หนังสือพจนานุกรม/อ้างอิงสาขาสังคมศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือพจนานุกรม/อ้างอิงสาขาสังคมศาสตร์

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ผู้แต่ง : ติน ปรัชญพฤทธิ์

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมการท่องเที่ยว ไทย-ญี่ปุ่น

พจนานุกรมการท่องเที่ยว ไทย-ญี่ปุ่น

ผู้แต่ง : ปราณี จงสุจริตธรรม

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม ศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัย (ฉบับราชบัณฑิตยสภา)

พจนานุกรม ศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัย (ฉบับราชบัณฑิตยสภา)

ผู้แต่ง : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุดหนังสือ ธนบัตรไทย (พร้อมกล่องอะคริลิค)

ชุดหนังสือ ธนบัตรไทย (พร้อมกล่องอะคริลิค)

ผู้แต่ง : พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย

฿ 2,160.00

อ่านเพิ่มเติม

สิงห์ปกรณัม (THE SINGHA STORY) :ตำนานเบียร์แรกของไทย

สิงห์ปกรณัม (THE SINGHA STORY) :ตำนานเบียร์แรกของไทย

ผู้แต่ง : ณภาญาดา สายบัว :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 765.00

อ่านเพิ่มเติม

FIELDWORK EXPERIENCES RELATED TO THE LONGITUDINAL STUDY OF THE DEMOGRAPHIC
สินค้าหมด

FIELDWORK EXPERIENCES RELATED TO THE LONGITUDINAL STUDY OF THE DEMOGRAPHIC

ผู้แต่ง : APHICHAT CHAMRATRITHIRONG

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สังคมวิทยา (ENGLISH-THAI DICTIONARY OF SOCIOLOGY)
สินค้าหมด

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สังคมวิทยา (ENGLISH-THAI DICTIONARY OF SOCIOLOGY)

ผู้แต่ง : เจษฎา ทองรุ่งโรจน์

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ธนบัตรไทย สมัยรัชกาลที่ 9
สินค้าหมด

ธนบัตรไทย สมัยรัชกาลที่ 9

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ธนบัตรที่ระลึก ร.9
สินค้าหมด

ธนบัตรที่ระลึก ร.9

ผู้แต่ง : บุตร-บอส บุ๊คเซ็นเตอร์

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์กฎหมายและคำศัพท์น่าสนใจ (ฉบับคัดสรร)
สินค้าหมด

คำศัพท์กฎหมายและคำศัพท์น่าสนใจ (ฉบับคัดสรร)

ผู้แต่ง : พลเพ็ชรุ์

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

ธนบัตรไทย รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 8
สินค้าหมด

ธนบัตรไทย รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 8

ผู้แต่ง : พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย

฿ 1,080.00

อ่านเพิ่มเติม

คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2 (CONCEPTS IN CONTEMPORARY POLITICAL SCIENCE VOL.2)
สินค้าหมด

คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2 (CONCEPTS IN CONTEMPORARY POLITICAL SCIENCE VOL.2)

ผู้แต่ง : พฤทธิสาณ ชุมพล :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 103.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย :จีนฮ่อ
สินค้าหมด

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย :จีนฮ่อ

ผู้แต่ง : นวเศรษฐ์ พิสิฐพันพร

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย :กะซองและซัมเร
สินค้าหมด

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย :กะซองและซัมเร

ผู้แต่ง : สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

สำแดงศาสตร์ ประกาศธรรม (75 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
สินค้าหมด

สำแดงศาสตร์ ประกาศธรรม (75 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้แต่ง : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

100 GREATEST MODERN WORLD COINS (HC)
สินค้าหมด

100 GREATEST MODERN WORLD COINS (HC)

ผู้แต่ง : CHARLES MORGAN et al.

฿ 1,512.00

อ่านเพิ่มเติม

WEEDOPEDIA: AN A TO Z GUIDE TO ALL THINGS MARIJUANA (HC)
สินค้าหมด

WEEDOPEDIA: AN A TO Z GUIDE TO ALL THINGS MARIJUANA (HC)

ผู้แต่ง : ADAMS MEDIA

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม

AN ANSWER FOR EVERYTHING: 200 INFOGRAPHICS TO EXPLAIN THE WORLD (HC)
สินค้าหมด

AN ANSWER FOR EVERYTHING: 200 INFOGRAPHICS TO EXPLAIN THE WORLD (HC)

ผู้แต่ง : ROB ORCHARD et al.

฿ 1,273.00

อ่านเพิ่มเติม

มงคลสยาม ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9
สินค้าหมด

มงคลสยาม ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9

ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

บันทึกเงินตรา กรุงรัตนโกสินทร์ 9 แผ่นดิน
สินค้าหมด

บันทึกเงินตรา กรุงรัตนโกสินทร์ 9 แผ่นดิน

ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

฿ 125.00

อ่านเพิ่มเติม

ที่ระลึก ธนบัตรเงินตรา ร.9
สินค้าหมด

ที่ระลึก ธนบัตรเงินตรา ร.9

ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

มงคลบารมี เหรียญที่ระลึกร.9
สินค้าหมด

มงคลบารมี เหรียญที่ระลึกร.9

ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

A DICTIONARY OF MEDIA AND COMMUNICATION
สินค้าหมด

A DICTIONARY OF MEDIA AND COMMUNICATION

ผู้แต่ง : DANIEL CHANDLER et al.

฿ 855.00

อ่านเพิ่มเติม

MILITARY INTELLIGENCE COLLECTION: REFERENCE MANUAL
สินค้าหมด

MILITARY INTELLIGENCE COLLECTION: REFERENCE MANUAL

ผู้แต่ง : GRAHAM GETZ

฿ 2,880.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ผู้แต่ง : ติน ปรัชญพฤทธิ์

มีสินค้า : 585 ในสต็อก

ราคา

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมการท่องเที่ยว ไทย-ญี่ปุ่น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมการท่องเที่ยว ไทย-ญี่ปุ่น

ผู้แต่ง : ปราณี จงสุจริตธรรม

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรม ศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัย (ฉบับราชบัณฑิตยสภา)

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุดหนังสือ ธนบัตรไทย (พร้อมกล่องอะคริลิค)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชุดหนังสือ ธนบัตรไทย (พร้อมกล่องอะคริลิค)

ผู้แต่ง : พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,160.00

อ่านเพิ่มเติม

สิงห์ปกรณัม (THE SINGHA STORY) :ตำนานเบียร์แรกของไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สิงห์ปกรณัม (THE SINGHA STORY) :ตำนานเบียร์แรกของไทย

ผู้แต่ง : ณภาญาดา สายบัว :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 765.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FIELDWORK EXPERIENCES RELATED TO THE LONGITUDINAL STUDY OF THE DEMOGRAPHIC

ผู้แต่ง : APHICHAT CHAMRATRITHIRONG

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สังคมวิทยา (ENGLISH-THAI DICTIONARY OF SOCIOLOGY)

ผู้แต่ง : เจษฎา ทองรุ่งโรจน์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธนบัตรไทย สมัยรัชกาลที่ 9

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธนบัตรที่ระลึก ร.9

ผู้แต่ง : บุตร-บอส บุ๊คเซ็นเตอร์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธนบัตรไทย รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 8

ผู้แต่ง : พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,080.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2 (CONCEPTS IN CONTEMPORARY POLITICAL SCIENCE VOL.2)

ผู้แต่ง : พฤทธิสาณ ชุมพล :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 103.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย :จีนฮ่อ

ผู้แต่ง : นวเศรษฐ์ พิสิฐพันพร

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย :กะซองและซัมเร

ผู้แต่ง : สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สำแดงศาสตร์ ประกาศธรรม (75 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้แต่ง : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

100 GREATEST MODERN WORLD COINS (HC)

ผู้แต่ง : CHARLES MORGAN et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,512.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

WEEDOPEDIA: AN A TO Z GUIDE TO ALL THINGS MARIJUANA (HC)

ผู้แต่ง : ADAMS MEDIA

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

AN ANSWER FOR EVERYTHING: 200 INFOGRAPHICS TO EXPLAIN THE WORLD (HC)

ผู้แต่ง : ROB ORCHARD et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,273.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มงคลสยาม ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9

ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บันทึกเงินตรา กรุงรัตนโกสินทร์ 9 แผ่นดิน

ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 125.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ที่ระลึก ธนบัตรเงินตรา ร.9

ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มงคลบารมี เหรียญที่ระลึกร.9

ผู้แต่ง : วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

A DICTIONARY OF MEDIA AND COMMUNICATION

ผู้แต่ง : DANIEL CHANDLER et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 855.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MILITARY INTELLIGENCE COLLECTION: REFERENCE MANUAL

ผู้แต่ง : GRAHAM GETZ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,880.00

อ่านเพิ่มเติม