หนังสือการเขียนโปรแกรม | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ผู้แต่ง : มัณฑนา ปราการสมุทร

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : พฤกษ์ สระศรีทอง

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย REACT REDUX+CONTEXT+BOOTSTRAP

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย REACT REDUX+CONTEXT+BOOTSTRAP

ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ผู้แต่ง : ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

฿ 267.00

อ่านเพิ่มเติม

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

ผู้แต่ง : CHAPMAN,

฿ 460.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม

การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม

ผู้แต่ง : เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สุวรรณี อัศวกุลชัย

฿ 208.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแอพพลิเคชัน MACHINE LEARNING :เริ่มจากแนวคิดสู่ตัวผลิตภัณฑ์

การพัฒนาแอพพลิเคชัน MACHINE LEARNING :เริ่มจากแนวคิดสู่ตัวผลิตภัณฑ์

ผู้แต่ง : EMMANUEL AMEISEN

฿ 353.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย JAVASCRIPT และ NODE.JS

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย JAVASCRIPT และ NODE.JS

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN)

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN)

ผู้แต่ง : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้ DATA SCIENCE และ AI: MACHINE LEARNING ด้วย PYTHON

เรียนรู้ DATA SCIENCE และ AI: MACHINE LEARNING ด้วย PYTHON

ผู้แต่ง : กอบเกียรติ สระอุบล

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

ไพธอนโปรแกรมมิ่ง

ไพธอนโปรแกรมมิ่ง

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

฿ 305.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางและหลักการสู่โค๊ด AI (AI AND MACHINE LEARNING FOR CODERS)

เส้นทางและหลักการสู่โค๊ด AI (AI AND MACHINE LEARNING FOR CODERS)

ผู้แต่ง : LAURENCE MORONEY

฿ 506.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาแอปแบบ MULTI-PLATFORM ด้วย FLUTTER โดยใช้ภาษา DART

พัฒนาแอปแบบ MULTI-PLATFORM ด้วย FLUTTER โดยใช้ภาษา DART

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

สร้างโปรแกรมให้ฉลาดเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง PYTHON + MACHINE LEARNING

สร้างโปรแกรมให้ฉลาดเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง PYTHON + MACHINE LEARNING

ผู้แต่ง : ปิยะ นากสงค์ และคณะ

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

PYTHON DATA SCIENCE เรียนรู้ CONCEPT และฝึกฝน CODING

PYTHON DATA SCIENCE เรียนรู้ CONCEPT และฝึกฝน CODING

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ CHATGPT X GENERATIVE AI VOL.1

เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ CHATGPT X GENERATIVE AI VOL.1

ผู้แต่ง : ทศพล บ้านคลองสี่

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียน CODING ระดับเริ่มต้นด้วย PYTHON

เรียน CODING ระดับเริ่มต้นด้วย PYTHON

ผู้แต่ง : LOUIE STOWELL และคณะ

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนแอพพลิเคชันด้วย VISUAL BASIC 2017

การเขียนแอพพลิเคชันด้วย VISUAL BASIC 2017

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

฿ 191.00

อ่านเพิ่มเติม

เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PYTHON ฉบับเพิ่มเติมกับ PYQT และ PYGAME

เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PYTHON ฉบับเพิ่มเติมกับ PYQT และ PYGAME

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

ตะลุยโจทย์ PYTHON 500 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ตะลุยโจทย์ PYTHON 500 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ผู้แต่ง : ฆฤณ ชินประสาทศักดิ์ และคณะ

฿ 445.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนา IOT บนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ด้วยภาษาไมโครไพทอน

พัฒนา IOT บนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ด้วยภาษาไมโครไพทอน

ผู้แต่ง : ชัชชัย คุณบัว

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาระบบงานด้วย VBA บน EXCEL ฉบับโปรแกรมเมอร์

พัฒนาระบบงานด้วย VBA บน EXCEL ฉบับโปรแกรมเมอร์

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

มีสินค้า : 396 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ผู้แต่ง : มัณฑนา ปราการสมุทร

มีสินค้า : 237 ในสต็อก

ราคา

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : พฤกษ์ สระศรีทอง

มีสินค้า : 216 ในสต็อก

ราคา

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย REACT REDUX+CONTEXT+BOOTSTRAP

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย REACT REDUX+CONTEXT+BOOTSTRAP

ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์

มีสินค้า : 61 ในสต็อก

ราคา

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ผู้แต่ง : ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 267.00

อ่านเพิ่มเติม

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

ผู้แต่ง : CHAPMAN,

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 460.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สุวรรณี อัศวกุลชัย

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 208.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแอพพลิเคชัน MACHINE LEARNING :เริ่มจากแนวคิดสู่ตัวผลิตภัณฑ์

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 353.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย JAVASCRIPT และ NODE.JS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย JAVASCRIPT และ NODE.JS

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN)

ผู้แต่ง : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้ DATA SCIENCE และ AI: MACHINE LEARNING ด้วย PYTHON

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรียนรู้ DATA SCIENCE และ AI: MACHINE LEARNING ด้วย PYTHON

ผู้แต่ง : กอบเกียรติ สระอุบล

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

ไพธอนโปรแกรมมิ่ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไพธอนโปรแกรมมิ่ง

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 305.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางและหลักการสู่โค๊ด AI (AI AND MACHINE LEARNING FOR CODERS)

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 506.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาแอปแบบ MULTI-PLATFORM ด้วย FLUTTER โดยใช้ภาษา DART

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พัฒนาแอปแบบ MULTI-PLATFORM ด้วย FLUTTER โดยใช้ภาษา DART

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

สร้างโปรแกรมให้ฉลาดเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง PYTHON + MACHINE LEARNING

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

PYTHON DATA SCIENCE เรียนรู้ CONCEPT และฝึกฝน CODING

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PYTHON DATA SCIENCE เรียนรู้ CONCEPT และฝึกฝน CODING

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ CHATGPT X GENERATIVE AI VOL.1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ CHATGPT X GENERATIVE AI VOL.1

ผู้แต่ง : ทศพล บ้านคลองสี่

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียน CODING ระดับเริ่มต้นด้วย PYTHON

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรียน CODING ระดับเริ่มต้นด้วย PYTHON

ผู้แต่ง : LOUIE STOWELL และคณะ

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนแอพพลิเคชันด้วย VISUAL BASIC 2017

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนแอพพลิเคชันด้วย VISUAL BASIC 2017

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 191.00

อ่านเพิ่มเติม

เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PYTHON ฉบับเพิ่มเติมกับ PYQT และ PYGAME

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

ตะลุยโจทย์ PYTHON 500 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตะลุยโจทย์ PYTHON 500 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ผู้แต่ง : ฆฤณ ชินประสาทศักดิ์ และคณะ

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 445.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนา IOT บนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ด้วยภาษาไมโครไพทอน

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาระบบงานด้วย VBA บน EXCEL ฉบับโปรแกรมเมอร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พัฒนาระบบงานด้วย VBA บน EXCEL ฉบับโปรแกรมเมอร์

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม