หนังสือคอมพิวเตอร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร

วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร

ผู้แต่ง : ชูศักดิ์ คีรีรัตน์

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

DEEP LEARNING

DEEP LEARNING

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO COMPUTING SYSTEMS: FROM BITS AND GATES TO C & BEYOND (ISE)

INTRODUCTION TO COMPUTING SYSTEMS: FROM BITS AND GATES TO C & BEYOND (ISE)

ผู้แต่ง : YALE N. PATT et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH LOOKER STUDIO

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH LOOKER STUDIO

ผู้แต่ง : บริวัตร จันทร์เรือง

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

แก่นแท้ของ DEEP LEARNING :AI ฉบับอธิบายด้วยภาพ

แก่นแท้ของ DEEP LEARNING :AI ฉบับอธิบายด้วยภาพ

ผู้แต่ง : ฆฤณ ชินประสาทศักดิ์ และคณะ

฿ 503.00

อ่านเพิ่มเติม

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ (COMPUTER ARCHITECTURE AND DESING)

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ (COMPUTER ARCHITECTURE AND DESING)

ผู้แต่ง : จันทนา จันทราพรชัย

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แต่ง : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและวิเคราะห์ (COMPUTER AND ARCHITECTURE DESIGN AND ANALYSIS)

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและวิเคราะห์ (COMPUTER AND ARCHITECTURE DESIGN AND ANALYSIS)

ผู้แต่ง : เกริก ภิรมย์โสภา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การติดตั้งไฟร์วอลล์ในองค์กรบน CENTOS (ภาคปฏิบัติ)

การติดตั้งไฟร์วอลล์ในองค์กรบน CENTOS (ภาคปฏิบัติ)

ผู้แต่ง : สุรพันธ์ สามาตรกูล

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

CHATGPT: AI ปฏิวัติโลก

CHATGPT: AI ปฏิวัติโลก

ผู้แต่ง : วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการงานไอทีด้วยมาตรฐาน ITIL V.3

สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการงานไอทีด้วยมาตรฐาน ITIL V.3

ผู้แต่ง : วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์การใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ AI และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง IOT

คัมภีร์การใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ AI และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง IOT

ผู้แต่ง : เดชฤทธิ์ มณีธรรม และคณะ

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แต่ง : ภัควริศ เกื้อกูล

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ล้างเครื่องลง WINDOWS ใหม่และโปรแกรมใช้งานที่ควรมี ฉบับสมบูรณ์

ล้างเครื่องลง WINDOWS ใหม่และโปรแกรมใช้งานที่ควรมี ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : อัมรินทร์ เพ็ชรกุล

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอม & GAMER มืออาชีพ

ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอม & GAMER มืออาชีพ

ผู้แต่ง : สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

ช่างคอม เลือกซื้อ ประกอบ ติดตั้ง ดูแล อัพเกรด แก้ปัญหา 2020 ฉบับสมบูรณ์

ช่างคอม เลือกซื้อ ประกอบ ติดตั้ง ดูแล อัพเกรด แก้ปัญหา 2020 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และคณะ

฿ 251.00

อ่านเพิ่มเติม

DESIGNING MACHINE LEARNING SYSTEMS

DESIGNING MACHINE LEARNING SYSTEMS

ผู้แต่ง : CHIP HUYEN

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

COMPUTER BASICS ABSOLUTE BEGINNER'S GUIDE

COMPUTER BASICS ABSOLUTE BEGINNER'S GUIDE

ผู้แต่ง : MICHAEL MILLER

฿ 520.00

อ่านเพิ่มเติม

COMPUTER APPLICATION: SECONDARY 2

COMPUTER APPLICATION: SECONDARY 2

ผู้แต่ง : JONATHAN CHAN

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

ARCHICAD 21 WOTKSHOP MODELER

ARCHICAD 21 WOTKSHOP MODELER

ผู้แต่ง : สุระ จรุงเกียรติ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

LOGIC AND COMPUTER DESIGN FUNDAMENTALS (GLOBAL EDITION)

LOGIC AND COMPUTER DESIGN FUNDAMENTALS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : MANO,

฿ 850.00

อ่านเพิ่มเติม

HUMAN COMPATIBLE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE PROBLEM OF CONTROL

HUMAN COMPATIBLE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE PROBLEM OF CONTROL

ผู้แต่ง : STUART RUSSELL

฿ 513.00

อ่านเพิ่มเติม

AI/ML FUTURE FOUNDATION

AI/ML FUTURE FOUNDATION

ผู้แต่ง : วราภรณ์ พรหมวิอินทร์

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2015)

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2015)

ผู้แต่ง : TIMOTHY J. O'LEARY และคณะ

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร

ผู้แต่ง : ชูศักดิ์ คีรีรัตน์

มีสินค้า : 120 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

DEEP LEARNING

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DEEP LEARNING

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

มีสินค้า : 76 ในสต็อก

ราคา

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO COMPUTING SYSTEMS: FROM BITS AND GATES TO C & BEYOND (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTRODUCTION TO COMPUTING SYSTEMS: FROM BITS AND GATES TO C & BEYOND (ISE)

ผู้แต่ง : YALE N. PATT et al.

มีสินค้า : 59 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH LOOKER STUDIO

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH LOOKER STUDIO

ผู้แต่ง : บริวัตร จันทร์เรือง

มีสินค้า : 43 ในสต็อก

ราคา

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

แก่นแท้ของ DEEP LEARNING :AI ฉบับอธิบายด้วยภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แก่นแท้ของ DEEP LEARNING :AI ฉบับอธิบายด้วยภาพ

ผู้แต่ง : ฆฤณ ชินประสาทศักดิ์ และคณะ

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 503.00

อ่านเพิ่มเติม

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ (COMPUTER ARCHITECTURE AND DESING)

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แต่ง : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและวิเคราะห์ (COMPUTER AND ARCHITECTURE DESIGN AND ANALYSIS)

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การติดตั้งไฟร์วอลล์ในองค์กรบน CENTOS (ภาคปฏิบัติ)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การติดตั้งไฟร์วอลล์ในองค์กรบน CENTOS (ภาคปฏิบัติ)

ผู้แต่ง : สุรพันธ์ สามาตรกูล

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

CHATGPT: AI ปฏิวัติโลก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CHATGPT: AI ปฏิวัติโลก

ผู้แต่ง : วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการงานไอทีด้วยมาตรฐาน ITIL V.3

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์การใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ AI และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง IOT

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แต่ง : ภัควริศ เกื้อกูล

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ล้างเครื่องลง WINDOWS ใหม่และโปรแกรมใช้งานที่ควรมี ฉบับสมบูรณ์

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอม & GAMER มืออาชีพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอม & GAMER มืออาชีพ

ผู้แต่ง : สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

ช่างคอม เลือกซื้อ ประกอบ ติดตั้ง ดูแล อัพเกรด แก้ปัญหา 2020 ฉบับสมบูรณ์

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 251.00

อ่านเพิ่มเติม

DESIGNING MACHINE LEARNING SYSTEMS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DESIGNING MACHINE LEARNING SYSTEMS

ผู้แต่ง : CHIP HUYEN

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

COMPUTER BASICS ABSOLUTE BEGINNER'S GUIDE

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COMPUTER BASICS ABSOLUTE BEGINNER'S GUIDE

ผู้แต่ง : MICHAEL MILLER

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 520.00

อ่านเพิ่มเติม

COMPUTER APPLICATION: SECONDARY 2

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COMPUTER APPLICATION: SECONDARY 2

ผู้แต่ง : JONATHAN CHAN

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

ARCHICAD 21 WOTKSHOP MODELER

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ARCHICAD 21 WOTKSHOP MODELER

ผู้แต่ง : สุระ จรุงเกียรติ

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

LOGIC AND COMPUTER DESIGN FUNDAMENTALS (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

LOGIC AND COMPUTER DESIGN FUNDAMENTALS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : MANO,

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 850.00

อ่านเพิ่มเติม

HUMAN COMPATIBLE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE PROBLEM OF CONTROL

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HUMAN COMPATIBLE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE PROBLEM OF CONTROL

ผู้แต่ง : STUART RUSSELL

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 513.00

อ่านเพิ่มเติม

AI/ML FUTURE FOUNDATION

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AI/ML FUTURE FOUNDATION

ผู้แต่ง : วราภรณ์ พรหมวิอินทร์

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2015)

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม