หนังสือบรรณารักษ์ศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ

ผู้แต่ง : ฤทัยชนนี สิทธิชัย

฿ 331.00

อ่านเพิ่มเติม

การรู้สารสนเทศ :ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การรู้สารสนเทศ :ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เหลาลาภะ

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี

การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี

ผู้แต่ง : น้ำทิพย์ วิภาวิน

฿ 16.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

฿ 136.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION)

การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION)

ผู้แต่ง : จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

ผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

หัวเรื่องภาษาไทย

หัวเรื่องภาษาไทย

ผู้แต่ง : พวา พันธุ์เมฆา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

ผู้แต่ง : น้อย คันชั่งทอง

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

ดีดีซี 23 :การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ ระบบทศนิยมดิวอี้

ดีดีซี 23 :การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ ระบบทศนิยมดิวอี้

ผู้แต่ง : พวา พันธุ์เมฆา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล :การค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน

ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล :การค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน

ผู้แต่ง : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จฬ.

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

THE INTERSECTION: WHERE EVIDENCE BASED NURSING AND INFORMATION LITERACY MEET
สินค้าหมด

THE INTERSECTION: WHERE EVIDENCE BASED NURSING AND INFORMATION LITERACY MEET

ผู้แต่ง : SUE PHELPS et al.

฿ 1,820.00

อ่านเพิ่มเติม

A PRACTICAL GUIDE FOR INFORMATIONISTS: SUPPORTING RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE
สินค้าหมด

A PRACTICAL GUIDE FOR INFORMATIONISTS: SUPPORTING RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE

ผู้แต่ง : ANTONIO P. DEROSA

฿ 1,848.00

อ่านเพิ่มเติม

DIGITAL HUMANITIES, LIBRARIES, AND PARTNERSHIPS: A CRITICAL EXAMINATION OF LABOR, NETWORKS, AND COMM
สินค้าหมด

DIGITAL HUMANITIES, LIBRARIES, AND PARTNERSHIPS: A CRITICAL EXAMINATION OF LABOR, NETWORKS, AND COMM

ผู้แต่ง : ROBIN KEAR et al.

฿ 1,848.00

อ่านเพิ่มเติม

MANAGING THE MULTIGENERATIONAL LIBRARIAN WORKFORCE
สินค้าหมด

MANAGING THE MULTIGENERATIONAL LIBRARIAN WORKFORCE

ผู้แต่ง : SARA HOLDER et al.

฿ 1,820.00

อ่านเพิ่มเติม

IMPACT LEARNING: LIBRARIANS AT THE FOREFRONT OF CHANGE IN HIGHER EDUCATION
สินค้าหมด

IMPACT LEARNING: LIBRARIANS AT THE FOREFRONT OF CHANGE IN HIGHER EDUCATION

ผู้แต่ง : CLARENCE MAYBEE

฿ 1,869.00

อ่านเพิ่มเติม

COLLABORATION AND THE ACADEMIC LIBRARY: INTERNAL AND EXTERNAL, LOCAL AND REGIONAL, NATIONAL AND
สินค้าหมด

COLLABORATION AND THE ACADEMIC LIBRARY: INTERNAL AND EXTERNAL, LOCAL AND REGIONAL, NATIONAL AND

ผู้แต่ง : JEREMY ATKINSON

฿ 1,918.00

อ่านเพิ่มเติม

LICENSING ELECTRONIC RESOURCES IN ACADEMIC LIBRARIES: A PRACTICAL HANDBOOK
สินค้าหมด

LICENSING ELECTRONIC RESOURCES IN ACADEMIC LIBRARIES: A PRACTICAL HANDBOOK

ผู้แต่ง : COREY S. HALAYCHIK et al.

฿ 1,820.00

อ่านเพิ่มเติม

DEVELOPMENT OF CREATIVE SPACES IN ACADEMIC LIBRARIES: A DECISION MAKERS GUIDE
สินค้าหมด

DEVELOPMENT OF CREATIVE SPACES IN ACADEMIC LIBRARIES: A DECISION MAKERS GUIDE

ผู้แต่ง : KATY KAVANAGH WEBB

฿ 2,093.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม
สินค้าหมด

คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม

ผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION SYSTEM)
สินค้าหมด

การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION SYSTEM)

ผู้แต่ง : ระเบียบ สุภวิรี

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางระบบสารสนเทศ
สินค้าหมด

การวิจัยทางระบบสารสนเทศ

ผู้แต่ง : ลั่นทม จอนจวบทรง

฿ 131.00

อ่านเพิ่มเติม

ABRIDGED DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION AND RELATIVE INDEX (HC)
สินค้าหมด

ABRIDGED DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION AND RELATIVE INDEX (HC)

ผู้แต่ง : MELVIL DEWEY et al.

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะทางสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (ราคาปก 170.-)
สินค้าหมด

ทักษะทางสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (ราคาปก 170.-)

ผู้แต่ง : กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ปกิณกะ-ปฏิรูปห้องสมุด
สินค้าหมด

ปกิณกะ-ปฏิรูปห้องสมุด

ผู้แต่ง : แม้นมาส ชวลิต

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ

ผู้แต่ง : ฤทัยชนนี สิทธิชัย

มีสินค้า : 313 ในสต็อก

ราคา

฿ 331.00

อ่านเพิ่มเติม

การรู้สารสนเทศ :ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

มีสินค้า : 180 ในสต็อก

ราคา

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี

มีสินค้า : 156 ในสต็อก

ราคา

฿ 16.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

มีสินค้า : 103 ในสต็อก

ราคา

฿ 136.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION)

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

ผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

หัวเรื่องภาษาไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หัวเรื่องภาษาไทย

ผู้แต่ง : พวา พันธุ์เมฆา

มีสินค้า : 41 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

ผู้แต่ง : น้อย คันชั่งทอง

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

ดีดีซี 23 :การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ ระบบทศนิยมดิวอี้

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล :การค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล :การค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน

ผู้แต่ง : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จฬ.

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,820.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,848.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,848.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MANAGING THE MULTIGENERATIONAL LIBRARIAN WORKFORCE

ผู้แต่ง : SARA HOLDER et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,820.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,869.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,918.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

LICENSING ELECTRONIC RESOURCES IN ACADEMIC LIBRARIES: A PRACTICAL HANDBOOK

ผู้แต่ง : COREY S. HALAYCHIK et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,820.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,093.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม

ผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยทางระบบสารสนเทศ

ผู้แต่ง : ลั่นทม จอนจวบทรง

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 131.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ABRIDGED DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION AND RELATIVE INDEX (HC)

ผู้แต่ง : MELVIL DEWEY et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะทางสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (ราคาปก 170.-)

ผู้แต่ง : กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปกิณกะ-ปฏิรูปห้องสมุด

ผู้แต่ง : แม้นมาส ชวลิต

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม