หนังสือกฎหมาย | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน (ปกแข็ง) (ฉบับปรับปรุง)

รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน (ปกแข็ง) (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : ธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์

฿ 603.00

อ่านเพิ่มเติม

20 สาระกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างไม่รู้ไม่ได้

20 สาระกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างไม่รู้ไม่ได้

ผู้แต่ง : ธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 6

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 6

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 8

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 8

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายมหาชน เล่ม 1 :วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ

กฎหมายมหาชน เล่ม 1 :วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ

ผู้แต่ง : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 7

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 7

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 9

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 9

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย :เขียนบรรยาย)

เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย :เขียนบรรยาย)

ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่ง : อานนท์ จำลองกุล

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

คดียาเสพติด (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

คดียาเสพติด (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายยา :เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา

กฎหมายยา :เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา

ผู้แต่ง : สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค และคณะ

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือกฎหมายประชาชน

คู่มือกฎหมายประชาชน

ผู้แต่ง : อรพรรณ พนัสพัฒนา :บรรณาธิการ

฿ 49.00

อ่านเพิ่มเติม

AN INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL JUSTICE AND LITIGATION

AN INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL JUSTICE AND LITIGATION

ผู้แต่ง : PEERAPON JADEROJANANONT

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ถามมา ตอบให้กับเรื่อง PDPA เล่ม 2 :รวมคำถามและคำตอบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ถามมา ตอบให้กับเรื่อง PDPA เล่ม 2 :รวมคำถามและคำตอบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้แต่ง : ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต และคณะ

฿ 247.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

ผู้แต่ง : อรพรรณ พนัสพัฒนา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน (ปกอ่อน)

รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน (ปกอ่อน)

ผู้แต่ง : ธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา :บรรณาธิการ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย :เขียนบรรยาย)

เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย :เขียนบรรยาย)

ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายการท่องเที่ยวไทย (THAI TOURISM LAW)

กฎหมายการท่องเที่ยวไทย (THAI TOURISM LAW)

ผู้แต่ง : ฉันทัช วรรณถนอม

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

สรุปย่อกฎหมายมรดก

สรุปย่อกฎหมายมรดก

ผู้แต่ง : LAW NOTE

฿ 143.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เล่ม 2 :;วิธีพิจารณาความระหว่างประเทศ

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เล่ม 2 :;วิธีพิจารณาความระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง : กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมบทความกฎหมายลักษณะครอบครัวและมรดก

รวมบทความกฎหมายลักษณะครอบครัวและมรดก

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ กัมพูสิริ

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายสามัญประจำธุรกิจ ฉบับ VISUAL NOTE

กฎหมายสามัญประจำธุรกิจ ฉบับ VISUAL NOTE

ผู้แต่ง : รับขวัญ ชลดำรงค์กุล

฿ 413.00

อ่านเพิ่มเติม

คดี MILLER กับหลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติของรัฐสภา :บทเรียนจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ

คดี MILLER กับหลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติของรัฐสภา :บทเรียนจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : รวินท์ ลีละพัฒนะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน (ปกแข็ง) (ฉบับปรับปรุง)

มีสินค้า : 718 ในสต็อก

ราคา

฿ 603.00

อ่านเพิ่มเติม

20 สาระกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างไม่รู้ไม่ได้

มีสินค้า : 569 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 6

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 6

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

มีสินค้า : 534 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 8

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 8

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

มีสินค้า : 391 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายมหาชน เล่ม 1 :วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ

มีสินค้า : 240 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 7

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 7

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

มีสินค้า : 185 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 9

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 9

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

มีสินค้า : 173 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย :เขียนบรรยาย)

มีสินค้า : 171 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

มีสินค้า : 130 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

คดียาเสพติด (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คดียาเสพติด (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

มีสินค้า : 106 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายยา :เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กฎหมายยา :เรียนและสอนด้วยกรณีศึกษา

ผู้แต่ง : สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค และคณะ

มีสินค้า : 99 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือกฎหมายประชาชน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือกฎหมายประชาชน

ผู้แต่ง : อรพรรณ พนัสพัฒนา :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 98 ในสต็อก

ราคา

฿ 49.00

อ่านเพิ่มเติม

AN INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL JUSTICE AND LITIGATION

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AN INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL JUSTICE AND LITIGATION

ผู้แต่ง : PEERAPON JADEROJANANONT

มีสินค้า : 97 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ถามมา ตอบให้กับเรื่อง PDPA เล่ม 2 :รวมคำถามและคำตอบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มีสินค้า : 75 ในสต็อก

ราคา

฿ 247.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

ผู้แต่ง : อรพรรณ พนัสพัฒนา

มีสินค้า : 68 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน (ปกอ่อน)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน (ปกอ่อน)

ผู้แต่ง : ธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์

มีสินค้า : 63 ในสต็อก

ราคา

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 61 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย :เขียนบรรยาย)

มีสินค้า : 58 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายการท่องเที่ยวไทย (THAI TOURISM LAW)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กฎหมายการท่องเที่ยวไทย (THAI TOURISM LAW)

ผู้แต่ง : ฉันทัช วรรณถนอม

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

สรุปย่อกฎหมายมรดก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สรุปย่อกฎหมายมรดก

ผู้แต่ง : LAW NOTE

มีสินค้า : 55 ในสต็อก

ราคา

฿ 143.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เล่ม 2 :;วิธีพิจารณาความระหว่างประเทศ

มีสินค้า : 55 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมบทความกฎหมายลักษณะครอบครัวและมรดก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมบทความกฎหมายลักษณะครอบครัวและมรดก

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ กัมพูสิริ

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายสามัญประจำธุรกิจ ฉบับ VISUAL NOTE

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กฎหมายสามัญประจำธุรกิจ ฉบับ VISUAL NOTE

ผู้แต่ง : รับขวัญ ชลดำรงค์กุล

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 413.00

อ่านเพิ่มเติม

คดี MILLER กับหลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติของรัฐสภา :บทเรียนจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม