หนังสือการก่อสร้าง | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างเหนือพื้นดิน)

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างเหนือพื้นดิน)

ผู้แต่ง : ไกวัล ปวราจารย์

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร

เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร

ผู้แต่ง : ประณต กุลประสูตร

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

ผู้แต่ง : ไกวัล ปวราจารย์

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการทำวัสดุปูพื้นสำหรับตกแต่งสวน

คู่มือการทำวัสดุปูพื้นสำหรับตกแต่งสวน

ผู้แต่ง : สรชา ไววรกิจ

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำกัน (PLANNING REPETITIVE CONSTRUCTION)

การวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำกัน (PLANNING REPETITIVE CONSTRUCTION)

ผู้แต่ง : สุนีรัตน์ กุศลาศัย

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

ตารางเหล็ก :สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร (ปรับปรุงใหม่)

ตารางเหล็ก :สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร (ปรับปรุงใหม่)

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมมิตรคลินิกช่าง

รวมมิตรคลินิกช่าง

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การประมาณราคาก่อสร้าง (CONSTRUCTION COST ESTIMATION)

การประมาณราคาก่อสร้าง (CONSTRUCTION COST ESTIMATION)

ผู้แต่ง : วิสูตร จิระดำเกิง

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต พ.ศ.2565

ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต พ.ศ.2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION MANAGEMENT) (ฉบับปรับปรุง)

การบริหารงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION MANAGEMENT) (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : วิสูตร จิระดำเกิง

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการก่อสร้างอาคารด้วยผนัง ระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนัก

คู่มือการก่อสร้างอาคารด้วยผนัง ระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนัก

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดปริมาณงานอาคารตามรหัส CPF

การวัดปริมาณงานอาคารตามรหัส CPF

ผู้แต่ง : สุชิน สุขพันธ์

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด

คู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ตารางท่อ สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

ตารางท่อ สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

ผู้แต่ง : ที กรุ๊ฟ อ๊อฟ เอ็นจิเนียร์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง

อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง

ผู้แต่ง : สุขสม เสนานาญ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนงานและแผนกำหนดเวลางานก่อสร้าง (CONSTRUCTION PLANNING AND SCHEDULING)

การวางแผนงานและแผนกำหนดเวลางานก่อสร้าง (CONSTRUCTION PLANNING AND SCHEDULING)

ผู้แต่ง : วิสูตร จิระดำเกิง

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง ๆ

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง ๆ

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า พ.ศ.2565

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า พ.ศ.2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง

มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง

ผู้แต่ง : คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2565

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคงานก่อสร้าง :งานก่อและตกแต่งผิว (CONSTRUCTION TECHNIQUES: MASONRY AND FINISHES WORK)

เทคนิคงานก่อสร้าง :งานก่อและตกแต่งผิว (CONSTRUCTION TECHNIQUES: MASONRY AND FINISHES WORK)

ผู้แต่ง : วิสูตร จิระดำเกิง

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างเหนือพื้นดิน)

มีสินค้า : 489 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร

ผู้แต่ง : ประณต กุลประสูตร

มีสินค้า : 397 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

มีสินค้า : 247 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการทำวัสดุปูพื้นสำหรับตกแต่งสวน

มีสินค้า : 226 ในสต็อก

ราคา

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำกัน (PLANNING REPETITIVE CONSTRUCTION)

มีสินค้า : 78 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

ตารางเหล็ก :สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร (ปรับปรุงใหม่)

มีสินค้า : 64 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมมิตรคลินิกช่าง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมมิตรคลินิกช่าง

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 41 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การประมาณราคาก่อสร้าง (CONSTRUCTION COST ESTIMATION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประมาณราคาก่อสร้าง (CONSTRUCTION COST ESTIMATION)

ผู้แต่ง : วิสูตร จิระดำเกิง

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต พ.ศ.2565

มีสินค้า : 34 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION MANAGEMENT) (ฉบับปรับปรุง)

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการก่อสร้างอาคารด้วยผนัง ระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนัก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการก่อสร้างอาคารด้วยผนัง ระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ชนิดไม่รับน้ำหนัก

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดปริมาณงานอาคารตามรหัส CPF

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวัดปริมาณงานอาคารตามรหัส CPF

ผู้แต่ง : สุชิน สุขพันธ์

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการตรวจรับงานก่อสร้างห้องชุด

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ตารางท่อ สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตารางท่อ สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร

ผู้แต่ง : ที กรุ๊ฟ อ๊อฟ เอ็นจิเนียร์

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลี่ยม

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง

ผู้แต่ง : สุขสม เสนานาญ

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนงานและแผนกำหนดเวลางานก่อสร้าง (CONSTRUCTION PLANNING AND SCHEDULING)

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง ๆ

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า พ.ศ.2565

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า พ.ศ.2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง

ผู้แต่ง : คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2565

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคงานก่อสร้าง :งานก่อและตกแต่งผิว (CONSTRUCTION TECHNIQUES: MASONRY AND FINISHES WORK)

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม