หนังสือการเขียนโปรแกรม | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : พฤกษ์ สระศรีทอง

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ผู้แต่ง : ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

฿ 283.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ผู้แต่ง : มัณฑนา ปราการสมุทร

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สุวรรณี อัศวกุลชัย

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

ผู้แต่ง : CHAPMAN,

฿ 460.00

อ่านเพิ่มเติม

SOFTWARE ENGINEERING: A PRACTITIONER'S APPROACH (ISE)

SOFTWARE ENGINEERING: A PRACTITIONER'S APPROACH (ISE)

ผู้แต่ง : ROGER S. PRESSMAN et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดลองและประยุกต์ใช้งาน ARDUINO UNO

การทดลองและประยุกต์ใช้งาน ARDUINO UNO

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ สังข์แย้ม

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ครบเครื่องเรื่อง PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200

ครบเครื่องเรื่อง PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200

ผู้แต่ง : พิศนุรัตน์ เขจร และคณะ

฿ 630.00

อ่านเพิ่มเติม

ไพธอนโปรแกรมมิ่ง

ไพธอนโปรแกรมมิ่ง

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรเเกรมด้วย PYTHON ฉบับพื้นฐาน

การเขียนโปรเเกรมด้วย PYTHON ฉบับพื้นฐาน

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PYTHON ฉบับเพิ่มเติมกับ PYQT และ PYGAME

เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PYTHON ฉบับเพิ่มเติมกับ PYQT และ PYGAME

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

PYTHON DATA SCIENCE เรียนรู้ CONCEPT และฝึกฝน CODING

PYTHON DATA SCIENCE เรียนรู้ CONCEPT และฝึกฝน CODING

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย JAVASCRIPT และ NODE.JS

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย JAVASCRIPT และ NODE.JS

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย PYTHON

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย PYTHON

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางและหลักการสู่โค๊ด AI (AI AND MACHINE LEARNING FOR CODERS)

เส้นทางและหลักการสู่โค๊ด AI (AI AND MACHINE LEARNING FOR CODERS)

ผู้แต่ง : LAURENCE MORONEY

฿ 535.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย PYTHON DJANGO

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย PYTHON DJANGO

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH TABLEAU

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH TABLEAU

ผู้แต่ง : ทศพล บ้านคลองสี่

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ CHATGPT X GENERATIVE AI VOL.1

เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ CHATGPT X GENERATIVE AI VOL.1

ผู้แต่ง : ทศพล บ้านคลองสี่

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนแอพพลิเคชันด้วย VISUAL BASIC 2017

การเขียนแอพพลิเคชันด้วย VISUAL BASIC 2017

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

฿ 215.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแอพพลิเคชัน MACHINE LEARNING :เริ่มจากแนวคิดสู่ตัวผลิตภัณฑ์

การพัฒนาแอพพลิเคชัน MACHINE LEARNING :เริ่มจากแนวคิดสู่ตัวผลิตภัณฑ์

ผู้แต่ง : EMMANUEL AMEISEN

฿ 373.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้ AI: DEEP LEARNING ด้วย PYTHON

เรียนรู้ AI: DEEP LEARNING ด้วย PYTHON

ผู้แต่ง : กอบเกียรติ สระอุบล

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

PRACTICAL MICROCONTROLLER & PROGRAMMING WITH ARDUINO เรียนง่ายเป็นเร็ว

PRACTICAL MICROCONTROLLER & PROGRAMMING WITH ARDUINO เรียนง่ายเป็นเร็ว

ผู้แต่ง : ทศพล บ้านคลองสี่

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย JAVASCRIPT และ NODE.JS

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย JAVASCRIPT และ NODE.JS

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

มีสินค้า : 411 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : พฤกษ์ สระศรีทอง

มีสินค้า : 255 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ผู้แต่ง : ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

มีสินค้า : 254 ในสต็อก

ราคา

฿ 283.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ผู้แต่ง : มัณฑนา ปราการสมุทร

มีสินค้า : 245 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สุวรรณี อัศวกุลชัย

มีสินค้า : 119 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

ผู้แต่ง : CHAPMAN,

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 460.00

อ่านเพิ่มเติม

SOFTWARE ENGINEERING: A PRACTITIONER'S APPROACH (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SOFTWARE ENGINEERING: A PRACTITIONER'S APPROACH (ISE)

ผู้แต่ง : ROGER S. PRESSMAN et al.

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดลองและประยุกต์ใช้งาน ARDUINO UNO

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การทดลองและประยุกต์ใช้งาน ARDUINO UNO

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ สังข์แย้ม

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ครบเครื่องเรื่อง PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ครบเครื่องเรื่อง PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200

ผู้แต่ง : พิศนุรัตน์ เขจร และคณะ

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 630.00

อ่านเพิ่มเติม

ไพธอนโปรแกรมมิ่ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไพธอนโปรแกรมมิ่ง

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรเเกรมด้วย PYTHON ฉบับพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนโปรเเกรมด้วย PYTHON ฉบับพื้นฐาน

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PYTHON ฉบับเพิ่มเติมกับ PYQT และ PYGAME

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

PYTHON DATA SCIENCE เรียนรู้ CONCEPT และฝึกฝน CODING

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PYTHON DATA SCIENCE เรียนรู้ CONCEPT และฝึกฝน CODING

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

มีสินค้า : 37 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย JAVASCRIPT และ NODE.JS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย JAVASCRIPT และ NODE.JS

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

มีสินค้า : 37 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย PYTHON

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย PYTHON

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางและหลักการสู่โค๊ด AI (AI AND MACHINE LEARNING FOR CODERS)

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 535.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย PYTHON DJANGO

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย PYTHON DJANGO

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH TABLEAU

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRACTICAL DATA VISUALIZATION & ANALYTICS WITH TABLEAU

ผู้แต่ง : ทศพล บ้านคลองสี่

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ CHATGPT X GENERATIVE AI VOL.1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เก่งงานและฉลาดหาเงินด้วยเอไอ CHATGPT X GENERATIVE AI VOL.1

ผู้แต่ง : ทศพล บ้านคลองสี่

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนแอพพลิเคชันด้วย VISUAL BASIC 2017

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนแอพพลิเคชันด้วย VISUAL BASIC 2017

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 215.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแอพพลิเคชัน MACHINE LEARNING :เริ่มจากแนวคิดสู่ตัวผลิตภัณฑ์

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 373.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้ AI: DEEP LEARNING ด้วย PYTHON

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรียนรู้ AI: DEEP LEARNING ด้วย PYTHON

ผู้แต่ง : กอบเกียรติ สระอุบล

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

PRACTICAL MICROCONTROLLER & PROGRAMMING WITH ARDUINO เรียนง่ายเป็นเร็ว

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PRACTICAL MICROCONTROLLER & PROGRAMMING WITH ARDUINO เรียนง่ายเป็นเร็ว

ผู้แต่ง : ทศพล บ้านคลองสี่

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย JAVASCRIPT และ NODE.JS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พัฒนา WEB APPLICATION ด้วย JAVASCRIPT และ NODE.JS

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม