หนังสือการจัดการการศึกษา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี 

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 251.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อและกิจกรรมรอบตัว (1 BK./1 CD-ROM)

เรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อและกิจกรรมรอบตัว (1 BK./1 CD-ROM)

ผู้แต่ง : ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

฿ 79.00

อ่านเพิ่มเติม

ตะลุยอาณาจักรสัตว์ :ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตะลุยอาณาจักรสัตว์ :ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้แต่ง : รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

฿ 103.00

อ่านเพิ่มเติม

สำรวจโลกของพืช :ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ป.4

สำรวจโลกของพืช :ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ป.4

ผู้แต่ง : รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

฿ 87.00

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์มหาวิทยาลัย :ชีวิต กลยุทธ์การทำผลงานทางวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์มหาวิทยาลัย :ชีวิต กลยุทธ์การทำผลงานทางวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้แต่ง : กิจการ พรหมมา และคณะ

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

ผู้แต่ง : จอมพงศ์ มงคลวนิช

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

ผู้แต่ง : กุลิสรา จิตรชญาวณิช

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

ผู้แต่ง : กมล กมลตระกูล

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์ (TEACHING HISTORY TECHNIQUE AND METHODOLOGY)

เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์ (TEACHING HISTORY TECHNIQUE AND METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนที่ดี

โรงเรียนที่ดี

ผู้แต่ง : ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานการจัดการการศึกษา

พื้นฐานการจัดการการศึกษา

ผู้แต่ง : ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : อัจศรา ประเสริฐสิน

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์

การบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์

ผู้แต่ง : สุกัญญา แช่มช้อย

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมบทความ "สาระน่ารู้ของครูสาธิตจุฬา ฯ"

รวมบทความ "สาระน่ารู้ของครูสาธิตจุฬา ฯ"

ผู้แต่ง : อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์ :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์ :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ผู้แต่ง : อภิชา แดงจำรูญ

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ผู้แต่ง : อภิชา แดงจำรูญ

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

มีสินค้า : 2223 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 927 ในสต็อก

ราคา

฿ 251.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อและกิจกรรมรอบตัว (1 BK./1 CD-ROM)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อและกิจกรรมรอบตัว (1 BK./1 CD-ROM)

ผู้แต่ง : ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

มีสินค้า : 778 ในสต็อก

ราคา

฿ 79.00

อ่านเพิ่มเติม

ตะลุยอาณาจักรสัตว์ :ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

มีสินค้า : 776 ในสต็อก

ราคา

฿ 103.00

อ่านเพิ่มเติม

สำรวจโลกของพืช :ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ป.4

มีสินค้า : 774 ในสต็อก

ราคา

฿ 87.00

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์มหาวิทยาลัย :ชีวิต กลยุทธ์การทำผลงานทางวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ

มีสินค้า : 773 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

มีสินค้า : 732 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

มีสินค้า : 675 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการเรียนรู้

ผู้แต่ง : กุลิสรา จิตรชญาวณิช

มีสินค้า : 637 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

ผู้แต่ง : กมล กมลตระกูล

มีสินค้า : 597 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์ (TEACHING HISTORY TECHNIQUE AND METHODOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์ (TEACHING HISTORY TECHNIQUE AND METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา

มีสินค้า : 557 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

มีสินค้า : 526 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนที่ดี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โรงเรียนที่ดี

ผู้แต่ง : ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

มีสินค้า : 519 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

มีสินค้า : 489 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 465 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

มีสินค้า : 460 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานการจัดการการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พื้นฐานการจัดการการศึกษา

ผู้แต่ง : ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย

มีสินค้า : 443 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

มีสินค้า : 443 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์

มีสินค้า : 427 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 425 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมบทความ "สาระน่ารู้ของครูสาธิตจุฬา ฯ"

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมบทความ "สาระน่ารู้ของครูสาธิตจุฬา ฯ"

ผู้แต่ง : อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

มีสินค้า : 394 ในสต็อก

ราคา

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

มีสินค้า : 385 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์ :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

มีสินค้า : 381 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

มีสินค้า : 378 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม