หนังสือคอมพิวเตอร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

฿ 316.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)

ผู้แต่ง : วาทิต เบญจพลกุล

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :วิธีการและตัวแบบ (DATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ.)

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :วิธีการและตัวแบบ (DATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ.)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 125.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ผู้แต่ง : ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

฿ 283.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ผู้แต่ง : มัณฑนา ปราการสมุทร

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สุวรรณี อัศวกุลชัย

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : พฤกษ์ สระศรีทอง

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :การค้นหาความรู้จากข้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA)

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :การค้นหาความรู้จากข้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 159.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING)

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING)

ผู้แต่ง : นรรัตน์ วัฒนมงคล

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ

ผู้แต่ง : อิว ไอยรากาญจนกุล

฿ 151.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS

การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS

ผู้แต่ง : สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร

วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร

ผู้แต่ง : ชูศักดิ์ คีรีรัตน์

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

DEEP LEARNING

DEEP LEARNING

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINITAB (MULTIVARIATE ANALYSIS BY SPSS AND MINITAB)

การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINITAB (MULTIVARIATE ANALYSIS BY SPSS AND MINITAB)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ :เน้นสำหรับงานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ :เน้นสำหรับงานวิจัย

ผู้แต่ง : ศิริชัย พงษ์วิชัย

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม

การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม

ผู้แต่ง : เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน บน VS CODE ร่วมกับ GITHUB

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน บน VS CODE ร่วมกับ GITHUB

ผู้แต่ง : นฏกร ประมายันต์

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

ULTIMATE EXCEL เหนือกว่าด้วยทักษะการสร้างงานคำนวณ ตั้งแต่ระดับ BEGINNER - SPECIALIST

ULTIMATE EXCEL เหนือกว่าด้วยทักษะการสร้างงานคำนวณ ตั้งแต่ระดับ BEGINNER - SPECIALIST

ผู้แต่ง : ศราวุธ คำเศษ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ULTIMATE PRESENTATION เหนือกว่าด้วยทักษะการนำเสนอ ตั้งแต่ระดับ BEGINNER - SPECIALIST

ULTIMATE PRESENTATION เหนือกว่าด้วยทักษะการนำเสนอ ตั้งแต่ระดับ BEGINNER - SPECIALIST

ผู้แต่ง : ทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

มีสินค้า : 807 ในสต็อก

ราคา

฿ 316.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)

มีสินค้า : 707 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :วิธีการและตัวแบบ (DATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ.)

มีสินค้า : 617 ในสต็อก

ราคา

฿ 125.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

มีสินค้า : 449 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ผู้แต่ง : ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

มีสินค้า : 368 ในสต็อก

ราคา

฿ 283.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS

มีสินค้า : 346 ในสต็อก

ราคา

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ผู้แต่ง : มัณฑนา ปราการสมุทร

มีสินค้า : 278 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สุวรรณี อัศวกุลชัย

มีสินค้า : 234 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : พฤกษ์ สระศรีทอง

มีสินค้า : 218 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

มีสินค้า : 212 ในสต็อก

ราคา

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :การค้นหาความรู้จากข้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA)

มีสินค้า : 199 ในสต็อก

ราคา

฿ 159.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

มีสินค้า : 197 ในสต็อก

ราคา

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING)

มีสินค้า : 172 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ

ผู้แต่ง : อิว ไอยรากาญจนกุล

มีสินค้า : 137 ในสต็อก

ราคา

฿ 151.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS

ผู้แต่ง : สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ

มีสินค้า : 127 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร

ผู้แต่ง : ชูศักดิ์ คีรีรัตน์

มีสินค้า : 127 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

DEEP LEARNING

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DEEP LEARNING

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

มีสินค้า : 92 ในสต็อก

ราคา

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

มีสินค้า : 86 ในสต็อก

ราคา

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINITAB (MULTIVARIATE ANALYSIS BY SPSS AND MINITAB)

มีสินค้า : 80 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ :เน้นสำหรับงานวิจัย

มีสินค้า : 74 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม

มีสินค้า : 67 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน บน VS CODE ร่วมกับ GITHUB

มีสินค้า : 62 ในสต็อก

ราคา

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

ULTIMATE EXCEL เหนือกว่าด้วยทักษะการสร้างงานคำนวณ ตั้งแต่ระดับ BEGINNER - SPECIALIST

มีสินค้า : 57 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ULTIMATE PRESENTATION เหนือกว่าด้วยทักษะการนำเสนอ ตั้งแต่ระดับ BEGINNER - SPECIALIST

มีสินค้า : 57 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม