หนังสือเศรษฐศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

ผู้แต่ง : ฐิติมา ชูเชิด และคณะ

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

ผู้แต่ง : มุน ฮวีชัง

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลก และผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออก และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลก และผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออก และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

ผู้แต่ง : กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และคณะ

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์และการส่งเสริมการมีบุตร :องค์ความรู้ทางทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์

เศรษฐศาสตร์และการส่งเสริมการมีบุตร :องค์ความรู้ทางทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์

ผู้แต่ง : นพพล วิทย์วรพงศ์ และคณะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น :การวิเคราะห์และประยุกต์

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น :การวิเคราะห์และประยุกต์

ผู้แต่ง : สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง : พอพันธ์ อุยยานนท์

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่ง : สินีนาฏ เสริมชีพ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง

ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง

ผู้แต่ง : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเศรษฐศาสตร์ (STATISTICAL ECONOMICS)

สถิติเศรษฐศาสตร์ (STATISTICAL ECONOMICS)

ผู้แต่ง : สุธรรม ขนาบศักดิ์

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ผู้แต่ง : วิรุณสิริ ใจมา

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต (DYNAMIC MACROECONOMICS)

เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต (DYNAMIC MACROECONOMICS)

ผู้แต่ง : นิพิฐ วงศ์ปัญญา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ประเทศไทย :ยกระดับสตาร์ตอัปสู่สเกลอัป 2030 เร่งสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม (สองภาษา ไทย-อังกฤษ)

ประเทศไทย :ยกระดับสตาร์ตอัปสู่สเกลอัป 2030 เร่งสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม (สองภาษา ไทย-อังกฤษ)

ผู้แต่ง : ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย และคณะ

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

LABOR ECONOMICS (ISE)

LABOR ECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : GEORGE J. BORJAS

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

การเงินอิสลาม :เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และการประกันภัย

การเงินอิสลาม :เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และการประกันภัย

ผู้แต่ง : ไซฟุล อัสฮาร์ รอสลี่

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

ผู้แต่ง : อาเธอร์ อาร์. โครเบอร์

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS (ISE)

MICROECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : CAMPBELL R. MCCONNELL et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

MACROECONOMICS (ISE)

MACROECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : CAMPBELL R. MCCONNELL et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดและการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ (INCOME DISTRIBUTIONAL ANALYSIS:

การวัดและการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ (INCOME DISTRIBUTIONAL ANALYSIS:

ผู้แต่ง : อิศรา ศานติศาสน์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักเศรษฐศาสตร์ II :มหเศรษฐศาสตร์

หลักเศรษฐศาสตร์ II :มหเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่ง : รัตนา สายคณิต

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐมิติ

เศรษฐมิติ

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์

฿ 129.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ (APPLIED ECONOMETRICS AND FORECASTING)

เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ (APPLIED ECONOMETRICS AND FORECASTING)

ผู้แต่ง : ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

THE CHANGING WORLD ORDER (ภาคภาษาไทย) (เฉพาะจอง)

THE CHANGING WORLD ORDER (ภาคภาษาไทย) (เฉพาะจอง)

ผู้แต่ง : RAY DALIO

฿ 699.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค II (MACROECONOMICS THEORY II)

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค II (MACROECONOMICS THEORY II)

ผู้แต่ง : ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

฿ 129.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ผู้แต่ง : เกรียงไกร เตชกานนท์

฿ 427.00

อ่านเพิ่มเติม

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

ผู้แต่ง : ฐิติมา ชูเชิด และคณะ

มีสินค้า : 595 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

มีสินค้า : 340 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลก และผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออก และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

มีสินค้า : 323 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์และการส่งเสริมการมีบุตร :องค์ความรู้ทางทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์

มีสินค้า : 284 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น :การวิเคราะห์และประยุกต์

มีสินค้า : 220 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง : พอพันธ์ อุยยานนท์

มีสินค้า : 200 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่ง : สินีนาฏ เสริมชีพ

มีสินค้า : 190 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง

ผู้แต่ง : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

มีสินค้า : 174 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเศรษฐศาสตร์ (STATISTICAL ECONOMICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติเศรษฐศาสตร์ (STATISTICAL ECONOMICS)

ผู้แต่ง : สุธรรม ขนาบศักดิ์

มีสินค้า : 148 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ผู้แต่ง : วิรุณสิริ ใจมา

มีสินค้า : 147 ในสต็อก

ราคา

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต (DYNAMIC MACROECONOMICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต (DYNAMIC MACROECONOMICS)

ผู้แต่ง : นิพิฐ วงศ์ปัญญา

มีสินค้า : 145 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ประเทศไทย :ยกระดับสตาร์ตอัปสู่สเกลอัป 2030 เร่งสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม (สองภาษา ไทย-อังกฤษ)

มีสินค้า : 92 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

LABOR ECONOMICS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

LABOR ECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : GEORGE J. BORJAS

มีสินค้า : 81 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

การเงินอิสลาม :เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และการประกันภัย

มีสินค้า : 80 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

ผู้แต่ง : อาเธอร์ อาร์. โครเบอร์

มีสินค้า : 73 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : CAMPBELL R. MCCONNELL et al.

มีสินค้า : 63 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

MACROECONOMICS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MACROECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : CAMPBELL R. MCCONNELL et al.

มีสินค้า : 62 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดและการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ (INCOME DISTRIBUTIONAL ANALYSIS:

มีสินค้า : 61 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักเศรษฐศาสตร์ II :มหเศรษฐศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักเศรษฐศาสตร์ II :มหเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่ง : รัตนา สายคณิต

มีสินค้า : 58 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐมิติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐมิติ

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 129.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ (APPLIED ECONOMETRICS AND FORECASTING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ (APPLIED ECONOMETRICS AND FORECASTING)

ผู้แต่ง : ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

มีสินค้า : 54 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

THE CHANGING WORLD ORDER (ภาคภาษาไทย) (เฉพาะจอง)

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 699.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค II (MACROECONOMICS THEORY II)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค II (MACROECONOMICS THEORY II)

ผู้แต่ง : ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

มีสินค้า : 49 ในสต็อก

ราคา

฿ 129.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ผู้แต่ง : เกรียงไกร เตชกานนท์

มีสินค้า : 47 ในสต็อก

ราคา

฿ 427.00

อ่านเพิ่มเติม