หนังสือเภสัชศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จันทิมา เมทนีธร

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ

฿ 350.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา :คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา

การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา :คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา

ผู้แต่ง : พรรณทิพา ศักดิ์ทอง

฿ 81.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

ผู้แต่ง : ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

BRITISH PHARMACOPOEIA 2024 (VOLUME 1-6) (6 BK.) (PRINT+ONLINE ACCESS+DOWNLOAD FORMAT)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BRITISH PHARMACOPOEIA 2024 (VOLUME 1-6) (6 BK.) (PRINT+ONLINE ACCESS+DOWNLOAD FORMAT)

ผู้แต่ง : BRITISH PHARMACOPOEIA COMMISSION

฿ 66,725.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการเภสัชจลนศาสตร์การขับยาออกจากร่างกาย (PHARMACOKINETICS PRINCIPLE OF DRUG EXCRETION)

หลักการเภสัชจลนศาสตร์การขับยาออกจากร่างกาย (PHARMACOKINETICS PRINCIPLE OF DRUG EXCRETION)

ผู้แต่ง : กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : วลัยศิริ ม่วงศิริ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 413.00

อ่านเพิ่มเติม

การให้คำแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในร้านยา

การให้คำแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในร้านยา

ผู้แต่ง : ชุลีกร สอนสุวิทย์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ นวลแก้ว

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

ผู้แต่ง : วริสรา ปาริชาติกานนท์ :บรรณาธิการ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

PHARMACOTHERAPY HANDBOOK (IE)

PHARMACOTHERAPY HANDBOOK (IE)

ผู้แต่ง : TERRY L. SCHWINGHAMMER et al.

฿ 1,714.00

อ่านเพิ่มเติม

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ผู้แต่ง : ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของชันจากชันโรง (BIOLOGICAL ACTIVITIES AND ACTIVE CHEMICALS IN STINGLESS

ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของชันจากชันโรง (BIOLOGICAL ACTIVITIES AND ACTIVE CHEMICALS IN STINGLESS

ผู้แต่ง : บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ และคณะ

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอก

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอก

ผู้แต่ง : วสันต์ กาติ๊บ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

บทนำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง)

บทนำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

ผู้แต่ง : ณัฐวุธ สิบหมู่ :บรรณาธิการ

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ

การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ

ผู้แต่ง : เพ็ญนภา ศรีหริ่ง และคณะ

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

MARTINDALE: THE COMPLETE DRUG REFERENCE (VOLUME 1-2) (2 BK.)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ปิดแล้ว

MARTINDALE: THE COMPLETE DRUG REFERENCE (VOLUME 1-2) (2 BK.)

ผู้แต่ง : ROBERT BUCKINGHAM

฿ 30,780.00

อ่านเพิ่มเติม

AHFS DRUG INFORMATION 2023ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ปิดแล้ว

AHFS DRUG INFORMATION 2023

ผู้แต่ง : AMERICAN SOCIETY OF HEALTH-SYSTEM PHARMACISTS (ASHP)

฿ 28,710.00

อ่านเพิ่มเติม

ASHP INJECTABLE DRUG INFORMATION 2023: A COMPREHENSIVE GUIDE TO COMPATIBILITY AND STABILITY (HC)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ปิดแล้ว

ASHP INJECTABLE DRUG INFORMATION 2023: A COMPREHENSIVE GUIDE TO COMPATIBILITY AND STABILITY (HC)

ผู้แต่ง : AMERICAN SOCIETY OF HEALTH-SYSTEM PHARMACISTS (ASHP)

฿ 28,710.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1

ผู้แต่ง : วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

นิวคลีโอไทด์เมตาบอลิสม :กลไก ความผิดปกติและยาที่ใช้ในการรักษา

นิวคลีโอไทด์เมตาบอลิสม :กลไก ความผิดปกติและยาที่ใช้ในการรักษา

ผู้แต่ง : วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ 

฿ 121.00

อ่านเพิ่มเติม

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ

ผู้แต่ง : เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ และคณะ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2 (ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง)

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2 (ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง)

ผู้แต่ง : จินตนา สัตยาศัย :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 370.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จันทิมา เมทนีธร

มีสินค้า : 646 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ

มีสินค้า : 241 ในสต็อก

ราคา

฿ 350.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา :คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา

มีสินค้า : 138 ในสต็อก

ราคา

฿ 81.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

ผู้แต่ง : ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช

มีสินค้า : 125 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

BRITISH PHARMACOPOEIA 2024 (VOLUME 1-6) (6 BK.) (PRINT+ONLINE ACCESS+DOWNLOAD FORMAT)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BRITISH PHARMACOPOEIA 2024 (VOLUME 1-6) (6 BK.) (PRINT+ONLINE ACCESS+DOWNLOAD FORMAT)

ผู้แต่ง : BRITISH PHARMACOPOEIA COMMISSION

มีสินค้า : 100 ในสต็อก

ราคา

฿ 66,725.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการเภสัชจลนศาสตร์การขับยาออกจากร่างกาย (PHARMACOKINETICS PRINCIPLE OF DRUG EXCRETION)

มีสินค้า : 90 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : วลัยศิริ ม่วงศิริ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 68 ในสต็อก

ราคา

฿ 413.00

อ่านเพิ่มเติม

การให้คำแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในร้านยา

มีสินค้า : 62 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ นวลแก้ว

มีสินค้า : 58 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

ผู้แต่ง : วริสรา ปาริชาติกานนท์ :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

PHARMACOTHERAPY HANDBOOK (IE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PHARMACOTHERAPY HANDBOOK (IE)

ผู้แต่ง : TERRY L. SCHWINGHAMMER et al.

มีสินค้า : 44 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,714.00

อ่านเพิ่มเติม

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ผู้แต่ง : ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของชันจากชันโรง (BIOLOGICAL ACTIVITIES AND ACTIVE CHEMICALS IN STINGLESS

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอก

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

บทนำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง)

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

ผู้แต่ง : ณัฐวุธ สิบหมู่ :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ

ผู้แต่ง : เพ็ญนภา ศรีหริ่ง และคณะ

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MARTINDALE: THE COMPLETE DRUG REFERENCE (VOLUME 1-2) (2 BK.)

ผู้แต่ง : ROBERT BUCKINGHAM

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 30,780.00

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AHFS DRUG INFORMATION 2023

ผู้แต่ง : AMERICAN SOCIETY OF HEALTH-SYSTEM PHARMACISTS (ASHP)

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 28,710.00

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ASHP INJECTABLE DRUG INFORMATION 2023: A COMPREHENSIVE GUIDE TO COMPATIBILITY AND STABILITY (HC)

ผู้แต่ง : AMERICAN SOCIETY OF HEALTH-SYSTEM PHARMACISTS (ASHP)

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 28,710.00

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1

ผู้แต่ง : วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

นิวคลีโอไทด์เมตาบอลิสม :กลไก ความผิดปกติและยาที่ใช้ในการรักษา

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 121.00

อ่านเพิ่มเติม

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ

ผู้แต่ง : เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ และคณะ

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2 (ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง)

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 370.00

อ่านเพิ่มเติม