หนังสือพจนานุกรม/อ้างอิงสาขามนุษยศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือพจนานุกรม/อ้างอิงสาขามนุษยศาสตร์

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

พจนานุกรมศัพท์ทัศนศิลป์ (DICTIONARY OF VISUAL ART)

พจนานุกรมศัพท์ทัศนศิลป์ (DICTIONARY OF VISUAL ART)

ผู้แต่ง : กำจร สุนพงษ์ศรี

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

INDONESIAN-THAI DICTIONARY (พจนานุกรมอินโดนีเซีย-ไทย) :SUPER-MINI EDITION (COMPLETE)(ราคาปกติ 359.-)

INDONESIAN-THAI DICTIONARY (พจนานุกรมอินโดนีเซีย-ไทย) :SUPER-MINI EDITION (COMPLETE)(ราคาปกติ 359.-)

ผู้แต่ง : สุไรฮา เฮ็งซา และคณะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม มาเลย์-ไทย (ฉบับปรับปรุง) (MALAY-THAI DICTIONARY)

พจนานุกรม มาเลย์-ไทย (ฉบับปรับปรุง) (MALAY-THAI DICTIONARY)

ผู้แต่ง : วิเชียร ตันตระเสนีย์

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 4 องค์ประกอบ "ส่วนหลังคา"

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 4 องค์ประกอบ "ส่วนหลังคา"

ผู้แต่ง : สมคิด จิระทัศนกุล

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 2 องค์ประกอบ "ส่วนฐาน"

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 2 องค์ประกอบ "ส่วนฐาน"

ผู้แต่ง : สมคิด จิระทัศนกุล

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 3 องค์ประกอบ "ส่วนเรือน"

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 3 องค์ประกอบ "ส่วนเรือน"

ผู้แต่ง : สมคิด จิระทัศนกุล

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

ปทานุกรม อินโดนีเซีย-ไทย, ไทย-อินโดนีเซีย

ปทานุกรม อินโดนีเซีย-ไทย, ไทย-อินโดนีเซีย

ผู้แต่ง : อิ่มทิพย์ (ปัตตะโชติ) ซูฮารฺโต

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์เกาหลี ไทย อังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

ศัพท์เกาหลี ไทย อังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง : ปาร์คอึนมิน

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมนักเรียน (ฉบับปรับปรุง)

พจนานุกรมนักเรียน (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : องค์การค้าคุรุสภา

฿ 140.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 1 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 1 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย

ผู้แต่ง : สมคิด จิระทัศนกุล

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์พุทธศาสนาและศัพท์เกี่ยวเนื่อง (ไทย-อังกฤษ)

ศัพท์พุทธศาสนาและศัพท์เกี่ยวเนื่อง (ไทย-อังกฤษ)

ผู้แต่ง : ด้วง พุธศุกร์ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

PRIMARY DICT LL พจนานุกรมไทย - อังกฤษ ระดับประถม (ฉบับนักเรียน ป.1-ป.6 ต้องรู้ให้ได้)

PRIMARY DICT LL พจนานุกรมไทย - อังกฤษ ระดับประถม (ฉบับนักเรียน ป.1-ป.6 ต้องรู้ให้ได้)

ผู้แต่ง : วราลักษณ์ บุญเทพ (ครูพี่เจี๊ยบ)

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน ฉบับสมบูรณ์

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ทีมวิชาการ LIFE BALANCE

฿ 116.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา (SE-ED'S NEW HANDY ENGLISH-THAI DICTIONARY)

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา (SE-ED'S NEW HANDY ENGLISH-THAI DICTIONARY)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ซีเอ็ดยูเคชั่น

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด (SE-ED'S MODERN ENGLISH - THAI DICTIONARY)

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด (SE-ED'S MODERN ENGLISH - THAI DICTIONARY)

ผู้แต่ง : วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

฿ 445.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมศัพท์ไทย-จีน

รวมศัพท์ไทย-จีน

ผู้แต่ง : ตงจิง

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับกระเป๋า

พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับกระเป๋า

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศึกษาศาสตร์

พจนานุกรมศึกษาศาสตร์

ผู้แต่ง : ชื่นชนก โควินท์

฿ 594.00

อ่านเพิ่มเติม

3-IN-1 DICTIONARY THAI-JAPANESE-ENGLISH (คัมภีร์ศัพท์ใช้บ่อย 3,000 คำ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ)

3-IN-1 DICTIONARY THAI-JAPANESE-ENGLISH (คัมภีร์ศัพท์ใช้บ่อย 3,000 คำ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ)

ผู้แต่ง : วงศ์สิริ สังขวาสี มิยาจิ

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับกะทัดรัด (SE-ED'S NEW COMPACT DICTIONARY)

พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับกะทัดรัด (SE-ED'S NEW COMPACT DICTIONARY)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ

฿ 88.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษ-ไทย)

พจนานุกรมศัพท์ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษ-ไทย)

ผู้แต่ง : สิรจิตต์ เดชอมรชัย

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมสร้างชาติ :อุดมการณ์รัฐไทยในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมสร้างชาติ :อุดมการณ์รัฐไทยในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง : มานิตา ศรีสิตานนท์ เหลืองกระจ่าง

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด (SE-ED'S MODERN ENGLISH - THAI DICTIONARY)

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด (SE-ED'S MODERN ENGLISH - THAI DICTIONARY)

ผู้แต่ง : วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

฿ 178.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์ทัศนศิลป์ (DICTIONARY OF VISUAL ART)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมศัพท์ทัศนศิลป์ (DICTIONARY OF VISUAL ART)

ผู้แต่ง : กำจร สุนพงษ์ศรี

มีสินค้า : 545 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 336 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

INDONESIAN-THAI DICTIONARY (พจนานุกรมอินโดนีเซีย-ไทย) :SUPER-MINI EDITION (COMPLETE)(ราคาปกติ 359.-)

มีสินค้า : 330 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม มาเลย์-ไทย (ฉบับปรับปรุง) (MALAY-THAI DICTIONARY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรม มาเลย์-ไทย (ฉบับปรับปรุง) (MALAY-THAI DICTIONARY)

ผู้แต่ง : วิเชียร ตันตระเสนีย์

มีสินค้า : 330 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 4 องค์ประกอบ "ส่วนหลังคา"

มีสินค้า : 153 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 2 องค์ประกอบ "ส่วนฐาน"

มีสินค้า : 151 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 3 องค์ประกอบ "ส่วนเรือน"

มีสินค้า : 138 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

ปทานุกรม อินโดนีเซีย-ไทย, ไทย-อินโดนีเซีย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปทานุกรม อินโดนีเซีย-ไทย, ไทย-อินโดนีเซีย

ผู้แต่ง : อิ่มทิพย์ (ปัตตะโชติ) ซูฮารฺโต

มีสินค้า : 59 ในสต็อก

ราคา

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์เกาหลี ไทย อังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

มีสินค้า : 49 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมนักเรียน (ฉบับปรับปรุง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมนักเรียน (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : องค์การค้าคุรุสภา

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 140.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 1 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์พุทธศาสนาและศัพท์เกี่ยวเนื่อง (ไทย-อังกฤษ)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศัพท์พุทธศาสนาและศัพท์เกี่ยวเนื่อง (ไทย-อังกฤษ)

ผู้แต่ง : ด้วง พุธศุกร์ และคณะ

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

PRIMARY DICT LL พจนานุกรมไทย - อังกฤษ ระดับประถม (ฉบับนักเรียน ป.1-ป.6 ต้องรู้ให้ได้)

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน ฉบับสมบูรณ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ทีมวิชาการ LIFE BALANCE

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 116.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา (SE-ED'S NEW HANDY ENGLISH-THAI DICTIONARY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา (SE-ED'S NEW HANDY ENGLISH-THAI DICTIONARY)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ซีเอ็ดยูเคชั่น

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด (SE-ED'S MODERN ENGLISH - THAI DICTIONARY)

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 445.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมศัพท์ไทย-จีน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมศัพท์ไทย-จีน

ผู้แต่ง : ตงจิง

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับกระเป๋า

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับกระเป๋า

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศึกษาศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมศึกษาศาสตร์

ผู้แต่ง : ชื่นชนก โควินท์

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 594.00

อ่านเพิ่มเติม

3-IN-1 DICTIONARY THAI-JAPANESE-ENGLISH (คัมภีร์ศัพท์ใช้บ่อย 3,000 คำ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ)

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับกะทัดรัด (SE-ED'S NEW COMPACT DICTIONARY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับกะทัดรัด (SE-ED'S NEW COMPACT DICTIONARY)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 88.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษ-ไทย)

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมสร้างชาติ :อุดมการณ์รัฐไทยในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด (SE-ED'S MODERN ENGLISH - THAI DICTIONARY)

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 178.00

อ่านเพิ่มเติม