หนังสือนิเทศศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ผู้แต่ง : ณัฐวิภา สินสุวรรณ

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศศาสตร์ กระบวนทัศน์ทางเลือกใหม่ และวิธีวิทยาการวิจัย

นิเทศศาสตร์ กระบวนทัศน์ทางเลือกใหม่ และวิธีวิทยาการวิจัย

ผู้แต่ง : พนม คลี่ฉายา และคณะ

฿ 408.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์การสนทนา :วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร

การวิเคราะห์การสนทนา :วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วิไลนุช

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม (COMMUNICATION & TRANSCULTURALISM)

การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม (COMMUNICATION & TRANSCULTURALISM)

ผู้แต่ง : ปรีดา อัครจันทโชติ

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

MANAGING CONFLICT THROUGH COMMUNICATION

MANAGING CONFLICT THROUGH COMMUNICATION

ผู้แต่ง : DUDLEY D. CAHN et al.

฿ 530.00

อ่านเพิ่มเติม

THE COMMUNICATION BOOK: HOW TO SAY IT, MEAN IT, AND MAKE IT MATTER

THE COMMUNICATION BOOK: HOW TO SAY IT, MEAN IT, AND MAKE IT MATTER

ผู้แต่ง : EMMA LEDDEN

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

STAND AND DELIVER

STAND AND DELIVER

ผู้แต่ง : DALE CARNEGIE TRAINING

฿ 442.00

อ่านเพิ่มเติม

YOU'VE GOT RED ON YOU: HOW SHAUN OF THE DEAD WAS BROUGHT TO LIFE (HC)

YOU'VE GOT RED ON YOU: HOW SHAUN OF THE DEAD WAS BROUGHT TO LIFE (HC)

ผู้แต่ง : CLARK COLLIS

฿ 1,249.00

อ่านเพิ่มเติม

A FIRST LOOK AT COMMUNICATION THEORY (ISE)

A FIRST LOOK AT COMMUNICATION THEORY (ISE)

ผู้แต่ง : EM GRIFFIN et al.

฿ 1,275.00

อ่านเพิ่มเติม

COMMUNICATING THROUGH A PANDEMIC: A CHRONICLE OF EXPERIENCES, LESSONS LEARNED, AND A VISION FOR THE

COMMUNICATING THROUGH A PANDEMIC: A CHRONICLE OF EXPERIENCES, LESSONS LEARNED, AND A VISION FOR THE

ผู้แต่ง : AMELIA BURKE-GARCIA

฿ 1,542.00

อ่านเพิ่มเติม

FILM ART: AN INTRODUCTION (ISE)

FILM ART: AN INTRODUCTION (ISE)

ผู้แต่ง : DAVID BORDWELL et al.

฿ 1,402.00

อ่านเพิ่มเติม

THE DIGITAL PLENITUDE: THE DECLINE OF ELITE CULTURE AND THE RISE OF NEW MEDIA
สินค้าหมด

THE DIGITAL PLENITUDE: THE DECLINE OF ELITE CULTURE AND THE RISE OF NEW MEDIA

ผู้แต่ง : JAY DAVID BOLTER

฿ 756.00

อ่านเพิ่มเติม

INBOUND PR: THE PR AGENCYS MANUAL TO TRANSFORMINGYOUR BUSINESS WITH INBOUND
สินค้าหมด

INBOUND PR: THE PR AGENCYS MANUAL TO TRANSFORMINGYOUR BUSINESS WITH INBOUND

ผู้แต่ง : STAREVA

฿ 469.00

อ่านเพิ่มเติม

COMMUNICATING EFFECTIVELY IN THE WORKFORCE
สินค้าหมด

COMMUNICATING EFFECTIVELY IN THE WORKFORCE

ผู้แต่ง : LISA POLACK

฿ 1,232.00

อ่านเพิ่มเติม

DIGITAL MIGRATION
สินค้าหมด

DIGITAL MIGRATION

ผู้แต่ง : KOEN LEURS

฿ 1,309.00

อ่านเพิ่มเติม

MACHINE VISION: HOW ALGORITHMS ARE CHANGING THE WAY WE SEE THE WORLD
สินค้าหมด

MACHINE VISION: HOW ALGORITHMS ARE CHANGING THE WAY WE SEE THE WORLD

ผู้แต่ง : JILL WALKER RETTBERG

฿ 705.00

อ่านเพิ่มเติม

SCREEN CULTURE-A GLOBAL HISTORY
สินค้าหมด

SCREEN CULTURE-A GLOBAL HISTORY

ผู้แต่ง : BUTSCH

฿ 748.00

อ่านเพิ่มเติม

BUSINESS STRATEGIES FOR MAGAZINE PUBLISHING
สินค้าหมด

BUSINESS STRATEGIES FOR MAGAZINE PUBLISHING

ผู้แต่ง : MARY HOGARTH

฿ 854.00

อ่านเพิ่มเติม

MISUNDERSTANDING NEWS AUDIENCES
สินค้าหมด

MISUNDERSTANDING NEWS AUDIENCES

ผู้แต่ง : EIRI ELVESTAD et al.

฿ 819.00

อ่านเพิ่มเติม

ENTERTAINMENT JOURNALISM
สินค้าหมด

ENTERTAINMENT JOURNALISM

ผู้แต่ง : Ben Falk

฿ 861.00

อ่านเพิ่มเติม

TV WRITING ON DEMAND: CREATING GREAT CONTENT IN THE DIGITAL ERA
สินค้าหมด

TV WRITING ON DEMAND: CREATING GREAT CONTENT IN THE DIGITAL ERA

ผู้แต่ง : Neil Landau

฿ 812.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการสื่อสาร
สินค้าหมด

การวิจัยการสื่อสาร

ผู้แต่ง : ชาลิสา มากแผ่นทอง

฿ 34.00

อ่านเพิ่มเติม

THE ART OF THEATRE: THEN AND NOW
สินค้าหมด

THE ART OF THEATRE: THEN AND NOW

ผู้แต่ง : WILLIAM MISSOURI DOWNS

฿ 4,071.00

อ่านเพิ่มเติม

DIRECTING THE DOCUMENTARY
สินค้าหมด

DIRECTING THE DOCUMENTARY

ผู้แต่ง : MICHAEL RABIGER et al.

฿ 1,768.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ผู้แต่ง : ณัฐวิภา สินสุวรรณ

มีสินค้า : 145 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศศาสตร์ กระบวนทัศน์ทางเลือกใหม่ และวิธีวิทยาการวิจัย

มีสินค้า : 113 ในสต็อก

ราคา

฿ 408.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์การสนทนา :วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม (COMMUNICATION & TRANSCULTURALISM)

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

MANAGING CONFLICT THROUGH COMMUNICATION

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MANAGING CONFLICT THROUGH COMMUNICATION

ผู้แต่ง : DUDLEY D. CAHN et al.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 530.00

อ่านเพิ่มเติม

THE COMMUNICATION BOOK: HOW TO SAY IT, MEAN IT, AND MAKE IT MATTER

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE COMMUNICATION BOOK: HOW TO SAY IT, MEAN IT, AND MAKE IT MATTER

ผู้แต่ง : EMMA LEDDEN

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

STAND AND DELIVER

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

STAND AND DELIVER

ผู้แต่ง : DALE CARNEGIE TRAINING

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 442.00

อ่านเพิ่มเติม

YOU'VE GOT RED ON YOU: HOW SHAUN OF THE DEAD WAS BROUGHT TO LIFE (HC)

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,249.00

อ่านเพิ่มเติม

A FIRST LOOK AT COMMUNICATION THEORY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

A FIRST LOOK AT COMMUNICATION THEORY (ISE)

ผู้แต่ง : EM GRIFFIN et al.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,275.00

อ่านเพิ่มเติม

COMMUNICATING THROUGH A PANDEMIC: A CHRONICLE OF EXPERIENCES, LESSONS LEARNED, AND A VISION FOR THE

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,542.00

อ่านเพิ่มเติม

FILM ART: AN INTRODUCTION (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FILM ART: AN INTRODUCTION (ISE)

ผู้แต่ง : DAVID BORDWELL et al.

มีสินค้า : 5 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,402.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 756.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 469.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COMMUNICATING EFFECTIVELY IN THE WORKFORCE

ผู้แต่ง : LISA POLACK

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,232.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DIGITAL MIGRATION

ผู้แต่ง : KOEN LEURS

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,309.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MACHINE VISION: HOW ALGORITHMS ARE CHANGING THE WAY WE SEE THE WORLD

ผู้แต่ง : JILL WALKER RETTBERG

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 705.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SCREEN CULTURE-A GLOBAL HISTORY

ผู้แต่ง : BUTSCH

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 748.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BUSINESS STRATEGIES FOR MAGAZINE PUBLISHING

ผู้แต่ง : MARY HOGARTH

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 854.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MISUNDERSTANDING NEWS AUDIENCES

ผู้แต่ง : EIRI ELVESTAD et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 819.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ENTERTAINMENT JOURNALISM

ผู้แต่ง : Ben Falk

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 861.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TV WRITING ON DEMAND: CREATING GREAT CONTENT IN THE DIGITAL ERA

ผู้แต่ง : Neil Landau

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 812.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยการสื่อสาร

ผู้แต่ง : ชาลิสา มากแผ่นทอง

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 34.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE ART OF THEATRE: THEN AND NOW

ผู้แต่ง : WILLIAM MISSOURI DOWNS

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 4,071.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DIRECTING THE DOCUMENTARY

ผู้แต่ง : MICHAEL RABIGER et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,768.00

อ่านเพิ่มเติม