หนังสือเภสัชศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จันทิมา เมทนีธร

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ

฿ 298.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

ผู้แต่ง : ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

MARTINDALE: THE COMPLETE DRUG REFERENCE (VOLUME 1-2) (2 BK.)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MARTINDALE: THE COMPLETE DRUG REFERENCE (VOLUME 1-2) (2 BK.)

ผู้แต่ง : ROBERT BUCKINGHAM

฿ 29,070.00

อ่านเพิ่มเติม

ASHP INJECTABLE DRUG INFORMATION 2023: A COMPREHENSIVE GUIDE TO COMPATIBILITY AND STABILITY (HC)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ASHP INJECTABLE DRUG INFORMATION 2023: A COMPREHENSIVE GUIDE TO COMPATIBILITY AND STABILITY (HC)

ผู้แต่ง : AMERICAN SOCIETY OF HEALTH-SYSTEM PHARMACISTS (ASHP)

฿ 27,115.00

อ่านเพิ่มเติม

BRITISH PHARMACOPOEIA 2024 (VOLUME 1-6) (6 BK.) (PRINT+ONLINE ACCESS+DOWNLOAD FORMAT)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BRITISH PHARMACOPOEIA 2024 (VOLUME 1-6) (6 BK.) (PRINT+ONLINE ACCESS+DOWNLOAD FORMAT)

ผู้แต่ง : BRITISH PHARMACOPOEIA COMMISSION

฿ 72,250.00

อ่านเพิ่มเติม

AHFS DRUG INFORMATION 2024ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AHFS DRUG INFORMATION 2024

ผู้แต่ง : AMERICAN SOCIETY OF HEALTH-SYSTEM PHARMACISTS (ASHP)

฿ 27,115.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา :คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา

การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา :คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา

ผู้แต่ง : พรรณทิพา ศักดิ์ทอง

฿ 76.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน (PRIMARY CARE)

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน (PRIMARY CARE)

ผู้แต่ง : พิสนธิ์ จงตระกูล

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

ผู้แต่ง : ณัฐวุธ สิบหมู่ :บรรณาธิการ

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : วลัยศิริ ม่วงศิริ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 390.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการเภสัชจลนศาสตร์การขับยาออกจากร่างกาย (PHARMACOKINETICS PRINCIPLE OF DRUG EXCRETION)

หลักการเภสัชจลนศาสตร์การขับยาออกจากร่างกาย (PHARMACOKINETICS PRINCIPLE OF DRUG EXCRETION)

ผู้แต่ง : กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การให้คำแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในร้านยา

การให้คำแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในร้านยา

ผู้แต่ง : ชุลีกร สอนสุวิทย์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ นวลแก้ว

฿ 383.00

อ่านเพิ่มเติม

บำรุงสุขภาพ รักษาโรค ด้วย 100 ตำรับยาสมุนไพร

บำรุงสุขภาพ รักษาโรค ด้วย 100 ตำรับยาสมุนไพร

ผู้แต่ง : มงคล เทพวานิชเจริญ

฿ 233.00

อ่านเพิ่มเติม

PHARMACOTHERAPY HANDBOOK (IE)

PHARMACOTHERAPY HANDBOOK (IE)

ผู้แต่ง : TERRY L. SCHWINGHAMMER et al.

฿ 1,619.00

อ่านเพิ่มเติม

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ผู้แต่ง : ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำราเภสัชกรรมไทย

ตำราเภสัชกรรมไทย

ผู้แต่ง : โรงเรียนอายุรเวท (ชีวกโกมารภัจจ์)

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ผู้แต่ง : พิรมน การย์กุลวิทิต และคณะ

฿ 242.00

อ่านเพิ่มเติม

ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของชันจากชันโรง (BIOLOGICAL ACTIVITIES AND ACTIVE CHEMICALS IN STINGLESS

ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของชันจากชันโรง (BIOLOGICAL ACTIVITIES AND ACTIVE CHEMICALS IN STINGLESS

ผู้แต่ง : บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ และคณะ

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

DRUG USE AND MISUSE

DRUG USE AND MISUSE

ผู้แต่ง : STEPHEN A. MAISTO et al.

฿ 1,946.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

ผู้แต่ง : วริสรา ปาริชาติกานนท์ :บรรณาธิการ

฿ 383.00

อ่านเพิ่มเติม

การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย 28 วิธี

การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย 28 วิธี

ผู้แต่ง : ธเนศพล พันธ์เพ็ง :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

กล้วยไม้สกุลเดนโดรเบียม ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางยา

กล้วยไม้สกุลเดนโดรเบียม ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางยา

ผู้แต่ง : บุญชู ศรีตุลารักษ์

฿ 298.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จันทิมา เมทนีธร

มีสินค้า : 656 ในสต็อก

ราคา

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ

มีสินค้า : 213 ในสต็อก

ราคา

฿ 298.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

ผู้แต่ง : ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช

มีสินค้า : 119 ในสต็อก

ราคา

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

MARTINDALE: THE COMPLETE DRUG REFERENCE (VOLUME 1-2) (2 BK.)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MARTINDALE: THE COMPLETE DRUG REFERENCE (VOLUME 1-2) (2 BK.)

ผู้แต่ง : ROBERT BUCKINGHAM

มีสินค้า : 100 ในสต็อก

ราคา

฿ 29,070.00

อ่านเพิ่มเติม

ASHP INJECTABLE DRUG INFORMATION 2023: A COMPREHENSIVE GUIDE TO COMPATIBILITY AND STABILITY (HC)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ASHP INJECTABLE DRUG INFORMATION 2023: A COMPREHENSIVE GUIDE TO COMPATIBILITY AND STABILITY (HC)

ผู้แต่ง : AMERICAN SOCIETY OF HEALTH-SYSTEM PHARMACISTS (ASHP)

มีสินค้า : 100 ในสต็อก

ราคา

฿ 27,115.00

อ่านเพิ่มเติม

BRITISH PHARMACOPOEIA 2024 (VOLUME 1-6) (6 BK.) (PRINT+ONLINE ACCESS+DOWNLOAD FORMAT)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BRITISH PHARMACOPOEIA 2024 (VOLUME 1-6) (6 BK.) (PRINT+ONLINE ACCESS+DOWNLOAD FORMAT)

ผู้แต่ง : BRITISH PHARMACOPOEIA COMMISSION

มีสินค้า : 100 ในสต็อก

ราคา

฿ 72,250.00

อ่านเพิ่มเติม

AHFS DRUG INFORMATION 2024ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AHFS DRUG INFORMATION 2024

ผู้แต่ง : AMERICAN SOCIETY OF HEALTH-SYSTEM PHARMACISTS (ASHP)

มีสินค้า : 100 ในสต็อก

ราคา

฿ 27,115.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา :คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา

มีสินค้า : 75 ในสต็อก

ราคา

฿ 76.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน (PRIMARY CARE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน (PRIMARY CARE)

ผู้แต่ง : พิสนธิ์ จงตระกูล

มีสินค้า : 60 ในสต็อก

ราคา

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

ผู้แต่ง : ณัฐวุธ สิบหมู่ :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 46 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : วลัยศิริ ม่วงศิริ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 46 ในสต็อก

ราคา

฿ 390.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการเภสัชจลนศาสตร์การขับยาออกจากร่างกาย (PHARMACOKINETICS PRINCIPLE OF DRUG EXCRETION)

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การให้คำแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในร้านยา

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ นวลแก้ว

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 383.00

อ่านเพิ่มเติม

บำรุงสุขภาพ รักษาโรค ด้วย 100 ตำรับยาสมุนไพร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บำรุงสุขภาพ รักษาโรค ด้วย 100 ตำรับยาสมุนไพร

ผู้แต่ง : มงคล เทพวานิชเจริญ

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 233.00

อ่านเพิ่มเติม

PHARMACOTHERAPY HANDBOOK (IE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PHARMACOTHERAPY HANDBOOK (IE)

ผู้แต่ง : TERRY L. SCHWINGHAMMER et al.

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,619.00

อ่านเพิ่มเติม

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ผู้แต่ง : ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำราเภสัชกรรมไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตำราเภสัชกรรมไทย

ผู้แต่ง : โรงเรียนอายุรเวท (ชีวกโกมารภัจจ์)

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ผู้แต่ง : พิรมน การย์กุลวิทิต และคณะ

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 242.00

อ่านเพิ่มเติม

ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของชันจากชันโรง (BIOLOGICAL ACTIVITIES AND ACTIVE CHEMICALS IN STINGLESS

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

DRUG USE AND MISUSE

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DRUG USE AND MISUSE

ผู้แต่ง : STEPHEN A. MAISTO et al.

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,946.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

ผู้แต่ง : วริสรา ปาริชาติกานนท์ :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 383.00

อ่านเพิ่มเติม

การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย 28 วิธี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย 28 วิธี

ผู้แต่ง : ธเนศพล พันธ์เพ็ง :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

กล้วยไม้สกุลเดนโดรเบียม ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางยา

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 298.00

อ่านเพิ่มเติม