หนังสือกฎหมาย/พ.ร.บ. | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน (ปกแข็ง) (ฉบับปรับปรุง)

รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน (ปกแข็ง) (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : ธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์

฿ 603.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 6

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 6

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

20 สาระกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างไม่รู้ไม่ได้

20 สาระกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างไม่รู้ไม่ได้

ผู้แต่ง : ธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย :เขียนบรรยาย)

เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย :เขียนบรรยาย)

ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 8

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 8

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)

ผู้แต่ง : ธนสร สุทธิบดี

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ผู้แต่ง : อรรณพ กาวิกุล

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่ง : อานนท์ จำลองกุล

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 7

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 7

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุง)

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : อรพรรณ พนัสพัฒนา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ถามมา ตอบให้กับเรื่อง PDPA เล่ม 2 :รวมคำถามและคำตอบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ถามมา ตอบให้กับเรื่อง PDPA เล่ม 2 :รวมคำถามและคำตอบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้แต่ง : ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต และคณะ

฿ 247.00

อ่านเพิ่มเติม

AN INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL JUSTICE AND LITIGATION

AN INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL JUSTICE AND LITIGATION

ผู้แต่ง : PEERAPON JADEROJANANONT

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา :บรรณาธิการ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือกฎหมายประชาชน

คู่มือกฎหมายประชาชน

ผู้แต่ง : อรพรรณ พนัสพัฒนา :บรรณาธิการ

฿ 49.00

อ่านเพิ่มเติม

คดียาเสพติด (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

คดียาเสพติด (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565)

หลักอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565)

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายยา :เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา

กฎหมายยา :เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา

ผู้แต่ง : สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค และคณะ

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : อรพรรณ พนัสพัฒนา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายพยาน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

กฎหมายพยาน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ไขข้อสงสัยประกันภัยงานก่อสร้าง

ไขข้อสงสัยประกันภัยงานก่อสร้าง

ผู้แต่ง : กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดและข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดและข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผู้แต่ง : เริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ และคณะ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

ผู้แต่ง : อรพรรณ พนัสพัฒนา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย :เขียนบรรยาย)

เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย :เขียนบรรยาย)

ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน (ปกแข็ง) (ฉบับปรับปรุง)

มีสินค้า : 766 ในสต็อก

ราคา

฿ 603.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 6

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 6

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

มีสินค้า : 622 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

มีสินค้า : 590 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

20 สาระกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างไม่รู้ไม่ได้

มีสินค้า : 567 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย :เขียนบรรยาย)

มีสินค้า : 378 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 8

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 8

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

มีสินค้า : 354 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE LAW)

ผู้แต่ง : ธนสร สุทธิบดี

มีสินค้า : 266 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

มีสินค้า : 221 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

มีสินค้า : 219 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 7

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 7

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

มีสินค้า : 198 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : อรพรรณ พนัสพัฒนา

มีสินค้า : 144 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ถามมา ตอบให้กับเรื่อง PDPA เล่ม 2 :รวมคำถามและคำตอบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มีสินค้า : 132 ในสต็อก

ราคา

฿ 247.00

อ่านเพิ่มเติม

AN INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL JUSTICE AND LITIGATION

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AN INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL JUSTICE AND LITIGATION

ผู้แต่ง : PEERAPON JADEROJANANONT

มีสินค้า : 113 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 99 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือกฎหมายประชาชน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือกฎหมายประชาชน

ผู้แต่ง : อรพรรณ พนัสพัฒนา :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 94 ในสต็อก

ราคา

฿ 49.00

อ่านเพิ่มเติม

คดียาเสพติด (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คดียาเสพติด (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

มีสินค้า : 93 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565)

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

มีสินค้า : 86 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายยา :เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กฎหมายยา :เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา

ผู้แต่ง : สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค และคณะ

มีสินค้า : 82 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

มีสินค้า : 82 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายพยาน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กฎหมายพยาน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

มีสินค้า : 75 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ไขข้อสงสัยประกันภัยงานก่อสร้าง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไขข้อสงสัยประกันภัยงานก่อสร้าง

ผู้แต่ง : กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา

มีสินค้า : 63 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดและข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มีสินค้า : 63 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

ผู้แต่ง : อรพรรณ พนัสพัฒนา

มีสินค้า : 60 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย :เขียนบรรยาย)

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม