หนังสือเศรษฐศาสตร์จุลภาค | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ผู้แต่ง : วิรุณสิริ ใจมา

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น :การวิเคราะห์และประยุกต์

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น :การวิเคราะห์และประยุกต์

ผู้แต่ง : สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

EASY MICROECONOMICS เศรษฐศาสตร์จุลภาคภาษาคน

EASY MICROECONOMICS เศรษฐศาสตร์จุลภาคภาษาคน

ผู้แต่ง : จินตวัฒน์ จันทร์ผ่องใส (พี่จิน)

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS (ISE)

MICROECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : CAMPBELL R. MCCONNELL et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION) **

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION) **

ผู้แต่ง : DARON ACEMOGLU et al.

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : HUBBARD, R.G.

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

PRINCIPLES OF MICROECONOMICS

PRINCIPLES OF MICROECONOMICS

ผู้แต่ง : ROBERT H. FRANK et al.

฿ 768.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฎีและการประยุกต์

เศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฎีและการประยุกต์

ผู้แต่ง : ชยันต์ ตันติวัสดาการ

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

FOUNDATIONS OF MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

FOUNDATIONS OF MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : ROBIN BADE et al.

฿ 1,032.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)
สินค้าหมด

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : JEFFREY M. PERLOFF

฿ 931.00

อ่านเพิ่มเติม

PRINCIPLES OF MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)
สินค้าหมด

PRINCIPLES OF MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : KARL E. CASE et al.

฿ 1,255.00

อ่านเพิ่มเติม

THE MICROECONOMICS OF WELLBEING AND SUSTAINABILITY
สินค้าหมด

THE MICROECONOMICS OF WELLBEING AND SUSTAINABILITY

ผู้แต่ง : LEONARDO BECCHETTI et al.

฿ 2,925.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)
สินค้าหมด

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : PINDYCK, R.S.

฿ 1,120.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
สินค้าหมด

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น

ผู้แต่ง : สายพิณ ชินตระกูลชัย และคณะ

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS (IE) (SPECIAL PRICE)
สินค้าหมด

MICROECONOMICS (IE) (SPECIAL PRICE)

ผู้แต่ง : BERNHEIM, B.D.

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค (MICROECONOMICS)
สินค้าหมด

เศรษฐศาสตร์จุลภาค (MICROECONOMICS)

ผู้แต่ง : สุจิตรา กุลประสิทธิ์

฿ 178.00

อ่านเพิ่มเติม

INTERMEDIATE MICROECONOMICS (MEDIA UPDATE) (ISE)
สินค้าหมด

INTERMEDIATE MICROECONOMICS (MEDIA UPDATE) (ISE)

ผู้แต่ง : HAL R. VARIAN

฿ 2,637.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ความรู้ฉบับพกพา
สินค้าหมด

เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ความรู้ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : AVINASH DIXIT

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS AND BEHAVIOR (ISE)
สินค้าหมด

MICROECONOMICS AND BEHAVIOR (ISE)

ผู้แต่ง : ROBERT H. FRANK

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS (ISE)
สินค้าหมด

MICROECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : DEAN KARLAN et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

INTERMEDIATE MICROECONOMICS AND ITS APPLICATION (HC)
สินค้าหมด

INTERMEDIATE MICROECONOMICS AND ITS APPLICATION (HC)

ผู้แต่ง : WALTER NICHOLSON et al.

฿ 1,026.00

อ่านเพิ่มเติม

PRINCIPLES OF MICROECONOMICS
สินค้าหมด

PRINCIPLES OF MICROECONOMICS

ผู้แต่ง : ROBERT H. FRANK et al.

฿ 1,039.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)
สินค้าหมด

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : DARON ACEMOGLU et al.

฿ 1,120.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS: THEORY AND APPLICATIONS WITH CALCULUS (GLOBAL EDITION)
สินค้าหมด

MICROECONOMICS: THEORY AND APPLICATIONS WITH CALCULUS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : JEFFREY M. PERLOFF

฿ 1,647.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ผู้แต่ง : วิรุณสิริ ใจมา

มีสินค้า : 483 ในสต็อก

ราคา

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น :การวิเคราะห์และประยุกต์

มีสินค้า : 308 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

EASY MICROECONOMICS เศรษฐศาสตร์จุลภาคภาษาคน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

EASY MICROECONOMICS เศรษฐศาสตร์จุลภาคภาษาคน

ผู้แต่ง : จินตวัฒน์ จันทร์ผ่องใส (พี่จิน)

มีสินค้า : 82 ในสต็อก

ราคา

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : CAMPBELL R. MCCONNELL et al.

มีสินค้า : 62 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION) **

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION) **

ผู้แต่ง : DARON ACEMOGLU et al.

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : HUBBARD, R.G.

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

PRINCIPLES OF MICROECONOMICS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRINCIPLES OF MICROECONOMICS

ผู้แต่ง : ROBERT H. FRANK et al.

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 768.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฎีและการประยุกต์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฎีและการประยุกต์

ผู้แต่ง : ชยันต์ ตันติวัสดาการ

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

FOUNDATIONS OF MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FOUNDATIONS OF MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : ROBIN BADE et al.

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,032.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : JEFFREY M. PERLOFF

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 931.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRINCIPLES OF MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : KARL E. CASE et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,255.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE MICROECONOMICS OF WELLBEING AND SUSTAINABILITY

ผู้แต่ง : LEONARDO BECCHETTI et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,925.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : PINDYCK, R.S.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,120.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น

ผู้แต่ง : สายพิณ ชินตระกูลชัย และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROECONOMICS (IE) (SPECIAL PRICE)

ผู้แต่ง : BERNHEIM, B.D.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์จุลภาค (MICROECONOMICS)

ผู้แต่ง : สุจิตรา กุลประสิทธิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 178.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTERMEDIATE MICROECONOMICS (MEDIA UPDATE) (ISE)

ผู้แต่ง : HAL R. VARIAN

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,637.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROECONOMICS AND BEHAVIOR (ISE)

ผู้แต่ง : ROBERT H. FRANK

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROECONOMICS (ISE)

ผู้แต่ง : DEAN KARLAN et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTERMEDIATE MICROECONOMICS AND ITS APPLICATION (HC)

ผู้แต่ง : WALTER NICHOLSON et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,026.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRINCIPLES OF MICROECONOMICS

ผู้แต่ง : ROBERT H. FRANK et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,039.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROECONOMICS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : DARON ACEMOGLU et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,120.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROECONOMICS: THEORY AND APPLICATIONS WITH CALCULUS (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : JEFFREY M. PERLOFF

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,647.00

อ่านเพิ่มเติม