หนังสือวิทยาศาสตร์ทั่วไป | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ธรณีวิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ธรณีวิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : ปริญญา พุทธาภิบาล และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

นาโนเทคโนโลยี (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

นาโนเทคโนโลยี (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ผู้แต่ง : ครรชิต กำลังกล้า และคณะ

฿ 81.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 1 (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ฟิสิกส์ 1 (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ผู้แต่ง : สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค :บรรณาธิการ

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

เคมี (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ผู้แต่ง : พิทักษ์ เชื้อวงศ์ และคณะ

฿ 81.00

อ่านเพิ่มเติม

ธรณีวิทยา (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ธรณีวิทยา (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ผู้แต่ง : เครือวัลย์ จันทร์แก้ว และคณะ

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

บนเส้นทางสำรวจหิน แผ่นดินแอนตาร์กติกา

บนเส้นทางสำรวจหิน แผ่นดินแอนตาร์กติกา

ผู้แต่ง : พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวภาพ 2 :จุลินทรีย์ตัวเล็กในโลกใบใหญ่ (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ชีวภาพ 2 :จุลินทรีย์ตัวเล็กในโลกใบใหญ่ (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ผู้แต่ง : พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ และคณะ

฿ 79.00

อ่านเพิ่มเติม

แกะรอยไอน์สไตน์ (1) (ราคาปก 299.-)

แกะรอยไอน์สไตน์ (1) (ราคาปก 299.-)

ผู้แต่ง : ศักดา ศิริพันธุ์

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

แกะรอยไอน์สไตน์ (2) :ชีวิต ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ สังคมและการเมือง (ราคาปก 329.-)

แกะรอยไอน์สไตน์ (2) :ชีวิต ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ สังคมและการเมือง (ราคาปก 329.-)

ผู้แต่ง : ศักดา ศิริพันธุ์

฿ 219.00

อ่านเพิ่มเติม

เรดาร์ตรวจอากาศทางอุตุนิยมวิทยา

เรดาร์ตรวจอากาศทางอุตุนิยมวิทยา

ผู้แต่ง : นัฐพล มหาวิค

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

อุตุนิยมวิทยา :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

อุตุนิยมวิทยา :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : บุศราศิริ ธนะ และคณะ

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 2 (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ฟิสิกส์ 2 (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ผู้แต่ง : สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค :บรรณาธิการ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY SCIENCE)

วิทยาศาสตร์ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY SCIENCE)

ผู้แต่ง : ฉัตรไชย รัตนไชย และคณะ

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

ธรณีวิทยา 2 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ธรณีวิทยา 2 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : ปริญญา พุทธาภิบาล และคณะ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ผู้แต่ง : ณัฐพร ฉัตรแถม และคณะ

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

สิ่งประดิษฐ์ชีวิตเปลี่ยน

สิ่งประดิษฐ์ชีวิตเปลี่ยน

ผู้แต่ง : TOM PHIBIN (ทอม พิลบิน)

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวภาพ 1 (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ชีวภาพ 1 (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ผู้แต่ง : สมพิศ สามิภักดิ์ และคณะ

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

AI (ปัญญาประดิษฐ์) :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน WHY?

AI (ปัญญาประดิษฐ์) :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน WHY?

ผู้แต่ง : SANGSEOK YOON

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

81 STEM EXPERIMENTS วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

81 STEM EXPERIMENTS วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ผู้แต่ง : JOACHIM HECKER

฿ 228.00

อ่านเพิ่มเติม

74 INQUIRY EXPERIMENTS วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา

74 INQUIRY EXPERIMENTS วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา

ผู้แต่ง : JOACHIM HECKER

฿ 228.00

อ่านเพิ่มเติม

อวกาศ :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน WHY? (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์)

อวกาศ :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน WHY? (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์)

ผู้แต่ง : LEE, KWANG-WOONG

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

พืช :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน WHY? (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์)

พืช :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน WHY? (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์)

ผู้แต่ง : LEE, KWANG-WOONG

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

เพศศึกษา :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน WHY? (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์)

เพศศึกษา :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน WHY? (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์)

ผู้แต่ง : JIEUN JEON

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์การอาหาร :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน WHY? (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์)

วิทยาศาสตร์การอาหาร :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน WHY? (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์)

ผู้แต่ง : PAPYRUS

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

ธรณีวิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 1747 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

นาโนเทคโนโลยี (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

มีสินค้า : 753 ในสต็อก

ราคา

฿ 81.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 1 (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟิสิกส์ 1 (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ผู้แต่ง : สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 750 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

มีสินค้า : 741 ในสต็อก

ราคา

฿ 81.00

อ่านเพิ่มเติม

ธรณีวิทยา (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

มีสินค้า : 613 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

บนเส้นทางสำรวจหิน แผ่นดินแอนตาร์กติกา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บนเส้นทางสำรวจหิน แผ่นดินแอนตาร์กติกา

ผู้แต่ง : พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์

มีสินค้า : 554 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวภาพ 2 :จุลินทรีย์ตัวเล็กในโลกใบใหญ่ (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

มีสินค้า : 509 ในสต็อก

ราคา

฿ 79.00

อ่านเพิ่มเติม

แกะรอยไอน์สไตน์ (1) (ราคาปก 299.-)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แกะรอยไอน์สไตน์ (1) (ราคาปก 299.-)

ผู้แต่ง : ศักดา ศิริพันธุ์

มีสินค้า : 484 ในสต็อก

ราคา

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

แกะรอยไอน์สไตน์ (2) :ชีวิต ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ สังคมและการเมือง (ราคาปก 329.-)

มีสินค้า : 439 ในสต็อก

ราคา

฿ 219.00

อ่านเพิ่มเติม

เรดาร์ตรวจอากาศทางอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรดาร์ตรวจอากาศทางอุตุนิยมวิทยา

ผู้แต่ง : นัฐพล มหาวิค

มีสินค้า : 425 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

อุตุนิยมวิทยา :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 291 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 2 (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟิสิกส์ 2 (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

ผู้แต่ง : สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 279 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY SCIENCE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิทยาศาสตร์ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY SCIENCE)

ผู้แต่ง : ฉัตรไชย รัตนไชย และคณะ

มีสินค้า : 267 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

ธรณีวิทยา 2 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 257 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

มีสินค้า : 253 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

สิ่งประดิษฐ์ชีวิตเปลี่ยน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สิ่งประดิษฐ์ชีวิตเปลี่ยน

ผู้แต่ง : TOM PHIBIN (ทอม พิลบิน)

มีสินค้า : 111 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวภาพ 1 (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง)

มีสินค้า : 109 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

AI (ปัญญาประดิษฐ์) :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน WHY?

มีสินค้า : 103 ในสต็อก

ราคา

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

81 STEM EXPERIMENTS วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

มีสินค้า : 101 ในสต็อก

ราคา

฿ 228.00

อ่านเพิ่มเติม

74 INQUIRY EXPERIMENTS วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา

มีสินค้า : 101 ในสต็อก

ราคา

฿ 228.00

อ่านเพิ่มเติม

อวกาศ :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน WHY? (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์)

มีสินค้า : 100 ในสต็อก

ราคา

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

พืช :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน WHY? (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์)

มีสินค้า : 100 ในสต็อก

ราคา

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

เพศศึกษา :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน WHY? (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์)

มีสินค้า : 100 ในสต็อก

ราคา

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม