก

ราคา

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

การปรับพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบรับฟ้อง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การปรับพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบรับฟ้อง

ผู้แต่ง : สุปราณี จิราณรงค์

มีสินค้า : 344 ในสต็อก

ราคา

฿ 58.00

อ่านเพิ่มเติม

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี

มีสินค้า : 324 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

วงกลมผสมรูปเหลี่ยม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วงกลมผสมรูปเหลี่ยม

ผู้แต่ง : สุเทพ กิตติสุนทร

มีสินค้า : 323 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : กุลิสรา จิตรชญาวณิช และคณะ

มีสินค้า : 285 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา

มีสินค้า : 284 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

มีสินค้า : 276 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

เพื่อนคู่คิดครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ :การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามโนมติของผู้เรียน

มีสินค้า : 275 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

มีสินค้า : 271 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ :ชุดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

มีสินค้า : 269 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการสอนสิ่งแวดล้อม (PRINCIPLE FOR ENIVIRONMENTAL TEACHING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการสอนสิ่งแวดล้อม (PRINCIPLE FOR ENIVIRONMENTAL TEACHING)

ผู้แต่ง : วินัย วีระวัฒนานนท์

มีสินค้า : 257 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

เก่งเสียง เพื่อรู้คำศัพท์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เก่งเสียง เพื่อรู้คำศัพท์

ผู้แต่ง : ปราณภา โหมดหิรัญ

มีสินค้า : 249 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

เพลงพื้นบ้านกับการสอนภาษาไทย (1 BK./1 CD-ROM)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เพลงพื้นบ้านกับการสอนภาษาไทย (1 BK./1 CD-ROM)

ผู้แต่ง : ศรีอัมพร ประทุมนันท์

มีสินค้า : 239 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม