หนังสือฮาร์ดแวร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO

คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO

ผู้แต่ง : เดชฤทธิ์ มณีธรรม

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ARDUINO STARTUP สนุกสุดเหวี่ยงกับเซ็นเซอร์

ARDUINO STARTUP สนุกสุดเหวี่ยงกับเซ็นเซอร์

ผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

THE INTEL MICROPROCESSORS

THE INTEL MICROPROCESSORS

ผู้แต่ง : BREY, B.B.

฿ 800.00

อ่านเพิ่มเติม

ไมโครโพรเซสเซอร์ II

ไมโครโพรเซสเซอร์ II

ผู้แต่ง : มงคล ทองสงคราม

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 (MICROCONTROLLER MCS-51)

คัมภีร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 (MICROCONTROLLER MCS-51)

ผู้แต่ง : เดชฤทธิ์ มณีธรรม

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งานควบคุมหุ่นยนต์

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งานควบคุมหุ่นยนต์

ผู้แต่ง : พนัส นัถฤทธิ์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC (MICROCONTROLEER PIC)
สินค้าหมด

คัมภีร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC (MICROCONTROLEER PIC)

ผู้แต่ง : เดชฤทธิ์ มณีธรรม

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ไมโครโพรเซสเซอร์ (MICROPROCESSOR)
สินค้าหมด

ไมโครโพรเซสเซอร์ (MICROPROCESSOR)

ผู้แต่ง : ธีรวัฒน์ ประกอบผล

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

����ç�ҹ MICRO:BIT ���� 1
สินค้าหมด

����ç�ҹ MICRO:BIT ���� 1

ผู้แต่ง : ณรงค์พร เหล่าศรีสิน

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ไมโครโปรเซสเซอร์และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา
สินค้าหมด

ไมโครโปรเซสเซอร์และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา

ผู้แต่ง : สมชาย หอมขำ

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับ ARDUINO (รหัสสินค้า 6097324)
สินค้าหมด

เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับ ARDUINO (รหัสสินค้า 6097324)

ผู้แต่ง : โอภาส ศิริครรชิตถาวร และคณะ

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

แรกเริ่มเขียนโค้ดกับ NANOBIT บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้ (รหัสสินค้า 6097300)
สินค้าหมด

แรกเริ่มเขียนโค้ดกับ NANOBIT บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้ (รหัสสินค้า 6097300)

ผู้แต่ง : กฤษดา ใจเย็น และคณะ

฿ 81.00

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ RASPBERRY PI PICO (รหัสสินค้า 6097430)
สินค้าหมด

ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ RASPBERRY PI PICO (รหัสสินค้า 6097430)

ผู้แต่ง : โอภาส ศิริครรชิตถาวร

฿ 79.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้วิทยาการคำนวณเชิงปฏิบัติการกับบอร์ด KIDBRIGHT32I ฉบับสร้างโค้ดด้วยโปรแกรม KIDBRIGHT IDE
สินค้าหมด

เรียนรู้วิทยาการคำนวณเชิงปฏิบัติการกับบอร์ด KIDBRIGHT32I ฉบับสร้างโค้ดด้วยโปรแกรม KIDBRIGHT IDE

ผู้แต่ง : โอภาส ศิริครรชิตถาวร และคณะ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

ไมโครโพรเซสเซอร์ I
สินค้าหมด

ไมโครโพรเซสเซอร์ I

ผู้แต่ง : มงคล ทองสงคราม

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้จักและใช้งานบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ KIDBRIGHT 32 สำหรับเรียนรู้วิทยาการคำนวณเชิงปฏิบัติการ
สินค้าหมด

รู้จักและใช้งานบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ KIDBRIGHT 32 สำหรับเรียนรู้วิทยาการคำนวณเชิงปฏิบัติการ

ผู้แต่ง : โอภาส ศิริครรชิตถาวร และคณะ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

ไมโครคอนโทรลเลอร์และดิติทัลเบื้องต้น (รหัสวิชา 4000-5491)
สินค้าหมด

ไมโครคอนโทรลเลอร์และดิติทัลเบื้องต้น (รหัสวิชา 4000-5491)

ผู้แต่ง : ศูนย์หนังสือเมืองไทย

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR VLSI CHIP DESIGN (HC)
สินค้าหมด

MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR VLSI CHIP DESIGN (HC)

ผู้แต่ง : ABHISHEK KUMAR et al.

฿ 6,264.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO

ผู้แต่ง : เดชฤทธิ์ มณีธรรม

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ARDUINO STARTUP สนุกสุดเหวี่ยงกับเซ็นเซอร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ARDUINO STARTUP สนุกสุดเหวี่ยงกับเซ็นเซอร์

ผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

THE INTEL MICROPROCESSORS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE INTEL MICROPROCESSORS

ผู้แต่ง : BREY, B.B.

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 800.00

อ่านเพิ่มเติม

ไมโครโพรเซสเซอร์ II

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไมโครโพรเซสเซอร์ II

ผู้แต่ง : มงคล ทองสงคราม

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 (MICROCONTROLLER MCS-51)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คัมภีร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 (MICROCONTROLLER MCS-51)

ผู้แต่ง : เดชฤทธิ์ มณีธรรม

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งานควบคุมหุ่นยนต์

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คัมภีร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC (MICROCONTROLEER PIC)

ผู้แต่ง : เดชฤทธิ์ มณีธรรม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไมโครโพรเซสเซอร์ (MICROPROCESSOR)

ผู้แต่ง : ธีรวัฒน์ ประกอบผล

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

����ç�ҹ MICRO:BIT ���� 1

ผู้แต่ง : ณรงค์พร เหล่าศรีสิน

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับ ARDUINO (รหัสสินค้า 6097324)

ผู้แต่ง : โอภาส ศิริครรชิตถาวร และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 79.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไมโครโพรเซสเซอร์ I

ผู้แต่ง : มงคล ทองสงคราม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR VLSI CHIP DESIGN (HC)

ผู้แต่ง : ABHISHEK KUMAR et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 6,264.00

อ่านเพิ่มเติม