หนังสือการเขียนโปรแกรม | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ผู้แต่ง : ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

฿ 283.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ผู้แต่ง : มัณฑนา ปราการสมุทร

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สุวรรณี อัศวกุลชัย

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : พฤกษ์ สระศรีทอง

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม

การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม

ผู้แต่ง : เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน บน VS CODE ร่วมกับ GITHUB

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน บน VS CODE ร่วมกับ GITHUB

ผู้แต่ง : นฏกร ประมายันต์

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

ผู้แต่ง : CHAPMAN,

฿ 570.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFWARE ENGINEERING)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFWARE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : PRESSMAN / พรฤดี เนติโสภากุล :แปล

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ไพธอนโปรแกรมมิ่ง

ไพธอนโปรแกรมมิ่ง

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึมภาษา PYTHON

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึมภาษา PYTHON

ผู้แต่ง : ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์

฿ 274.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแอพพลิเคชัน MACHINE LEARNING :เริ่มจากแนวคิดสู่ตัวผลิตภัณฑ์

การพัฒนาแอพพลิเคชัน MACHINE LEARNING :เริ่มจากแนวคิดสู่ตัวผลิตภัณฑ์

ผู้แต่ง : EMMANUEL AMEISEN

฿ 373.00

อ่านเพิ่มเติม

ครบเครื่องเรื่อง PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200

ครบเครื่องเรื่อง PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200

ผู้แต่ง : พิศนุรัตน์ เขจร และคณะ

฿ 630.00

อ่านเพิ่มเติม

โครงสร้างข้อมูล (DATA STRUCTURE)

โครงสร้างข้อมูล (DATA STRUCTURE)

ผู้แต่ง : กนกมน รุจิรกุล

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ธีรวัฒน์ ประกอบผล

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางและหลักการสู่โค๊ด AI (AI AND MACHINE LEARNING FOR CODERS)

เส้นทางและหลักการสู่โค๊ด AI (AI AND MACHINE LEARNING FOR CODERS)

ผู้แต่ง : LAURENCE MORONEY

฿ 535.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN)

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN)

ผู้แต่ง : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรเเกรมด้วย PYTHON ฉบับพื้นฐาน

การเขียนโปรเเกรมด้วย PYTHON ฉบับพื้นฐาน

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนา WEB APP แบบ RESPONSIVE ด้วย BOOTSTRAP5 ร่วมกับ VUE.JS และ NODE.JS

พัฒนา WEB APP แบบ RESPONSIVE ด้วย BOOTSTRAP5 ร่วมกับ VUE.JS และ NODE.JS

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย PYTHON

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย PYTHON

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนแอพพลิเคชันด้วย VISUAL BASIC 2017

การเขียนแอพพลิเคชันด้วย VISUAL BASIC 2017

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

฿ 215.00

อ่านเพิ่มเติม

มือใหม่ PYTHON เก่งได้ใน 30 วัน

มือใหม่ PYTHON เก่งได้ใน 30 วัน

ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้ AI: DEEP LEARNING ด้วย PYTHON

เรียนรู้ AI: DEEP LEARNING ด้วย PYTHON

ผู้แต่ง : กอบเกียรติ สระอุบล

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดลองและประยุกต์ใช้งาน ARDUINO UNO

การทดลองและประยุกต์ใช้งาน ARDUINO UNO

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ สังข์แย้ม

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

มีสินค้า : 449 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ผู้แต่ง : ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

มีสินค้า : 368 ในสต็อก

ราคา

฿ 283.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ผู้แต่ง : มัณฑนา ปราการสมุทร

มีสินค้า : 278 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สุวรรณี อัศวกุลชัย

มีสินค้า : 234 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : พฤกษ์ สระศรีทอง

มีสินค้า : 218 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม

มีสินค้า : 67 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน บน VS CODE ร่วมกับ GITHUB

มีสินค้า : 62 ในสต็อก

ราคา

฿ 139.00

อ่านเพิ่มเติม

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

ผู้แต่ง : CHAPMAN,

มีสินค้า : 55 ในสต็อก

ราคา

฿ 570.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFWARE ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFWARE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : PRESSMAN / พรฤดี เนติโสภากุล :แปล

มีสินค้า : 51 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ไพธอนโปรแกรมมิ่ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไพธอนโปรแกรมมิ่ง

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

มีสินค้า : 47 ในสต็อก

ราคา

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึมภาษา PYTHON

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึมภาษา PYTHON

ผู้แต่ง : ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์

มีสินค้า : 47 ในสต็อก

ราคา

฿ 274.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแอพพลิเคชัน MACHINE LEARNING :เริ่มจากแนวคิดสู่ตัวผลิตภัณฑ์

มีสินค้า : 44 ในสต็อก

ราคา

฿ 373.00

อ่านเพิ่มเติม

ครบเครื่องเรื่อง PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ครบเครื่องเรื่อง PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200

ผู้แต่ง : พิศนุรัตน์ เขจร และคณะ

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 630.00

อ่านเพิ่มเติม

โครงสร้างข้อมูล (DATA STRUCTURE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โครงสร้างข้อมูล (DATA STRUCTURE)

ผู้แต่ง : กนกมน รุจิรกุล

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ธีรวัฒน์ ประกอบผล

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางและหลักการสู่โค๊ด AI (AI AND MACHINE LEARNING FOR CODERS)

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 535.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN)

ผู้แต่ง : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรเเกรมด้วย PYTHON ฉบับพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนโปรเเกรมด้วย PYTHON ฉบับพื้นฐาน

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนา WEB APP แบบ RESPONSIVE ด้วย BOOTSTRAP5 ร่วมกับ VUE.JS และ NODE.JS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พัฒนา WEB APP แบบ RESPONSIVE ด้วย BOOTSTRAP5 ร่วมกับ VUE.JS และ NODE.JS

ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย PYTHON

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย PYTHON

ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนแอพพลิเคชันด้วย VISUAL BASIC 2017

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนแอพพลิเคชันด้วย VISUAL BASIC 2017

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 215.00

อ่านเพิ่มเติม

มือใหม่ PYTHON เก่งได้ใน 30 วัน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มือใหม่ PYTHON เก่งได้ใน 30 วัน

ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้ AI: DEEP LEARNING ด้วย PYTHON

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรียนรู้ AI: DEEP LEARNING ด้วย PYTHON

ผู้แต่ง : กอบเกียรติ สระอุบล

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 346.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดลองและประยุกต์ใช้งาน ARDUINO UNO

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การทดลองและประยุกต์ใช้งาน ARDUINO UNO

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ สังข์แย้ม

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม