หนังสือวิศวกรรมศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ICT AND STRATEGIC MANAGEMENT)

ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ICT AND STRATEGIC MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของไหล เล่ม 2 (FLUID MECHANICS)

กลศาสตร์ของไหล เล่ม 2 (FLUID MECHANICS)

ผู้แต่ง : สุเทพ แก้วนัย และคณะ

฿ 145.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างเหนือพื้นดิน)

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างเหนือพื้นดิน)

ผู้แต่ง : ไกวัล ปวราจารย์

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมด้วยแมทแลบและแอนซีส (COMPUTER AIDED ENGINEERING WITH MATLAB & ANSYS)

คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมด้วยแมทแลบและแอนซีส (COMPUTER AIDED ENGINEERING WITH MATLAB & ANSYS)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT MANAGEMENT TECHNIQUE เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT MANAGEMENT TECHNIQUE เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต

ผู้แต่ง : สุรัส ตั้งไพฑูรย์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร

เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร

ผู้แต่ง : ประณต กุลประสูตร

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลังในทางปฏิบัติ

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลังในทางปฏิบัติ

ผู้แต่ง : พูลศักดิ์ เพียรสุสม และคณะ

฿ 477.00

อ่านเพิ่มเติม

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

ผู้แต่ง : ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ และคณะ

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์การตัดสินใจสำหรับงานวิศวกรรม

การวิเคราะห์การตัดสินใจสำหรับงานวิศวกรรม

ผู้แต่ง : กสิณ รังสิกรรพุม

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการสร้างตาข่ายสามเหลี่ยม (FINITE ELEMENT METHODS AND MESH TRIANGULATION)

วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการสร้างตาข่ายสามเหลี่ยม (FINITE ELEMENT METHODS AND MESH TRIANGULATION)

ผู้แต่ง : สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมชลศาสตร์ (HYDRAULIC ENGINEERING)

วิศวกรรมชลศาสตร์ (HYDRAULIC ENGINEERING)

ผู้แต่ง : โชติไกร ไชยวิจารณ์

฿ 468.00

อ่านเพิ่มเติม

ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING)

ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ 

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

ผู้แต่ง : วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ

฿ 245.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 1

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 1

ผู้แต่ง : วีรศักดิ์ บุญทน 

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

ผู้แต่ง : ไกวัล ปวราจารย์

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

ชั้นเรียนแรกในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าระดับมหาวิทยาลัย

ชั้นเรียนแรกในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าระดับมหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ภากร ไทยพิทักษ์

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต (MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS)

กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต (MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS)

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 :วงจรกระแสสลับ

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 :วงจรกระแสสลับ

ผู้แต่ง : ชุมพล อันตรเสน และคณะ

฿ 154.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการทำวัสดุปูพื้นสำหรับตกแต่งสวน

คู่มือการทำวัสดุปูพื้นสำหรับตกแต่งสวน

ผู้แต่ง : สรชา ไววรกิจ

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน

ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน

ผู้แต่ง : สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

ผู้แต่ง : BEHZAD RAZAVI

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ICT AND STRATEGIC MANAGEMENT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ICT AND STRATEGIC MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

มีสินค้า : 1869 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของไหล เล่ม 2 (FLUID MECHANICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลศาสตร์ของไหล เล่ม 2 (FLUID MECHANICS)

ผู้แต่ง : สุเทพ แก้วนัย และคณะ

มีสินค้า : 526 ในสต็อก

ราคา

฿ 145.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างเหนือพื้นดิน)

มีสินค้า : 495 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม

มีสินค้า : 466 ในสต็อก

ราคา

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมด้วยแมทแลบและแอนซีส (COMPUTER AIDED ENGINEERING WITH MATLAB & ANSYS)

มีสินค้า : 442 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT MANAGEMENT TECHNIQUE เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต

มีสินค้า : 399 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร

ผู้แต่ง : ประณต กุลประสูตร

มีสินค้า : 397 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลังในทางปฏิบัติ

มีสินค้า : 389 ในสต็อก

ราคา

฿ 477.00

อ่านเพิ่มเติม

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC FIELD)

ผู้แต่ง : ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ และคณะ

มีสินค้า : 319 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

มีสินค้า : 318 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์การตัดสินใจสำหรับงานวิศวกรรม

มีสินค้า : 302 ในสต็อก

ราคา

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการสร้างตาข่ายสามเหลี่ยม (FINITE ELEMENT METHODS AND MESH TRIANGULATION)

มีสินค้า : 295 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมชลศาสตร์ (HYDRAULIC ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมชลศาสตร์ (HYDRAULIC ENGINEERING)

ผู้แต่ง : โชติไกร ไชยวิจารณ์

มีสินค้า : 294 ในสต็อก

ราคา

฿ 468.00

อ่านเพิ่มเติม

ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ 

มีสินค้า : 289 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม (SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROL)

ผู้แต่ง : วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ

มีสินค้า : 256 ในสต็อก

ราคา

฿ 245.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 1

ผู้แต่ง : วีรศักดิ์ บุญทน 

มีสินค้า : 250 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)

มีสินค้า : 249 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

ชั้นเรียนแรกในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าระดับมหาวิทยาลัย

มีสินค้า : 246 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 242 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต (MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต (MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS)

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

มีสินค้า : 237 ในสต็อก

ราคา

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 :วงจรกระแสสลับ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 :วงจรกระแสสลับ

ผู้แต่ง : ชุมพล อันตรเสน และคณะ

มีสินค้า : 236 ในสต็อก

ราคา

฿ 154.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการทำวัสดุปูพื้นสำหรับตกแต่งสวน

มีสินค้า : 226 ในสต็อก

ราคา

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน

ผู้แต่ง : สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ

มีสินค้า : 206 ในสต็อก

ราคา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS (IE)

ผู้แต่ง : BEHZAD RAZAVI

มีสินค้า : 202 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม