หนังสือเตรียมสอบฟิสิกส์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) และแคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับฟิสิกส์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

กลศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) และแคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับฟิสิกส์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผู้แต่ง : วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

อุณหพลศาสตร์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอวน.

อุณหพลศาสตร์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอวน.

ผู้แต่ง : อนันตสิน เตชะกำพุช และคณะ

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ (แม่เหล็กไฟฟ้า) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ฟิสิกส์ (แม่เหล็กไฟฟ้า) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์เชิงสถิติ

กลศาสตร์เชิงสถิติ

ผู้แต่ง : นรา จิรภัทรพิมล

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้ MATLAB

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้ MATLAB

ผู้แต่ง : จอมภพ แววศักดิ์

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

THE PHYSICAL UNIVERSE (ISE)

THE PHYSICAL UNIVERSE (ISE)

ผู้แต่ง : KONRAD B. KRAUSKOPF et al.

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

เล่าเรื่องอนุภาค :อะตอม ควอร์ก เซิร์นและพระมหากรุณาธิคุณ

เล่าเรื่องอนุภาค :อะตอม ควอร์ก เซิร์นและพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้แต่ง : ไพรัช ธัชยพงษ์

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์กับปริพันธ์ (PHYSICS & INTEGRAL)

ฟิสิกส์กับปริพันธ์ (PHYSICS & INTEGRAL)

ผู้แต่ง : สมชาย เกียรติกมลชัย

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 1 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS I)

ฟิสิกส์ 1 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS I)

ผู้แต่ง : RAYMOND A.SERWAY และคณะ

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

EXPLORATIONS: AN INTRODUCTION TO ASTRONOMY (ISE)

EXPLORATIONS: AN INTRODUCTION TO ASTRONOMY (ISE)

ผู้แต่ง : THOMAS T. ARNY et al.

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

กำเนิดทฤษฎีควอนตัม :ฟิสิกส์เหนือสามัญสำนึก

กำเนิดทฤษฎีควอนตัม :ฟิสิกส์เหนือสามัญสำนึก

ผู้แต่ง : อาจวรงค์ จันทมาศ

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

PHYSICS: PRINCIPLES WITH APPLICATIONS (GLOBAL EDITION)

PHYSICS: PRINCIPLES WITH APPLICATIONS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : GIANCOLI, D.C.

฿ 790.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ การวัด ค่าคลาดเคลื่อน การเขียนกราฟ

ทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ การวัด ค่าคลาดเคลื่อน การเขียนกราฟ

ผู้แต่ง : นฤมล เอมะรัตต์ และคณะ

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

COLLEGE PHYSICS: A STRATEGIC APPROACH TECHNOLOGY (UPDATE) (GLOBAL EDITION)

COLLEGE PHYSICS: A STRATEGIC APPROACH TECHNOLOGY (UPDATE) (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : KNIGHT,

฿ 830.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

กลศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 2.2 (PHYSICS)

ฟิสิกส์ 2.2 (PHYSICS)

ผู้แต่ง : นคร ไพศาลกิตติสกุล

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น (INTRODUCTORY QUANTUM MECHANICS)

กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น (INTRODUCTORY QUANTUM MECHANICS)

ผู้แต่ง : ธิติ บวรรัตนารักษ์ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 2 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS II)

ฟิสิกส์ 2 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS II)

ผู้แต่ง : RAYMOND A.SERWAY และคณะ

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ เล่ม 2 :เบื้องต้น/ทั่วไป

ฟิสิกส์ เล่ม 2 :เบื้องต้น/ทั่วไป

ผู้แต่ง : สุชาติ สุภาพ

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์ 1

ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ จฬ. 

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย เล่ม 3

ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย เล่ม 3

ผู้แต่ง : สุชาติ สุภาพ

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เล่ม 3

ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เล่ม 3

ผู้แต่ง : สุชาติ สุภาพ

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

THE MATTER OF EVERYTHING: A HISTORY OF DISCOVERY

THE MATTER OF EVERYTHING: A HISTORY OF DISCOVERY

ผู้แต่ง : SUZIE SHEEHY

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 1780 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) และแคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับฟิสิกส์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

มีสินค้า : 1711 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

อุณหพลศาสตร์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอวน.

มีสินค้า : 862 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ (แม่เหล็กไฟฟ้า) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 543 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์เชิงสถิติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลศาสตร์เชิงสถิติ

ผู้แต่ง : นรา จิรภัทรพิมล

มีสินค้า : 275 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้ MATLAB

มีสินค้า : 261 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

THE PHYSICAL UNIVERSE (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE PHYSICAL UNIVERSE (ISE)

ผู้แต่ง : KONRAD B. KRAUSKOPF et al.

มีสินค้า : 174 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

เล่าเรื่องอนุภาค :อะตอม ควอร์ก เซิร์นและพระมหากรุณาธิคุณ

มีสินค้า : 157 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์กับปริพันธ์ (PHYSICS & INTEGRAL)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟิสิกส์กับปริพันธ์ (PHYSICS & INTEGRAL)

ผู้แต่ง : สมชาย เกียรติกมลชัย

มีสินค้า : 149 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 1 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS I)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟิสิกส์ 1 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS I)

ผู้แต่ง : RAYMOND A.SERWAY และคณะ

มีสินค้า : 146 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

EXPLORATIONS: AN INTRODUCTION TO ASTRONOMY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

EXPLORATIONS: AN INTRODUCTION TO ASTRONOMY (ISE)

ผู้แต่ง : THOMAS T. ARNY et al.

มีสินค้า : 117 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

กำเนิดทฤษฎีควอนตัม :ฟิสิกส์เหนือสามัญสำนึก

มีสินค้า : 88 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

PHYSICS: PRINCIPLES WITH APPLICATIONS (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PHYSICS: PRINCIPLES WITH APPLICATIONS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : GIANCOLI, D.C.

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 790.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ การวัด ค่าคลาดเคลื่อน การเขียนกราฟ

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

COLLEGE PHYSICS: A STRATEGIC APPROACH TECHNOLOGY (UPDATE) (GLOBAL EDITION)

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 830.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 2.2 (PHYSICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟิสิกส์ 2.2 (PHYSICS)

ผู้แต่ง : นคร ไพศาลกิตติสกุล

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น (INTRODUCTORY QUANTUM MECHANICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น (INTRODUCTORY QUANTUM MECHANICS)

ผู้แต่ง : ธิติ บวรรัตนารักษ์ และคณะ

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 2 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS II)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟิสิกส์ 2 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS II)

ผู้แต่ง : RAYMOND A.SERWAY และคณะ

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ เล่ม 2 :เบื้องต้น/ทั่วไป

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟิสิกส์ เล่ม 2 :เบื้องต้น/ทั่วไป

ผู้แต่ง : สุชาติ สุภาพ

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟิสิกส์ 1

ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ จฬ. 

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย เล่ม 3

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย เล่ม 3

ผู้แต่ง : สุชาติ สุภาพ

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เล่ม 3

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เล่ม 3

ผู้แต่ง : สุชาติ สุภาพ

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

THE MATTER OF EVERYTHING: A HISTORY OF DISCOVERY

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE MATTER OF EVERYTHING: A HISTORY OF DISCOVERY

ผู้แต่ง : SUZIE SHEEHY

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม