หนังสือการก่อสร้าง | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร

เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร

ผู้แต่ง : ประณต กุลประสูตร

฿ 102.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างเหนือพื้นดิน)

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างเหนือพื้นดิน)

ผู้แต่ง : ไกวัล ปวราจารย์

฿ 357.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

ผู้แต่ง : ไกวัล ปวราจารย์

฿ 289.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำกัน (PLANNING REPETITIVE CONSTRUCTION)

การวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำกัน (PLANNING REPETITIVE CONSTRUCTION)

ผู้แต่ง : สุนีรัตน์ กุศลาศัย

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้ทันผู้รับเหมา

รู้ทันผู้รับเหมา

ผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์

฿ 208.00

อ่านเพิ่มเติม

ตารางเหล็ก :สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร (ปรับปรุงใหม่)

ตารางเหล็ก :สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร (ปรับปรุงใหม่)

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง

มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง

ผู้แต่ง : คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

นิติวินิจฉัยงานก่อสร้าง

นิติวินิจฉัยงานก่อสร้าง

ผู้แต่ง : กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดปริมาณงานอาคารตามรหัส CPF

การวัดปริมาณงานอาคารตามรหัส CPF

ผู้แต่ง : สุชิน สุขพันธ์

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการทำวัสดุปูพื้นสำหรับตกแต่งสวน

คู่มือการทำวัสดุปูพื้นสำหรับตกแต่งสวน

ผู้แต่ง : สรชา ไววรกิจ

฿ 64.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

การประมาณราคาก่อสร้าง (CONSTRUCTION COST ESTIMATION)

การประมาณราคาก่อสร้าง (CONSTRUCTION COST ESTIMATION)

ผู้แต่ง : วิสูตร จิระดำเกิง

฿ 332.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการก่อสร้างอาคารด้วยผนัง ระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนัก

คู่มือการก่อสร้างอาคารด้วยผนัง ระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนัก

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ (BUILDING CONSTRUCTION ILLUSTRATED)

ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ (BUILDING CONSTRUCTION ILLUSTRATED)

ผู้แต่ง : FRANCIS D.K. CHING

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง

อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง

ผู้แต่ง : สุขสม เสนานาญ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

โครงสร้างหลังคาเหล็กและงานอะลูมิเนียม

โครงสร้างหลังคาเหล็กและงานอะลูมิเนียม

ผู้แต่ง : กฤษณ์ อินทรนนท์

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด

คู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 102.00

อ่านเพิ่มเติม

ตารางท่อ สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

ตารางท่อ สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

ผู้แต่ง : ที กรุ๊ฟ อ๊อฟ เอ็นจิเนียร์

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมมิตรคลินิกช่าง

รวมมิตรคลินิกช่าง

ผู้แต่ง : สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2565

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต พ.ศ.2565

ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต พ.ศ.2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

ทำเนียบสถาปนิกวิศวกรรมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 2567/2024

ทำเนียบสถาปนิกวิศวกรรมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 2567/2024

ผู้แต่ง : เกรียงไกร หัวบุญศาล :บรรณาธิการ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานช่างก่อสร้าง

พื้นฐานช่างก่อสร้าง

ผู้แต่ง : กฤษณ์ อินทรนนท์

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร

ผู้แต่ง : ประณต กุลประสูตร

มีสินค้า : 430 ในสต็อก

ราคา

฿ 102.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างเหนือพื้นดิน)

มีสินค้า : 429 ในสต็อก

ราคา

฿ 357.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

มีสินค้า : 240 ในสต็อก

ราคา

฿ 289.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำกัน (PLANNING REPETITIVE CONSTRUCTION)

มีสินค้า : 74 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้ทันผู้รับเหมา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้ทันผู้รับเหมา

ผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 208.00

อ่านเพิ่มเติม

ตารางเหล็ก :สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร (ปรับปรุงใหม่)

มีสินค้า : 34 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง

ผู้แต่ง : คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

นิติวินิจฉัยงานก่อสร้าง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นิติวินิจฉัยงานก่อสร้าง

ผู้แต่ง : กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา และคณะ

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดปริมาณงานอาคารตามรหัส CPF

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวัดปริมาณงานอาคารตามรหัส CPF

ผู้แต่ง : สุชิน สุขพันธ์

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการทำวัสดุปูพื้นสำหรับตกแต่งสวน

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 64.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

การประมาณราคาก่อสร้าง (CONSTRUCTION COST ESTIMATION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประมาณราคาก่อสร้าง (CONSTRUCTION COST ESTIMATION)

ผู้แต่ง : วิสูตร จิระดำเกิง

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 332.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการก่อสร้างอาคารด้วยผนัง ระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนัก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการก่อสร้างอาคารด้วยผนัง ระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนัก

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ (BUILDING CONSTRUCTION ILLUSTRATED)

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง

ผู้แต่ง : สุขสม เสนานาญ

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

โครงสร้างหลังคาเหล็กและงานอะลูมิเนียม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โครงสร้างหลังคาเหล็กและงานอะลูมิเนียม

ผู้แต่ง : กฤษณ์ อินทรนนท์

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 102.00

อ่านเพิ่มเติม

ตารางท่อ สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตารางท่อ สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

ผู้แต่ง : ที กรุ๊ฟ อ๊อฟ เอ็นจิเนียร์

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมมิตรคลินิกช่าง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมมิตรคลินิกช่าง

ผู้แต่ง : สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2565

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต พ.ศ.2565

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

ทำเนียบสถาปนิกวิศวกรรมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 2567/2024

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทำเนียบสถาปนิกวิศวกรรมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 2567/2024

ผู้แต่ง : เกรียงไกร หัวบุญศาล :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานช่างก่อสร้าง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พื้นฐานช่างก่อสร้าง

ผู้แต่ง : กฤษณ์ อินทรนนท์

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม