หนังสือระบบฐานข้อมูล | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :วิธีการและตัวแบบ (DATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ.)

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :วิธีการและตัวแบบ (DATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ.)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 125.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :การค้นหาความรู้จากข้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA)

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :การค้นหาความรู้จากข้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 159.00

อ่านเพิ่มเติม

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการโครงการ ICT (MANAGING ICT PROJECT)

การจัดการโครงการ ICT (MANAGING ICT PROJECT)

ผู้แต่ง : ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ POWER QUERY

การจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ POWER QUERY

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEM)

ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEM)

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองรูปแบบ :ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ

การทำเหมืองรูปแบบ :ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ

ผู้แต่ง : พนิดา ทรงรัมย์

฿ 413.00

อ่านเพิ่มเติม

ORACLE SQL ภาษาในการสร้างและจัดการฐานข้อมูล

ORACLE SQL ภาษาในการสร้างและจัดการฐานข้อมูล

ผู้แต่ง : ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS)

ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS)

ผู้แต่ง : ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจด้วย POWER BI (POWER BI DESKTOP + MOBILE)

นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจด้วย POWER BI (POWER BI DESKTOP + MOBILE)

ผู้แต่ง : มณีนุช สมานหมู่

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

A LITTLE BOOK OF BIG DATA AND MACHINE LEARNING

A LITTLE BOOK OF BIG DATA AND MACHINE LEARNING

ผู้แต่ง : เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PYTHON DATA SCIENCE

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PYTHON DATA SCIENCE

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH POWER BI

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH POWER BI

ผู้แต่ง : กิตติพงศ์ เนียมเจริญ

฿ 517.00

อ่านเพิ่มเติม

PRACTICAL DATA SCIENCE WITH RAPIDMINER STUDIO เล่ม 1

PRACTICAL DATA SCIENCE WITH RAPIDMINER STUDIO เล่ม 1

ผู้แต่ง : เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

จัดการฐานข้อมูลด้วย MYSQL + MARIADB (ฉบับสมบูรณ์)

จัดการฐานข้อมูลด้วย MYSQL + MARIADB (ฉบับสมบูรณ์)

ผู้แต่ง : ชาญชัย ศุภอรรถกร

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบฐานข้อมูล-อย่างมืออาชีพ **

ออกแบบฐานข้อมูล-อย่างมืออาชีพ **

ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ กลมกล่อม

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย POWER QUERY + พื้นฐานการใช้ภาษา M เพื่อใช้งานร่วมกับ POWER BI

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย POWER QUERY + พื้นฐานการใช้ภาษา M เพื่อใช้งานร่วมกับ POWER BI

ผู้แต่ง : มณีนุช สมานหมู่

฿ 215.00

อ่านเพิ่มเติม

สร้างและจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ด้วย MONGODB

สร้างและจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ด้วย MONGODB

ผู้แต่ง : ปิยะ นากสงค์

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

อาทาเดีย

อาทาเดีย

ผู้แต่ง : ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์

฿ 486.00

อ่านเพิ่มเติม

วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบ VISUALIZATION POWER BI WORKSHOP

วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบ VISUALIZATION POWER BI WORKSHOP

ผู้แต่ง : ชนาภา หันจางสิทธิ์

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEMS) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEMS) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : สุจิตรา อดุลย์เกษม และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

บริหารและจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL SERVER 2019

บริหารและจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL SERVER 2019

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

฿ 251.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :วิธีการและตัวแบบ (DATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ.)

มีสินค้า : 568 ในสต็อก

ราคา

฿ 125.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

มีสินค้า : 206 ในสต็อก

ราคา

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

มีสินค้า : 196 ในสต็อก

ราคา

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :การค้นหาความรู้จากข้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA)

มีสินค้า : 147 ในสต็อก

ราคา

฿ 159.00

อ่านเพิ่มเติม

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

มีสินค้า : 86 ในสต็อก

ราคา

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการโครงการ ICT (MANAGING ICT PROJECT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการโครงการ ICT (MANAGING ICT PROJECT)

ผู้แต่ง : ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

มีสินค้า : 49 ในสต็อก

ราคา

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ POWER QUERY

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ POWER QUERY

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

มีสินค้า : 47 ในสต็อก

ราคา

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEM)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEM)

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

มีสินค้า : 46 ในสต็อก

ราคา

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองรูปแบบ :ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ

มีสินค้า : 43 ในสต็อก

ราคา

฿ 413.00

อ่านเพิ่มเติม

ORACLE SQL ภาษาในการสร้างและจัดการฐานข้อมูล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ORACLE SQL ภาษาในการสร้างและจัดการฐานข้อมูล

ผู้แต่ง : ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS)

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจด้วย POWER BI (POWER BI DESKTOP + MOBILE)

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

A LITTLE BOOK OF BIG DATA AND MACHINE LEARNING

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

A LITTLE BOOK OF BIG DATA AND MACHINE LEARNING

ผู้แต่ง : เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PYTHON DATA SCIENCE

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PYTHON DATA SCIENCE

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH POWER BI

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH POWER BI

ผู้แต่ง : กิตติพงศ์ เนียมเจริญ

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 517.00

อ่านเพิ่มเติม

PRACTICAL DATA SCIENCE WITH RAPIDMINER STUDIO เล่ม 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRACTICAL DATA SCIENCE WITH RAPIDMINER STUDIO เล่ม 1

ผู้แต่ง : เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

จัดการฐานข้อมูลด้วย MYSQL + MARIADB (ฉบับสมบูรณ์)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จัดการฐานข้อมูลด้วย MYSQL + MARIADB (ฉบับสมบูรณ์)

ผู้แต่ง : ชาญชัย ศุภอรรถกร

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบฐานข้อมูล-อย่างมืออาชีพ **

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ออกแบบฐานข้อมูล-อย่างมืออาชีพ **

ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ กลมกล่อม

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย POWER QUERY + พื้นฐานการใช้ภาษา M เพื่อใช้งานร่วมกับ POWER BI

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 215.00

อ่านเพิ่มเติม

สร้างและจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ด้วย MONGODB

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

อาทาเดีย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาทาเดีย

ผู้แต่ง : ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 486.00

อ่านเพิ่มเติม

วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบ VISUALIZATION POWER BI WORKSHOP

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบ VISUALIZATION POWER BI WORKSHOP

ผู้แต่ง : ชนาภา หันจางสิทธิ์

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEMS) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEMS) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : สุจิตรา อดุลย์เกษม และคณะ

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

บริหารและจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL SERVER 2019

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บริหารและจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL SERVER 2019

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 251.00

อ่านเพิ่มเติม