หนังสือการจัดการการศึกษา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 233.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

ผู้แต่ง : กมล กมลตระกูล

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี

฿ 102.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารวิชาการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพลิกผัน

การบริหารวิชาการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพลิกผัน

ผู้แต่ง : สุกัญญา แช่มช้อย

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยการเรียนการสอน

วิจัยการเรียนการสอน

ผู้แต่ง : ประสาท เนืองเฉลิม

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารจัดการเรียนรู้ (LEARNING MANAGEMENT)

การบริหารจัดการเรียนรู้ (LEARNING MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ณิรดา เวชญาลักษณ์

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนที่ดี

โรงเรียนที่ดี

ผู้แต่ง : ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : จันทรา ด่านคงรักษ์

฿ 357.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์ :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์ :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ผู้แต่ง : อภิชา แดงจำรูญ

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ :ชุดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

จัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ :ชุดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ผู้แต่ง : อภิชา แดงจำรูญ

฿ 178.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ผู้แต่ง : อภิชา แดงจำรูญ

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : อัจศรา ประเสริฐสิน

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

รูปแบบการเรียนการสอน :ทางเลือกที่หลากหลาย

รูปแบบการเรียนการสอน :ทางเลือกที่หลากหลาย

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เทคนิคการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 331.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป :หลักการและวิธีดำเนินการ

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป :หลักการและวิธีดำเนินการ

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

฿ 106.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี 

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

มีสินค้า : 765 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 752 ในสต็อก

ราคา

฿ 233.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

ผู้แต่ง : กมล กมลตระกูล

มีสินค้า : 650 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี

มีสินค้า : 578 ในสต็อก

ราคา

฿ 102.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารวิชาการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพลิกผัน

มีสินค้า : 541 ในสต็อก

ราคา

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยการเรียนการสอน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิจัยการเรียนการสอน

ผู้แต่ง : ประสาท เนืองเฉลิม

มีสินค้า : 536 ในสต็อก

ราคา

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

มีสินค้า : 526 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารจัดการเรียนรู้ (LEARNING MANAGEMENT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารจัดการเรียนรู้ (LEARNING MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ณิรดา เวชญาลักษณ์

มีสินค้า : 522 ในสต็อก

ราคา

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 516 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

มีสินค้า : 506 ในสต็อก

ราคา

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

มีสินค้า : 497 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนที่ดี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โรงเรียนที่ดี

ผู้แต่ง : ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

มีสินค้า : 488 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

มีสินค้า : 447 ในสต็อก

ราคา

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : จันทรา ด่านคงรักษ์

มีสินค้า : 443 ในสต็อก

ราคา

฿ 357.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์ :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

มีสินค้า : 408 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 378 ในสต็อก

ราคา

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ :ชุดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

มีสินค้า : 367 ในสต็อก

ราคา

฿ 178.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

มีสินค้า : 362 ในสต็อก

ราคา

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

มีสินค้า : 357 ในสต็อก

ราคา

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

รูปแบบการเรียนการสอน :ทางเลือกที่หลากหลาย

มีสินค้า : 357 ในสต็อก

ราคา

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

มีสินค้า : 349 ในสต็อก

ราคา

฿ 331.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป :หลักการและวิธีดำเนินการ

มีสินค้า : 335 ในสต็อก

ราคา

฿ 106.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

มีสินค้า : 332 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

มีสินค้า : 327 ในสต็อก

ราคา

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม