หนังสือระบบฐานข้อมูล | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :วิธีการและตัวแบบ (DATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ.)

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :วิธีการและตัวแบบ (DATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ.)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 125.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :การค้นหาความรู้จากข้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA)

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :การค้นหาความรู้จากข้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 159.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

฿ 502.00

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์

ผู้แต่ง : วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานเหมืองข้อมูล :แนวทางการประยุกต์ใช้และ การบูรณาการงานเหมืองข้อมูลเบื้องต้น

พื้นฐานเหมืองข้อมูล :แนวทางการประยุกต์ใช้และ การบูรณาการงานเหมืองข้อมูลเบื้องต้น

ผู้แต่ง : พีระ ลิ่วลม

฿ 254.00

อ่านเพิ่มเติม

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการโครงการ ICT (MANAGING ICT PROJECT)

การจัดการโครงการ ICT (MANAGING ICT PROJECT)

ผู้แต่ง : ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้หลักการ DATA SCIENCE ด้วย PYTHON

เรียนรู้หลักการ DATA SCIENCE ด้วย PYTHON

ผู้แต่ง : JOEL GRUS

฿ 361.00

อ่านเพิ่มเติม

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PYTHON DATA SCIENCE

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PYTHON DATA SCIENCE

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคเหมืองข้อมูล (DATA MINING TECHNIQUES)

เทคนิคเหมืองข้อมูล (DATA MINING TECHNIQUES)

ผู้แต่ง : จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS)

ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS)

ผู้แต่ง : ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

PRACTICAL DATA SCIENCE WITH RAPIDMINER STUDIO เล่ม 1

PRACTICAL DATA SCIENCE WITH RAPIDMINER STUDIO เล่ม 1

ผู้แต่ง : เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย POWER QUERY + พื้นฐานการใช้ภาษา M เพื่อใช้งานร่วมกับ POWER BI

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย POWER QUERY + พื้นฐานการใช้ภาษา M เพื่อใช้งานร่วมกับ POWER BI

ผู้แต่ง : มณีนุช สมานหมู่

฿ 191.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

฿ 502.00

อ่านเพิ่มเติม

A LITTLE BOOK OF BIG DATA AND MACHINE LEARNING

A LITTLE BOOK OF BIG DATA AND MACHINE LEARNING

ผู้แต่ง : เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการธุรกิจออนไลน์ (ONLINE BUSINESS MANAGEMENT)

การจัดการธุรกิจออนไลน์ (ONLINE BUSINESS MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

฿ 314.00

อ่านเพิ่มเติม

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH POWER BI

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH POWER BI

ผู้แต่ง : กิตติพงศ์ เนียมเจริญ

฿ 517.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEM)

ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEM)

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

฿ 254.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO DATA MINING (GLOBAL EDITION)

INTRODUCTION TO DATA MINING (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : S.T. TAN

฿ 1,130.00

อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบฐานข้อมูล-อย่างมืออาชีพ **

ออกแบบฐานข้อมูล-อย่างมืออาชีพ **

ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ กลมกล่อม

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

BIG DATA FUNDAMENTALS: CONCEPTS, DRIVERS AND TECHNIQUES

BIG DATA FUNDAMENTALS: CONCEPTS, DRIVERS AND TECHNIQUES

ผู้แต่ง : THOMAS ERL et al.

฿ 830.00

อ่านเพิ่มเติม

นีโอโฟว์เจ :ฐานข้อมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห์

นีโอโฟว์เจ :ฐานข้อมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห์

ผู้แต่ง : วฤษาย์ ร่มสายหยุด

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจด้วย POWER BI (POWER BI DESKTOP + MOBILE)

นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจด้วย POWER BI (POWER BI DESKTOP + MOBILE)

ผู้แต่ง : มณีนุช สมานหมู่

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

DATA VISUALIZATION TOOLKIT: USING JAVASCRIPT, RAILS, AND POSTGRES TO PRESENT DATA

DATA VISUALIZATION TOOLKIT: USING JAVASCRIPT, RAILS, AND POSTGRES TO PRESENT DATA

ผู้แต่ง : BARRETT CLARK

฿ 932.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :วิธีการและตัวแบบ (DATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ.)

มีสินค้า : 599 ในสต็อก

ราคา

฿ 125.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :การค้นหาความรู้จากข้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA)

มีสินค้า : 138 ในสต็อก

ราคา

฿ 159.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

มีสินค้า : 91 ในสต็อก

ราคา

฿ 502.00

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์

ผู้แต่ง : วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

มีสินค้า : 73 ในสต็อก

ราคา

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานเหมืองข้อมูล :แนวทางการประยุกต์ใช้และ การบูรณาการงานเหมืองข้อมูลเบื้องต้น

มีสินค้า : 64 ในสต็อก

ราคา

฿ 254.00

อ่านเพิ่มเติม

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการโครงการ ICT (MANAGING ICT PROJECT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการโครงการ ICT (MANAGING ICT PROJECT)

ผู้แต่ง : ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้หลักการ DATA SCIENCE ด้วย PYTHON

มีสินค้า : 34 ในสต็อก

ราคา

฿ 361.00

อ่านเพิ่มเติม

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PYTHON DATA SCIENCE

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PYTHON DATA SCIENCE

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคเหมืองข้อมูล (DATA MINING TECHNIQUES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคเหมืองข้อมูล (DATA MINING TECHNIQUES)

ผู้แต่ง : จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS)

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

PRACTICAL DATA SCIENCE WITH RAPIDMINER STUDIO เล่ม 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRACTICAL DATA SCIENCE WITH RAPIDMINER STUDIO เล่ม 1

ผู้แต่ง : เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย POWER QUERY + พื้นฐานการใช้ภาษา M เพื่อใช้งานร่วมกับ POWER BI

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 191.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 502.00

อ่านเพิ่มเติม

A LITTLE BOOK OF BIG DATA AND MACHINE LEARNING

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

A LITTLE BOOK OF BIG DATA AND MACHINE LEARNING

ผู้แต่ง : เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการธุรกิจออนไลน์ (ONLINE BUSINESS MANAGEMENT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการธุรกิจออนไลน์ (ONLINE BUSINESS MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 314.00

อ่านเพิ่มเติม

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH POWER BI

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH POWER BI

ผู้แต่ง : กิตติพงศ์ เนียมเจริญ

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 517.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEM)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEM)

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 254.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO DATA MINING (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTRODUCTION TO DATA MINING (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : S.T. TAN

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,130.00

อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบฐานข้อมูล-อย่างมืออาชีพ **

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ออกแบบฐานข้อมูล-อย่างมืออาชีพ **

ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ กลมกล่อม

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

BIG DATA FUNDAMENTALS: CONCEPTS, DRIVERS AND TECHNIQUES

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BIG DATA FUNDAMENTALS: CONCEPTS, DRIVERS AND TECHNIQUES

ผู้แต่ง : THOMAS ERL et al.

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 830.00

อ่านเพิ่มเติม

นีโอโฟว์เจ :ฐานข้อมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห์

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจด้วย POWER BI (POWER BI DESKTOP + MOBILE)

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

DATA VISUALIZATION TOOLKIT: USING JAVASCRIPT, RAILS, AND POSTGRES TO PRESENT DATA

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 932.00

อ่านเพิ่มเติม