หนังสือพืชสวน | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เทคโนโลยีการผลิตปทุมมา

เทคโนโลยีการผลิตปทุมมา

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

MY LITTLE FARM VOL.11 เบอร์รี่และไม้ผลเพื่อสุขภาพ

MY LITTLE FARM VOL.11 เบอร์รี่และไม้ผลเพื่อสุขภาพ

ผู้แต่ง : อนุรีย์ ณ สงขลา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

ชี้ทางรวยด้วยสวนมะนาว-มะกรูด :ประยุกต์ตามแนวทาง "รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี"

ชี้ทางรวยด้วยสวนมะนาว-มะกรูด :ประยุกต์ตามแนวทาง "รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี"

ผู้แต่ง : จันทรา อู่สุวรรณ และคณะ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

การผลิตพืชผัก (VEGETABLE CROPS PRODUCTION) (รหัสวิชา 20501-2201)

การผลิตพืชผัก (VEGETABLE CROPS PRODUCTION) (รหัสวิชา 20501-2201)

ผู้แต่ง : มณฑา ลิมปิยะประพันธ์

฿ 74.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักวิชาพืชสวน

หลักวิชาพืชสวน

ผู้แต่ง : สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์

฿ 1,080.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการผลิตและซื้อขาย ไม้ล้อมพันล้าน

คู่มือการผลิตและซื้อขาย ไม้ล้อมพันล้าน

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือเพาะปลูกง่ายขายคล่อง เห็ดหายาก ผักหวานป่า

คู่มือเพาะปลูกง่ายขายคล่อง เห็ดหายาก ผักหวานป่า

ผู้แต่ง : นายเกษตรอินทรีย์

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

ผักนอกปลูกง่าย ทำได้ทุกฤดู

ผักนอกปลูกง่าย ทำได้ทุกฤดู

ผู้แต่ง : วิรัชญา จารุจารีต

฿ 211.00

อ่านเพิ่มเติม

อะโวคาโด ผลไม้เพื่อสุขภาพ (AVOCADO, HEALTHY FRUITS)

อะโวคาโด ผลไม้เพื่อสุขภาพ (AVOCADO, HEALTHY FRUITS)

ผู้แต่ง : พิสุทธิ์ เอกอำนวย

฿ 550.00

อ่านเพิ่มเติม

พรรณไม้น้ำประดับตู้ปลา

พรรณไม้น้ำประดับตู้ปลา

ผู้แต่ง : สุภาพร สุทิน

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

กฤษณา ไม้หอมหมื่นล้าน

กฤษณา ไม้หอมหมื่นล้าน

ผู้แต่ง : พีระพันธุ์ วิจิตรพันธุ์

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

แบบอย่างและแนวทางการปลูกทุเรียน ยุคใหม่ & ระยะชิด

แบบอย่างและแนวทางการปลูกทุเรียน ยุคใหม่ & ระยะชิด

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

ผลไม้ 111 ชนิด คุณค่าอาหารและการกิน

ผลไม้ 111 ชนิด คุณค่าอาหารและการกิน

ผู้แต่ง : นิดดา หงษ์วิวัฒน์ และคณะ

฿ 675.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการจัดการ ปุ๋ยในสวนยางพารา

คู่มือการจัดการ ปุ๋ยในสวนยางพารา

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการเพาะเห็ดเงินล้าน รวมสารพันเห็ดเศรษฐกิจทำเงิน

คู่มือการเพาะเห็ดเงินล้าน รวมสารพันเห็ดเศรษฐกิจทำเงิน

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

วางแผนปลูกมะละกอให้ออกช่วงแพง

วางแผนปลูกมะละกอให้ออกช่วงแพง

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด และคณะ

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

พันธุ์ไม้ดอกมงคลยอดนิยม

พันธุ์ไม้ดอกมงคลยอดนิยม

ผู้แต่ง : วันโชค

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

การปลูกต้นหญ้าป่าและต้นไม้ในกระถาง

การปลูกต้นหญ้าป่าและต้นไม้ในกระถาง

ผู้แต่ง : หลินกั๋วเฉิง

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

สับปะรดและบรอมีเลียด (PINEAPPLE AND BROMELIADS)

สับปะรดและบรอมีเลียด (PINEAPPLE AND BROMELIADS)

ผู้แต่ง : จารุพันธ์ ทองแถม และคณะ

฿ 810.00

อ่านเพิ่มเติม

ตามไปดู...เทคนิคมะละกอดก ทำเงินได้ไม่ยาก

ตามไปดู...เทคนิคมะละกอดก ทำเงินได้ไม่ยาก

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

ครบเครื่องเรื่องขยายพันธุ์พืชด้วยภาพ & เทคนิคพิเศษอย่างง่าย

ครบเครื่องเรื่องขยายพันธุ์พืชด้วยภาพ & เทคนิคพิเศษอย่างง่าย

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการเพาะปลูกผักอินทรีย์ อย่างมืออาชีพ

คู่มือการเพาะปลูกผักอินทรีย์ อย่างมืออาชีพ

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการปลูกสับปะรดเงินล้าน

เทคโนโลยีการปลูกสับปะรดเงินล้าน

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ

฿ 133.00

อ่านเพิ่มเติม

มะพร้าวน้ำหอม เจ้าชายผลไม้ อนาคตดี ตลาดยังไปอีกไกล

มะพร้าวน้ำหอม เจ้าชายผลไม้ อนาคตดี ตลาดยังไปอีกไกล

ผู้แต่ง : มนตรี แสนสุข

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการผลิตปทุมมา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีการผลิตปทุมมา

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง

มีสินค้า : 173 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

MY LITTLE FARM VOL.11 เบอร์รี่และไม้ผลเพื่อสุขภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MY LITTLE FARM VOL.11 เบอร์รี่และไม้ผลเพื่อสุขภาพ

ผู้แต่ง : อนุรีย์ ณ สงขลา

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

ชี้ทางรวยด้วยสวนมะนาว-มะกรูด :ประยุกต์ตามแนวทาง "รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี"

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

การผลิตพืชผัก (VEGETABLE CROPS PRODUCTION) (รหัสวิชา 20501-2201)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การผลิตพืชผัก (VEGETABLE CROPS PRODUCTION) (รหัสวิชา 20501-2201)

ผู้แต่ง : มณฑา ลิมปิยะประพันธ์

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 74.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักวิชาพืชสวน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักวิชาพืชสวน

ผู้แต่ง : สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,080.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการผลิตและซื้อขาย ไม้ล้อมพันล้าน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการผลิตและซื้อขาย ไม้ล้อมพันล้าน

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือเพาะปลูกง่ายขายคล่อง เห็ดหายาก ผักหวานป่า

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

ผักนอกปลูกง่าย ทำได้ทุกฤดู

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ผักนอกปลูกง่าย ทำได้ทุกฤดู

ผู้แต่ง : วิรัชญา จารุจารีต

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 211.00

อ่านเพิ่มเติม

อะโวคาโด ผลไม้เพื่อสุขภาพ (AVOCADO, HEALTHY FRUITS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อะโวคาโด ผลไม้เพื่อสุขภาพ (AVOCADO, HEALTHY FRUITS)

ผู้แต่ง : พิสุทธิ์ เอกอำนวย

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 550.00

อ่านเพิ่มเติม

พรรณไม้น้ำประดับตู้ปลา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พรรณไม้น้ำประดับตู้ปลา

ผู้แต่ง : สุภาพร สุทิน

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

กฤษณา ไม้หอมหมื่นล้าน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กฤษณา ไม้หอมหมื่นล้าน

ผู้แต่ง : พีระพันธุ์ วิจิตรพันธุ์

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

แบบอย่างและแนวทางการปลูกทุเรียน ยุคใหม่ & ระยะชิด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แบบอย่างและแนวทางการปลูกทุเรียน ยุคใหม่ & ระยะชิด

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

ผลไม้ 111 ชนิด คุณค่าอาหารและการกิน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ผลไม้ 111 ชนิด คุณค่าอาหารและการกิน

ผู้แต่ง : นิดดา หงษ์วิวัฒน์ และคณะ

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 675.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการจัดการ ปุ๋ยในสวนยางพารา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการจัดการ ปุ๋ยในสวนยางพารา

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการเพาะเห็ดเงินล้าน รวมสารพันเห็ดเศรษฐกิจทำเงิน

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

วางแผนปลูกมะละกอให้ออกช่วงแพง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วางแผนปลูกมะละกอให้ออกช่วงแพง

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด และคณะ

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

พันธุ์ไม้ดอกมงคลยอดนิยม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พันธุ์ไม้ดอกมงคลยอดนิยม

ผู้แต่ง : วันโชค

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

การปลูกต้นหญ้าป่าและต้นไม้ในกระถาง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การปลูกต้นหญ้าป่าและต้นไม้ในกระถาง

ผู้แต่ง : หลินกั๋วเฉิง

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

สับปะรดและบรอมีเลียด (PINEAPPLE AND BROMELIADS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สับปะรดและบรอมีเลียด (PINEAPPLE AND BROMELIADS)

ผู้แต่ง : จารุพันธ์ ทองแถม และคณะ

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 810.00

อ่านเพิ่มเติม

ตามไปดู...เทคนิคมะละกอดก ทำเงินได้ไม่ยาก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตามไปดู...เทคนิคมะละกอดก ทำเงินได้ไม่ยาก

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

ครบเครื่องเรื่องขยายพันธุ์พืชด้วยภาพ & เทคนิคพิเศษอย่างง่าย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ครบเครื่องเรื่องขยายพันธุ์พืชด้วยภาพ & เทคนิคพิเศษอย่างง่าย

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการเพาะปลูกผักอินทรีย์ อย่างมืออาชีพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการเพาะปลูกผักอินทรีย์ อย่างมืออาชีพ

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการปลูกสับปะรดเงินล้าน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีการปลูกสับปะรดเงินล้าน

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 133.00

อ่านเพิ่มเติม

มะพร้าวน้ำหอม เจ้าชายผลไม้ อนาคตดี ตลาดยังไปอีกไกล

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม