หนังสือหลักสูตรและการแนะแนว | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป :หลักการและวิธีดำเนินการ

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป :หลักการและวิธีดำเนินการ

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาหลักสูตรฉบับฉับไว

การพัฒนาหลักสูตรฉบับฉับไว

ผู้แต่ง : กุลิสรา จิตรชญาวณิช

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมคติวิทยา :หลักสูตรสังคมศึกษาเพื่อปวงชน (IDEOLOGY: SOCIAL STUDIES CURRICULUM FOR ALL)

อุดมคติวิทยา :หลักสูตรสังคมศึกษาเพื่อปวงชน (IDEOLOGY: SOCIAL STUDIES CURRICULUM FOR ALL)

ผู้แต่ง : ชรินทร์ มั่งคั่ง

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : กมลฉัตร กล่อมอิ่ม

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาหลักสูตรมโนทัศน์ และการประยุกต์ใช้

การพัฒนาหลักสูตรมโนทัศน์ และการประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : มนสิช สิทธิสมบูรณ์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาหลักสูตร :จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

การพัฒนาหลักสูตร :จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง : วารีรัตน์ แก้วอุไร

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

คุณค่าเพิ่มของกิจกรรมนิสิตนักศึกษา :ปาฐกถาอาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง ครั้งที่ 1

คุณค่าเพิ่มของกิจกรรมนิสิตนักศึกษา :ปาฐกถาอาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง ครั้งที่ 1

ผู้แต่ง : อมร ชุติมาวงศ์

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาหลักสูตร (CURRICULUM DEVELOPMENT)

การพัฒนาหลักสูตร (CURRICULUM DEVELOPMENT)

ผู้แต่ง : สิทธิพล อาจอินทร์

฿ 290.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักคิด :การจัดการหลักสูตรและการสอน

หลักคิด :การจัดการหลักสูตรและการสอน

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือนิสิตนักศึกษา :ชีวิต การเรียน สู่ความสำเร็จ (ราคาปก 250.-)

คู่มือนิสิตนักศึกษา :ชีวิต การเรียน สู่ความสำเร็จ (ราคาปก 250.-)

ผู้แต่ง : สุพรรณี ปิ่นมณี

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

ตีแผ่ 10 มหาลัยของผม

ตีแผ่ 10 มหาลัยของผม

ผู้แต่ง : ชัยวิชิต เจษฏาภัทรกุล

฿ 111.00

อ่านเพิ่มเติม

กรี๊ดดด...อยากติดจุฬาฯ

กรี๊ดดด...อยากติดจุฬาฯ

ผู้แต่ง : ครูพี่จิ๋ว

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

MANAGING QUALITY: INTEGRATING THE SUPPLY CHAIN (GLOBAL EDITION)

MANAGING QUALITY: INTEGRATING THE SUPPLY CHAIN (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : S.THOMAS FOSTER

฿ 747.00

อ่านเพิ่มเติม

PLACE-BASED CURRICULUM DESIGN: EXCEEDING STANDARDS THROUGH LOCAL INVESTIGATIONS
สินค้าหมด

PLACE-BASED CURRICULUM DESIGN: EXCEEDING STANDARDS THROUGH LOCAL INVESTIGATIONS

ผู้แต่ง : AMY B. DEMAREST

฿ 2,133.00

อ่านเพิ่มเติม

PROFESSIONAL STUDIES IN PRIMARY EDUCATION
สินค้าหมด

PROFESSIONAL STUDIES IN PRIMARY EDUCATION

ผู้แต่ง : HILARY COOPER et al.

฿ 1,035.00

อ่านเพิ่มเติม

FEEDBACK FOR CONTINUOUS IMPROVEMENT IN THE CLASSROOM: NEW PERSPECTIVES, PRACTICES, AND POSSIBILITIES
สินค้าหมด

FEEDBACK FOR CONTINUOUS IMPROVEMENT IN THE CLASSROOM: NEW PERSPECTIVES, PRACTICES, AND POSSIBILITIES

ผู้แต่ง : BRENT DUCKOR

฿ 1,602.00

อ่านเพิ่มเติม

SEQUENCING THE PRIMARY CURRICULUM
สินค้าหมด

SEQUENCING THE PRIMARY CURRICULUM

ผู้แต่ง : SEAMUS GIBBONS

฿ 954.00

อ่านเพิ่มเติม

THE INTENTIONAL IEP: A TEAM APPROACH TO BETTER OUTCOMES FOR STUDENTS AND THEIR FAMILIES
สินค้าหมด

THE INTENTIONAL IEP: A TEAM APPROACH TO BETTER OUTCOMES FOR STUDENTS AND THEIR FAMILIES

ผู้แต่ง : STEPHANIE DELUSSEY

฿ 756.00

อ่านเพิ่มเติม

THE DYSCALCULIA TOOLKIT: SUPPORTING LEARNING DIFFICULTIES IN MATHS
สินค้าหมด

THE DYSCALCULIA TOOLKIT: SUPPORTING LEARNING DIFFICULTIES IN MATHS

ผู้แต่ง : RONIT BIRD

฿ 680.00

อ่านเพิ่มเติม

THE FORMATIVE 5: EVERYDAY ASSESSMENT TECHNIQUES FOR EVERY MATH CLASSROOM
สินค้าหมด

THE FORMATIVE 5: EVERYDAY ASSESSMENT TECHNIQUES FOR EVERY MATH CLASSROOM

ผู้แต่ง : FRANCIS (SKIP) FENNELL

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

PILOT DNA จากฝันสู่ฟ้า
สินค้าหมด

PILOT DNA จากฝันสู่ฟ้า

ผู้แต่ง : PILOT TALK THAILAND

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

BORN TO BE พยาบาล EXCLUSIVE :คู่มือแนะแนวการศึกษาและประสบการณ์ในอาชีพพยาบาลที่ดีที่สุด
สินค้าหมด

BORN TO BE พยาบาล EXCLUSIVE :คู่มือแนะแนวการศึกษาและประสบการณ์ในอาชีพพยาบาลที่ดีที่สุด

ผู้แต่ง : พว.ชนม์นิภา ฉัตรโชคไพศาล

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

BORN TO BE เภสัชกร EXCLUSIVE
สินค้าหมด

BORN TO BE เภสัชกร EXCLUSIVE

ผู้แต่ง : สิริรัตน์ ราษฎร์ดุษดี

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ฝันให้ไกลไป TOP U **
สินค้าหมด

ฝันให้ไกลไป TOP U **

ผู้แต่ง : ชนะโชติ รัตนรุจิกร

฿ 152.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป :หลักการและวิธีดำเนินการ

มีสินค้า : 366 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาหลักสูตรฉบับฉับไว

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพัฒนาหลักสูตรฉบับฉับไว

ผู้แต่ง : กุลิสรา จิตรชญาวณิช

มีสินค้า : 290 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมคติวิทยา :หลักสูตรสังคมศึกษาเพื่อปวงชน (IDEOLOGY: SOCIAL STUDIES CURRICULUM FOR ALL)

มีสินค้า : 58 ในสต็อก

ราคา

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : กมลฉัตร กล่อมอิ่ม

มีสินค้า : 47 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาหลักสูตรมโนทัศน์ และการประยุกต์ใช้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพัฒนาหลักสูตรมโนทัศน์ และการประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : มนสิช สิทธิสมบูรณ์

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาหลักสูตร :จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพัฒนาหลักสูตร :จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง : วารีรัตน์ แก้วอุไร

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

คุณค่าเพิ่มของกิจกรรมนิสิตนักศึกษา :ปาฐกถาอาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง ครั้งที่ 1

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาหลักสูตร (CURRICULUM DEVELOPMENT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพัฒนาหลักสูตร (CURRICULUM DEVELOPMENT)

ผู้แต่ง : สิทธิพล อาจอินทร์

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 290.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักคิด :การจัดการหลักสูตรและการสอน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักคิด :การจัดการหลักสูตรและการสอน

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือนิสิตนักศึกษา :ชีวิต การเรียน สู่ความสำเร็จ (ราคาปก 250.-)

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

ตีแผ่ 10 มหาลัยของผม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตีแผ่ 10 มหาลัยของผม

ผู้แต่ง : ชัยวิชิต เจษฏาภัทรกุล

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 111.00

อ่านเพิ่มเติม

กรี๊ดดด...อยากติดจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กรี๊ดดด...อยากติดจุฬาฯ

ผู้แต่ง : ครูพี่จิ๋ว

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

MANAGING QUALITY: INTEGRATING THE SUPPLY CHAIN (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MANAGING QUALITY: INTEGRATING THE SUPPLY CHAIN (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : S.THOMAS FOSTER

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 747.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,133.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PROFESSIONAL STUDIES IN PRIMARY EDUCATION

ผู้แต่ง : HILARY COOPER et al.

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,035.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,602.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SEQUENCING THE PRIMARY CURRICULUM

ผู้แต่ง : SEAMUS GIBBONS

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 954.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 756.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 680.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE FORMATIVE 5: EVERYDAY ASSESSMENT TECHNIQUES FOR EVERY MATH CLASSROOM

ผู้แต่ง : FRANCIS (SKIP) FENNELL

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PILOT DNA จากฝันสู่ฟ้า

ผู้แต่ง : PILOT TALK THAILAND

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BORN TO BE เภสัชกร EXCLUSIVE

ผู้แต่ง : สิริรัตน์ ราษฎร์ดุษดี

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฝันให้ไกลไป TOP U **

ผู้แต่ง : ชนะโชติ รัตนรุจิกร

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 152.00

อ่านเพิ่มเติม