หนังสือพจนานุกรม/อ้างอิงสาขาวิทยาศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือพจนานุกรม/อ้างอิงสาขาวิทยาศาสตร์

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ศัพท์ชีววิทยา

ศัพท์ชีววิทยา

ผู้แต่ง : อนันต์ ปานศุภวัชร

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

HENDERSON'S DICTIONARY OF BIOLOGY

HENDERSON'S DICTIONARY OF BIOLOGY

ผู้แต่ง : LAWRENCE, E.

฿ 550.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมคณิตศาสตร์

พจนานุกรมคณิตศาสตร์

ผู้แต่ง : ยุพิน พิพัชกุล และคณะ

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ประมง (GLOSSARY OF FISHERIES)

อภิธานศัพท์ประมง (GLOSSARY OF FISHERIES)

ผู้แต่ง : จิตรา อาจิณกิจ

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมชีววิทยา

พจนานุกรมชีววิทยา

ผู้แต่ง : CORINNE STOCKLEY

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ (A DICTIONARY OF SCIENCE)

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ (A DICTIONARY OF SCIENCE)

ผู้แต่ง : ระวิ สงวนทรัพย์

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมความรู้  ร่างกายมนุษย์ (ปกแข็ง)

สารานุกรมความรู้ ร่างกายมนุษย์ (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : DK

฿ 716.00

อ่านเพิ่มเติม

รอบรู้วิทยาศาสตร์ :ชุดสารานุกรมรอบรู้

รอบรู้วิทยาศาสตร์ :ชุดสารานุกรมรอบรู้

ผู้แต่ง : โกสินทร์ รตนประเสริฐ

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ผู้แต่ง : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส ฉบับราชบัณฑิตยสภา

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ผู้แต่ง : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ENCYCLOPEDIA สารานุกรมประกอบภาพสำหรับเด็กและผู้สนใจทั่วไป (ฉบับปรับปรุง)
สินค้าหมด

ENCYCLOPEDIA สารานุกรมประกอบภาพสำหรับเด็กและผู้สนใจทั่วไป (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : OLIVIA BROOKES

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (NATURAL ENVIRONMENT DICTIONARY)
สินค้าหมด

ศัพท์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (NATURAL ENVIRONMENT DICTIONARY)

ผู้แต่ง : เนรมิต ศรีจำนง

฿ 535.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมสัตว์
สินค้าหมด

สารานุกรมสัตว์

ผู้แต่ง : บัวกันต์ วิลามาศ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

SPACE ENCYCLOPEDIA: A TOUR OF OUR SOLAR SYSTEM AND BEYOND (NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS)
สินค้าหมด

SPACE ENCYCLOPEDIA: A TOUR OF OUR SOLAR SYSTEM AND BEYOND (NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS)

ผู้แต่ง : DAVID A. AGUILAR

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

A DICTIONARY OF BIOLOGY
สินค้าหมด

A DICTIONARY OF BIOLOGY

ผู้แต่ง : ELIZABETH MARTIN et al.

฿ 603.00

อ่านเพิ่มเติม

ENCYCLOPEDIA OF BIOPHARMACEUTICAL STATISTICS (4-VOLUME SET) (HC)
สินค้าหมด

ENCYCLOPEDIA OF BIOPHARMACEUTICAL STATISTICS (4-VOLUME SET) (HC)

ผู้แต่ง : SHEIN-CHUNG CHOW

฿ 35,550.00

อ่านเพิ่มเติม

ENCYCLOPEDIA OF POLYMER APPLICATIONS (3 VOLUME SET) (HC)
สินค้าหมด

ENCYCLOPEDIA OF POLYMER APPLICATIONS (3 VOLUME SET) (HC)

ผู้แต่ง : MUNMAYA MISHRA

฿ 38,070.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)
สินค้าหมด

พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : นีล อาร์ดลีย์

฿ 625.00

อ่านเพิ่มเติม

ENCYCLOPEDIA OF IMAGE PROCESSING (HC)
สินค้าหมด

ENCYCLOPEDIA OF IMAGE PROCESSING (HC)

ผู้แต่ง : PHILLIP A. LAPLANTE

฿ 28,890.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์ชีววิทยา (ปรับปรุงใหม่)
สินค้าหมด

ศัพท์ชีววิทยา (ปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : สุเทพ พณิชยา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

A DICTIONARY OF CHEMISTRY
สินค้าหมด

A DICTIONARY OF CHEMISTRY

ผู้แต่ง : JONATHAN LAW et al.

฿ 1,053.00

อ่านเพิ่มเติม

THE CANNABIS ENCYCLOPEDIA
สินค้าหมด

THE CANNABIS ENCYCLOPEDIA

ผู้แต่ง : JORGE CERVANTES

฿ 2,385.00

อ่านเพิ่มเติม

A DICTIONARY OF NURSING
สินค้าหมด

A DICTIONARY OF NURSING

ผู้แต่ง : JONATHAN LAW et al.

฿ 787.00

อ่านเพิ่มเติม

ISLAMIC GUIDELINES FOR ADMINISTRATORS
สินค้าหมด

ISLAMIC GUIDELINES FOR ADMINISTRATORS

ผู้แต่ง : JAVED IQBAL SAANI

฿ 1,998.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์ชีววิทยา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศัพท์ชีววิทยา

ผู้แต่ง : อนันต์ ปานศุภวัชร

มีสินค้า : 343 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

HENDERSON'S DICTIONARY OF BIOLOGY

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HENDERSON'S DICTIONARY OF BIOLOGY

ผู้แต่ง : LAWRENCE, E.

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 550.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมคณิตศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมคณิตศาสตร์

ผู้แต่ง : ยุพิน พิพัชกุล และคณะ

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ประมง (GLOSSARY OF FISHERIES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อภิธานศัพท์ประมง (GLOSSARY OF FISHERIES)

ผู้แต่ง : จิตรา อาจิณกิจ

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมชีววิทยา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมชีววิทยา

ผู้แต่ง : CORINNE STOCKLEY

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ (A DICTIONARY OF SCIENCE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ (A DICTIONARY OF SCIENCE)

ผู้แต่ง : ระวิ สงวนทรัพย์

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมความรู้  ร่างกายมนุษย์ (ปกแข็ง)

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 716.00

อ่านเพิ่มเติม

รอบรู้วิทยาศาสตร์ :ชุดสารานุกรมรอบรู้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รอบรู้วิทยาศาสตร์ :ชุดสารานุกรมรอบรู้

ผู้แต่ง : โกสินทร์ รตนประเสริฐ

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ผู้แต่ง : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส ฉบับราชบัณฑิตยสภา

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศัพท์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (NATURAL ENVIRONMENT DICTIONARY)

ผู้แต่ง : เนรมิต ศรีจำนง

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 535.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมสัตว์

ผู้แต่ง : บัวกันต์ วิลามาศ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

A DICTIONARY OF BIOLOGY

ผู้แต่ง : ELIZABETH MARTIN et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 603.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ENCYCLOPEDIA OF BIOPHARMACEUTICAL STATISTICS (4-VOLUME SET) (HC)

ผู้แต่ง : SHEIN-CHUNG CHOW

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 35,550.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ENCYCLOPEDIA OF POLYMER APPLICATIONS (3 VOLUME SET) (HC)

ผู้แต่ง : MUNMAYA MISHRA

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 38,070.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : นีล อาร์ดลีย์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 625.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ENCYCLOPEDIA OF IMAGE PROCESSING (HC)

ผู้แต่ง : PHILLIP A. LAPLANTE

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 28,890.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศัพท์ชีววิทยา (ปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : สุเทพ พณิชยา

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

A DICTIONARY OF CHEMISTRY

ผู้แต่ง : JONATHAN LAW et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,053.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE CANNABIS ENCYCLOPEDIA

ผู้แต่ง : JORGE CERVANTES

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,385.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

A DICTIONARY OF NURSING

ผู้แต่ง : JONATHAN LAW et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 787.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ISLAMIC GUIDELINES FOR ADMINISTRATORS

ผู้แต่ง : JAVED IQBAL SAANI

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,998.00

อ่านเพิ่มเติม