หนังสือภาษาศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ความหมายกับการแปล

ความหมายกับการแปล

ผู้แต่ง : สุพรรณี ปิ่นมณี

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การแปลสำหรับนิเทศศาสตร์ (TRANSLATION FOR COMMUNICATION ARTS)

การแปลสำหรับนิเทศศาสตร์ (TRANSLATION FOR COMMUNICATION ARTS)

ผู้แต่ง : ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การแปลให้เก่ง :คู่มือนักแปลมืออาชีพ

การแปลให้เก่ง :คู่มือนักแปลมืออาชีพ

ผู้แต่ง : ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์)

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เกร็ดวิชาแปล (TIPS OF TRANSLATION)

เกร็ดวิชาแปล (TIPS OF TRANSLATION)

ผู้แต่ง : สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล :ไทย-อังกฤษ (LANGUAGE, CULTURE AND TRANSLATION: THAI-ENGLISH)

ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล :ไทย-อังกฤษ (LANGUAGE, CULTURE AND TRANSLATION: THAI-ENGLISH)

ผู้แต่ง : สุพรรณี ปิ่นมณี

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาสรรวรรณศัพท์ (STORYTELLING OLDEN WORDS AND MEANINGS II)

ภาษาสรรวรรณศัพท์ (STORYTELLING OLDEN WORDS AND MEANINGS II)

ผู้แต่ง : ปรัชญา ปานเกตุ

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

HOW TO WRITE BETTER ESSAYS

HOW TO WRITE BETTER ESSAYS

ผู้แต่ง : BRYAN GREETHAM

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (รหัสวิชา 000 115) (ฉบับปรับปรุง) (INTRODUCTION TO LINGUISTICS)

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (รหัสวิชา 000 115) (ฉบับปรับปรุง) (INTRODUCTION TO LINGUISTICS)

ผู้แต่ง : คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาษา :ถอดรหัสมหัศจรรย์การสื่อสารของมนุษย์

ภาษา :ถอดรหัสมหัศจรรย์การสื่อสารของมนุษย์

ผู้แต่ง : DAVID CRYSTAL

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

PUBLICATION MANUAL OF THE AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

PUBLICATION MANUAL OF THE AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

ผู้แต่ง : AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

฿ 990.00

อ่านเพิ่มเติม

วิเคราะห์คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย

วิเคราะห์คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย

ผู้แต่ง : ชะเอม แก้วคล้าย

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

KONTAKTE: A COMMUNICATIVE APPROACH

KONTAKTE: A COMMUNICATIVE APPROACH

ผู้แต่ง : ERWIN TSCHIRNER

฿ 665.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาสันสกฤษเบื้องต้น

ภาษาสันสกฤษเบื้องต้น

ผู้แต่ง : สานิตย์ สีนาค

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

อำนาจของภาษา และวรรณกรรมไทย

อำนาจของภาษา และวรรณกรรมไทย

ผู้แต่ง : สุจิตต์ วงษ์เทศ

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

ผู้แต่ง : ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์

฿ 143.00

อ่านเพิ่มเติม

15-MINUTE ARABIC: LEARN IN JUST 12 WEEKS (FREE AUDIO APP)

15-MINUTE ARABIC: LEARN IN JUST 12 WEEKS (FREE AUDIO APP)

ผู้แต่ง : MARION SARHAAN

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

LOGUOR ERGO SUM: I SPEAK, THEREFORE, I EXIST.: QUIPS & QUOTES ON LANGUAGE

LOGUOR ERGO SUM: I SPEAK, THEREFORE, I EXIST.: QUIPS & QUOTES ON LANGUAGE

ผู้แต่ง : DHIRAWIT PINYONATTHAGARN

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาพาก้าวไกล (อังกฤษ ญี่ปุ่น อิตาลี)

ภาษาพาก้าวไกล (อังกฤษ ญี่ปุ่น อิตาลี)

ผู้แต่ง : ชลดา

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

DEVELOPMENTAL EDITING: A HANDBOOK FOR FREELANCERS, AUTHORS, AND PUBLISHERS

DEVELOPMENTAL EDITING: A HANDBOOK FOR FREELANCERS, AUTHORS, AND PUBLISHERS

ผู้แต่ง : SCOTT NORTON

฿ 981.00

อ่านเพิ่มเติม

CRITICAL READING AND WRITING FOR POSTGRADUATES

CRITICAL READING AND WRITING FOR POSTGRADUATES

ผู้แต่ง : MIKE WALLACE et al.

฿ 1,215.00

อ่านเพิ่มเติม

OF PENINSULAS AND ARCHIPELAGOS: THE LANDSCAPE OF TRANSLATION IN SOUTHEAST ASIA (HC)

OF PENINSULAS AND ARCHIPELAGOS: THE LANDSCAPE OF TRANSLATION IN SOUTHEAST ASIA (HC)

ผู้แต่ง : PHRAE CHITTIPHALANGSRI et al.

฿ 4,797.00

อ่านเพิ่มเติม

A LITTLE BOOK OF LANGUAGE (LITTLE HISTORIES)

A LITTLE BOOK OF LANGUAGE (LITTLE HISTORIES)

ผู้แต่ง : DAVID CRYSTAL

฿ 380.00

อ่านเพิ่มเติม

A LITTLE HISTORY OF THE WORLD: ILLUSTRATED EDITION (LITTLE HISTORIES)

A LITTLE HISTORY OF THE WORLD: ILLUSTRATED EDITION (LITTLE HISTORIES)

ผู้แต่ง : E. H. GOMBRICH

฿ 685.00

อ่านเพิ่มเติม

ENGAGED LANGUAGE POLICY AND PRACTICES
สินค้าหมด

ENGAGED LANGUAGE POLICY AND PRACTICES

ผู้แต่ง : KATHRYN A. DAVIS et al.

฿ 954.00

อ่านเพิ่มเติม

ความหมายกับการแปล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความหมายกับการแปล

ผู้แต่ง : สุพรรณี ปิ่นมณี

มีสินค้า : 213 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การแปลสำหรับนิเทศศาสตร์ (TRANSLATION FOR COMMUNICATION ARTS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การแปลสำหรับนิเทศศาสตร์ (TRANSLATION FOR COMMUNICATION ARTS)

ผู้แต่ง : ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์

มีสินค้า : 205 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การแปลให้เก่ง :คู่มือนักแปลมืออาชีพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การแปลให้เก่ง :คู่มือนักแปลมืออาชีพ

ผู้แต่ง : ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์)

มีสินค้า : 155 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เกร็ดวิชาแปล (TIPS OF TRANSLATION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เกร็ดวิชาแปล (TIPS OF TRANSLATION)

ผู้แต่ง : สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)

มีสินค้า : 117 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล :ไทย-อังกฤษ (LANGUAGE, CULTURE AND TRANSLATION: THAI-ENGLISH)

มีสินค้า : 93 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาสรรวรรณศัพท์ (STORYTELLING OLDEN WORDS AND MEANINGS II)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภาษาสรรวรรณศัพท์ (STORYTELLING OLDEN WORDS AND MEANINGS II)

ผู้แต่ง : ปรัชญา ปานเกตุ

มีสินค้า : 41 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

HOW TO WRITE BETTER ESSAYS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HOW TO WRITE BETTER ESSAYS

ผู้แต่ง : BRYAN GREETHAM

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (รหัสวิชา 000 115) (ฉบับปรับปรุง) (INTRODUCTION TO LINGUISTICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (รหัสวิชา 000 115) (ฉบับปรับปรุง) (INTRODUCTION TO LINGUISTICS)

ผู้แต่ง : คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาษา :ถอดรหัสมหัศจรรย์การสื่อสารของมนุษย์

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

PUBLICATION MANUAL OF THE AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PUBLICATION MANUAL OF THE AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

ผู้แต่ง : AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 990.00

อ่านเพิ่มเติม

วิเคราะห์คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิเคราะห์คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย

ผู้แต่ง : ชะเอม แก้วคล้าย

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

KONTAKTE: A COMMUNICATIVE APPROACH

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

KONTAKTE: A COMMUNICATIVE APPROACH

ผู้แต่ง : ERWIN TSCHIRNER

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 665.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาสันสกฤษเบื้องต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภาษาสันสกฤษเบื้องต้น

ผู้แต่ง : สานิตย์ สีนาค

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

อำนาจของภาษา และวรรณกรรมไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อำนาจของภาษา และวรรณกรรมไทย

ผู้แต่ง : สุจิตต์ วงษ์เทศ

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

ผู้แต่ง : ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 143.00

อ่านเพิ่มเติม

15-MINUTE ARABIC: LEARN IN JUST 12 WEEKS (FREE AUDIO APP)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

15-MINUTE ARABIC: LEARN IN JUST 12 WEEKS (FREE AUDIO APP)

ผู้แต่ง : MARION SARHAAN

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

LOGUOR ERGO SUM: I SPEAK, THEREFORE, I EXIST.: QUIPS & QUOTES ON LANGUAGE

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

LOGUOR ERGO SUM: I SPEAK, THEREFORE, I EXIST.: QUIPS & QUOTES ON LANGUAGE

ผู้แต่ง : DHIRAWIT PINYONATTHAGARN

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาพาก้าวไกล (อังกฤษ ญี่ปุ่น อิตาลี)

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

DEVELOPMENTAL EDITING: A HANDBOOK FOR FREELANCERS, AUTHORS, AND PUBLISHERS

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 981.00

อ่านเพิ่มเติม

CRITICAL READING AND WRITING FOR POSTGRADUATES

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CRITICAL READING AND WRITING FOR POSTGRADUATES

ผู้แต่ง : MIKE WALLACE et al.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,215.00

อ่านเพิ่มเติม

OF PENINSULAS AND ARCHIPELAGOS: THE LANDSCAPE OF TRANSLATION IN SOUTHEAST ASIA (HC)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

OF PENINSULAS AND ARCHIPELAGOS: THE LANDSCAPE OF TRANSLATION IN SOUTHEAST ASIA (HC)

ผู้แต่ง : PHRAE CHITTIPHALANGSRI et al.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,797.00

อ่านเพิ่มเติม

A LITTLE BOOK OF LANGUAGE (LITTLE HISTORIES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

A LITTLE BOOK OF LANGUAGE (LITTLE HISTORIES)

ผู้แต่ง : DAVID CRYSTAL

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 380.00

อ่านเพิ่มเติม

A LITTLE HISTORY OF THE WORLD: ILLUSTRATED EDITION (LITTLE HISTORIES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

A LITTLE HISTORY OF THE WORLD: ILLUSTRATED EDITION (LITTLE HISTORIES)

ผู้แต่ง : E. H. GOMBRICH

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 685.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ENGAGED LANGUAGE POLICY AND PRACTICES

ผู้แต่ง : KATHRYN A. DAVIS et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 954.00

อ่านเพิ่มเติม