หนังสือพจนานุกรม/อ้างอิงสาขามนุษยศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือพจนานุกรม/อ้างอิงสาขามนุษยศาสตร์

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

INDONESIAN-THAI DICTIONARY (พจนานุกรมอินโดนีเซีย-ไทย) :SUPER-MINI EDITION (COMPLETE)(ราคาปกติ 359.-)

INDONESIAN-THAI DICTIONARY (พจนานุกรมอินโดนีเซีย-ไทย) :SUPER-MINI EDITION (COMPLETE)(ราคาปกติ 359.-)

ผู้แต่ง : สุไรฮา เฮ็งซา และคณะ

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 467.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 4 องค์ประกอบ "ส่วนหลังคา"

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 4 องค์ประกอบ "ส่วนหลังคา"

ผู้แต่ง : สมคิด จิระทัศนกุล

฿ 357.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 2 องค์ประกอบ "ส่วนฐาน"

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 2 องค์ประกอบ "ส่วนฐาน"

ผู้แต่ง : สมคิด จิระทัศนกุล

฿ 357.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 3 องค์ประกอบ "ส่วนเรือน"

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 3 องค์ประกอบ "ส่วนเรือน"

ผู้แต่ง : สมคิด จิระทัศนกุล

฿ 357.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมนักเรียน (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)

พจนานุกรมนักเรียน (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)

ผู้แต่ง : วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมดนตรีอีสาน

สารานุกรมดนตรีอีสาน

ผู้แต่ง : สนอง คลังพระศรี

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม มาเลย์-ไทย (ฉบับปรับปรุง) (MALAY-THAI DICTIONARY)

พจนานุกรม มาเลย์-ไทย (ฉบับปรับปรุง) (MALAY-THAI DICTIONARY)

ผู้แต่ง : วิเชียร ตันตระเสนีย์

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พ. เสถบุตร เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล (ปกอ่อน)

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พ. เสถบุตร เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล (ปกอ่อน)

ผู้แต่ง : พัชรพิมพ์ เสถบุตร

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมภาพลายเส้นเทคนิควิทยาพื้นบ้านภาคเหนือ การเพาะปลูก จับสัตว์

สารานุกรมภาพลายเส้นเทคนิควิทยาพื้นบ้านภาคเหนือ การเพาะปลูก จับสัตว์

ผู้แต่ง : ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย (SE-ED'S MODERN ENGLISH-THAI THAI-ENGLISH DICTIONARY)

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย (SE-ED'S MODERN ENGLISH-THAI THAI-ENGLISH DICTIONARY)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ซีเอ็ดยูเคชั่น

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์เกาหลี ไทย อังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

ศัพท์เกาหลี ไทย อังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง : ปาร์คอึนมิน

฿ 123.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาฝรั่งเศส

พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาฝรั่งเศส

ผู้แต่ง : พงศา กันทะสอน

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับสมัยใหม่ (ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม)

พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับสมัยใหม่ (ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

CULI DICTIONARY OF ENGLISH USAGE

CULI DICTIONARY OF ENGLISH USAGE

ผู้แต่ง : โครงการตำราและหนังสือวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมจิ๋ว จีน-ไทย

พจนานุกรมจิ๋ว จีน-ไทย

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการภาษาจีน นานมีบุ๊คส์

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์สรรพรรณนา

ศัพท์สรรพรรณนา

ผู้แต่ง : ปรัชญา ปานเกตุ

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย (SE-ED'S MODERN ENGLISH-THAI  (ปกแข็ง)

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย (SE-ED'S MODERN ENGLISH-THAI (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ซีเอ็ดยูเคชั่น

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมคำญี่ปุ่นหลากความหมาย คำนาม

พจนานุกรมคำญี่ปุ่นหลากความหมาย คำนาม

ผู้แต่ง : YOHEI ARAKAWA

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

ENGLISH-THAI DICTIONARY (NEW EDITION)

ENGLISH-THAI DICTIONARY (NEW EDITION)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม :ศาสตร์และศิลป์

พจนานุกรม :ศาสตร์และศิลป์

ผู้แต่ง : จิราภา วิทยาภิรักษ์

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา (SE-ED'S NEW HANDY ENGLISH-THAI DICTIONARY)

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา (SE-ED'S NEW HANDY ENGLISH-THAI DICTIONARY)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ซีเอ็ดยูเคชั่น

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

PRIMARY DICT LL พจนานุกรมไทย - อังกฤษ ระดับประถม (ฉบับนักเรียน ป.1-ป.6 ต้องรู้ให้ได้)

PRIMARY DICT LL พจนานุกรมไทย - อังกฤษ ระดับประถม (ฉบับนักเรียน ป.1-ป.6 ต้องรู้ให้ได้)

ผู้แต่ง : วราลักษณ์ บุญเทพ (ครูพี่เจี๊ยบ)

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส

฿ 76.00

อ่านเพิ่มเติม

INDONESIAN-THAI DICTIONARY (พจนานุกรมอินโดนีเซีย-ไทย) :SUPER-MINI EDITION (COMPLETE)(ราคาปกติ 359.-)

มีสินค้า : 322 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ

มีสินค้า : 311 ในสต็อก

ราคา

฿ 467.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 4 องค์ประกอบ "ส่วนหลังคา"

มีสินค้า : 113 ในสต็อก

ราคา

฿ 357.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 2 องค์ประกอบ "ส่วนฐาน"

มีสินค้า : 105 ในสต็อก

ราคา

฿ 357.00

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 3 องค์ประกอบ "ส่วนเรือน"

มีสินค้า : 95 ในสต็อก

ราคา

฿ 357.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมนักเรียน (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมนักเรียน (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)

ผู้แต่ง : วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์

มีสินค้า : 74 ในสต็อก

ราคา

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมดนตรีอีสาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมดนตรีอีสาน

ผู้แต่ง : สนอง คลังพระศรี

มีสินค้า : 54 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม มาเลย์-ไทย (ฉบับปรับปรุง) (MALAY-THAI DICTIONARY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรม มาเลย์-ไทย (ฉบับปรับปรุง) (MALAY-THAI DICTIONARY)

ผู้แต่ง : วิเชียร ตันตระเสนีย์

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พ. เสถบุตร เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล (ปกอ่อน)

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมภาพลายเส้นเทคนิควิทยาพื้นบ้านภาคเหนือ การเพาะปลูก จับสัตว์

มีสินค้า : 37 ในสต็อก

ราคา

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย (SE-ED'S MODERN ENGLISH-THAI THAI-ENGLISH DICTIONARY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย (SE-ED'S MODERN ENGLISH-THAI THAI-ENGLISH DICTIONARY)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ซีเอ็ดยูเคชั่น

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์เกาหลี ไทย อังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 123.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาฝรั่งเศส

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับสมัยใหม่ (ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับสมัยใหม่ (ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

CULI DICTIONARY OF ENGLISH USAGE

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CULI DICTIONARY OF ENGLISH USAGE

ผู้แต่ง : โครงการตำราและหนังสือวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมจิ๋ว จีน-ไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมจิ๋ว จีน-ไทย

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการภาษาจีน นานมีบุ๊คส์

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์สรรพรรณนา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศัพท์สรรพรรณนา

ผู้แต่ง : ปรัชญา ปานเกตุ

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย (SE-ED'S MODERN ENGLISH-THAI  (ปกแข็ง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย (SE-ED'S MODERN ENGLISH-THAI (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ซีเอ็ดยูเคชั่น

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมคำญี่ปุ่นหลากความหมาย คำนาม

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

ENGLISH-THAI DICTIONARY (NEW EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ENGLISH-THAI DICTIONARY (NEW EDITION)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม :ศาสตร์และศิลป์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรม :ศาสตร์และศิลป์

ผู้แต่ง : จิราภา วิทยาภิรักษ์

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา (SE-ED'S NEW HANDY ENGLISH-THAI DICTIONARY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับพกพา (SE-ED'S NEW HANDY ENGLISH-THAI DICTIONARY)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ซีเอ็ดยูเคชั่น

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

PRIMARY DICT LL พจนานุกรมไทย - อังกฤษ ระดับประถม (ฉบับนักเรียน ป.1-ป.6 ต้องรู้ให้ได้)

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 76.00

อ่านเพิ่มเติม