หนังสือนวนิยาย | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เงามังกร

เงามังกร

ผู้แต่ง : บัณรส

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

สัญลักษณ์ประกาศิต (THE SYMBOLOGY)

สัญลักษณ์ประกาศิต (THE SYMBOLOGY)

ผู้แต่ง : วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์ 

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ฝูงนกอพยพ (BIRDS ON A WIRE)

ฝูงนกอพยพ (BIRDS ON A WIRE)

ผู้แต่ง : เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

ความฉิบหายชั่วชีวิต

ความฉิบหายชั่วชีวิต

ผู้แต่ง : เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

หน้าต่างบานแรก

หน้าต่างบานแรก

ผู้แต่ง : กฤษณา อโศกสิน

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ลูกอีสาน (ฉบับนักเรียน) (รางวัลซีไรต์ ปี 2522)

ลูกอีสาน (ฉบับนักเรียน) (รางวัลซีไรต์ ปี 2522)

ผู้แต่ง : คำพูน บุญทวี

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้างหลังภาพ

ข้างหลังภาพ

ผู้แต่ง : ศรีบูรพา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ลูกอีสาน (ฉบับนักเรียน) (รางวัลซีไรต์ ปี 2522)

ลูกอีสาน (ฉบับนักเรียน) (รางวัลซีไรต์ ปี 2522)

ผู้แต่ง : คำพูน บุญทวี

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

บทเพลงแห่งฤดูร้อน SUMMERTIME 1965

บทเพลงแห่งฤดูร้อน SUMMERTIME 1965

ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

อยู่กับก๋ง :อ่านนอกเวลาวิชา ท 401-ท 406 ม.4-6 (รางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือฯ)

อยู่กับก๋ง :อ่านนอกเวลาวิชา ท 401-ท 406 ม.4-6 (รางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือฯ)

ผู้แต่ง : หยก บูรพา

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

รฦกรส

รฦกรส

ผู้แต่ง : พงศกร

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

ปุลากง (อ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ปุลากง (อ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ผู้แต่ง : โสภาค สุวรรณ

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

สี่แผ่นดิน เล่ม 1-2

สี่แผ่นดิน เล่ม 1-2

ผู้แต่ง : คึกฤทธิ์ ปราโมช

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ลายกินรี :ชุดนักสืบสตรีศรีอยุธยา

ลายกินรี :ชุดนักสืบสตรีศรีอยุธยา

ผู้แต่ง : พงศกร

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ฉากญี่ปุ่น

ฉากญี่ปุ่น

ผู้แต่ง : คึกฤทธิ์ ปราโมช

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

จนตรอก

จนตรอก

ผู้แต่ง : ชาติ กอบจิตติ

฿ 63.00

อ่านเพิ่มเติม

คนอยู่วัด

คนอยู่วัด

ผู้แต่ง : ไมตรี ลิมปิชาติ

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ช่างสำราญ (รางวัลซีไรต์ ปี 2546)

ช่างสำราญ (รางวัลซีไรต์ ปี 2546)

ผู้แต่ง : เดือนวาด พิมวนา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตตานุภาพ

จิตตานุภาพ

ผู้แต่ง : คึกเดช กันตามระ

฿ 477.00

อ่านเพิ่มเติม

ลูกอีสาน (ฉบับปรับปรุง) (รางวัลซีไรท์ ปี 2522)

ลูกอีสาน (ฉบับปรับปรุง) (รางวัลซีไรท์ ปี 2522)

ผู้แต่ง : คำพูน บุญทวี

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

คนลายคราม

คนลายคราม

ผู้แต่ง : ยุวดี มณีกุล

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหุ่นเพื่อนรัก

เจ้าหุ่นเพื่อนรัก

ผู้แต่ง : ม.มธุการี

฿ 468.00

อ่านเพิ่มเติม

TANMAN แทนแมนทำแทนได้

TANMAN แทนแมนทำแทนได้

ผู้แต่ง : สุดที่รัก

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

บุญมาพระยาเสือ

บุญมาพระยาเสือ

ผู้แต่ง : ปองพล อดิเรกสาร

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

เงามังกร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เงามังกร

ผู้แต่ง : บัณรส

มีสินค้า : 693 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

สัญลักษณ์ประกาศิต (THE SYMBOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สัญลักษณ์ประกาศิต (THE SYMBOLOGY)

ผู้แต่ง : วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์ 

มีสินค้า : 524 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ฝูงนกอพยพ (BIRDS ON A WIRE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฝูงนกอพยพ (BIRDS ON A WIRE)

ผู้แต่ง : เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

มีสินค้า : 509 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

ความฉิบหายชั่วชีวิต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความฉิบหายชั่วชีวิต

ผู้แต่ง : เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

มีสินค้า : 404 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

หน้าต่างบานแรก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หน้าต่างบานแรก

ผู้แต่ง : กฤษณา อโศกสิน

มีสินค้า : 202 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ลูกอีสาน (ฉบับนักเรียน) (รางวัลซีไรต์ ปี 2522)

มีสินค้า : 96 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้างหลังภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ข้างหลังภาพ

ผู้แต่ง : ศรีบูรพา

มีสินค้า : 91 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ลูกอีสาน (ฉบับนักเรียน) (รางวัลซีไรต์ ปี 2522)

มีสินค้า : 90 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

บทเพลงแห่งฤดูร้อน SUMMERTIME 1965

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บทเพลงแห่งฤดูร้อน SUMMERTIME 1965

ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล

มีสินค้า : 82 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

อยู่กับก๋ง :อ่านนอกเวลาวิชา ท 401-ท 406 ม.4-6 (รางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือฯ)

มีสินค้า : 61 ในสต็อก

ราคา

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

รฦกรส

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รฦกรส

ผู้แต่ง : พงศกร

มีสินค้า : 58 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

ปุลากง (อ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

สี่แผ่นดิน เล่ม 1-2

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สี่แผ่นดิน เล่ม 1-2

ผู้แต่ง : คึกฤทธิ์ ปราโมช

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ลายกินรี :ชุดนักสืบสตรีศรีอยุธยา

มีสินค้า : 49 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ฉากญี่ปุ่น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฉากญี่ปุ่น

ผู้แต่ง : คึกฤทธิ์ ปราโมช

มีสินค้า : 46 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

จนตรอก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จนตรอก

ผู้แต่ง : ชาติ กอบจิตติ

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 63.00

อ่านเพิ่มเติม

คนอยู่วัด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คนอยู่วัด

ผู้แต่ง : ไมตรี ลิมปิชาติ

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ช่างสำราญ (รางวัลซีไรต์ ปี 2546)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ช่างสำราญ (รางวัลซีไรต์ ปี 2546)

ผู้แต่ง : เดือนวาด พิมวนา

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตตานุภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จิตตานุภาพ

ผู้แต่ง : คึกเดช กันตามระ

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 477.00

อ่านเพิ่มเติม

ลูกอีสาน (ฉบับปรับปรุง) (รางวัลซีไรท์ ปี 2522)

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

คนลายคราม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คนลายคราม

ผู้แต่ง : ยุวดี มณีกุล

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหุ่นเพื่อนรัก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เจ้าหุ่นเพื่อนรัก

ผู้แต่ง : ม.มธุการี

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 468.00

อ่านเพิ่มเติม

TANMAN แทนแมนทำแทนได้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TANMAN แทนแมนทำแทนได้

ผู้แต่ง : สุดที่รัก

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

บุญมาพระยาเสือ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บุญมาพระยาเสือ

ผู้แต่ง : ปองพล อดิเรกสาร

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม