หนังสือพจนานุกรม/อ้างอิงสาขาสังคมศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือพจนานุกรม/อ้างอิงสาขาสังคมศาสตร์

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ผู้แต่ง : ติน ปรัชญพฤทธิ์

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์กฎหมายและคำศัพท์น่าสนใจ (ฉบับคัดสรร)

คำศัพท์กฎหมายและคำศัพท์น่าสนใจ (ฉบับคัดสรร)

ผู้แต่ง : พลเพ็ชรุ์

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

สิงห์ปกรณัม (THE SINGHA STORY) :ตำนานเบียร์แรกของไทย

สิงห์ปกรณัม (THE SINGHA STORY) :ตำนานเบียร์แรกของไทย

ผู้แต่ง : ณภาญาดา สายบัว :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 765.00

อ่านเพิ่มเติม

FIELDWORK EXPERIENCES RELATED TO THE LONGITUDINAL STUDY OF THE DEMOGRAPHIC
สินค้าหมด

FIELDWORK EXPERIENCES RELATED TO THE LONGITUDINAL STUDY OF THE DEMOGRAPHIC

ผู้แต่ง : APHICHAT CHAMRATRITHIRONG

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

THE WORLD ALMANAC BOOK OF WHY: EXPLANATIONS FOR ABSOLUTELY EVERYTHING
สินค้าหมด

THE WORLD ALMANAC BOOK OF WHY: EXPLANATIONS FOR ABSOLUTELY EVERYTHING

ผู้แต่ง : WORLD ALMANAC KIDS

฿ 661.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมศาสตร์พระราชา (ENCYCLOPAEDIA OF THE KING'S PHILOSOPHY)
สินค้าหมด

สารานุกรมศาสตร์พระราชา (ENCYCLOPAEDIA OF THE KING'S PHILOSOPHY)

ผู้แต่ง : ปรัชญา ปานเกตุ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สังคมวิทยา (ENGLISH-THAI DICTIONARY OF SOCIOLOGY)
สินค้าหมด

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สังคมวิทยา (ENGLISH-THAI DICTIONARY OF SOCIOLOGY)

ผู้แต่ง : เจษฎา ทองรุ่งโรจน์

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ธนบัตรไทย สมัยรัชกาลที่ 9
สินค้าหมด

ธนบัตรไทย สมัยรัชกาลที่ 9

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ธนบัตรที่ระลึก ร.9
สินค้าหมด

ธนบัตรที่ระลึก ร.9

ผู้แต่ง : บุตร-บอส บุ๊คเซ็นเตอร์

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุดหนังสือ ธนบัตรไทย (พร้อมกล่องอะคริลิค)
สินค้าหมด

ชุดหนังสือ ธนบัตรไทย (พร้อมกล่องอะคริลิค)

ผู้แต่ง : พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย

฿ 2,160.00

อ่านเพิ่มเติม

COINS AND CURRENCY: AN HISTORICAL ENCYCLOPEDIA
สินค้าหมด

COINS AND CURRENCY: AN HISTORICAL ENCYCLOPEDIA

ผู้แต่ง : MARY ELLEN SNODGRASS

฿ 5,193.00

อ่านเพิ่มเติม

คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2 (CONCEPTS IN CONTEMPORARY POLITICAL SCIENCE VOL.2)
สินค้าหมด

คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2 (CONCEPTS IN CONTEMPORARY POLITICAL SCIENCE VOL.2)

ผู้แต่ง : พฤทธิสาณ ชุมพล :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 103.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย :จีนฮ่อ
สินค้าหมด

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย :จีนฮ่อ

ผู้แต่ง : นวเศรษฐ์ พิสิฐพันพร

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย :กะซองและซัมเร
สินค้าหมด

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย :กะซองและซัมเร

ผู้แต่ง : สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

สำแดงศาสตร์ ประกาศธรรม (75 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
สินค้าหมด

สำแดงศาสตร์ ประกาศธรรม (75 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้แต่ง : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมวรรณคดี
สินค้าหมด

พจนานุกรมวรรณคดี

ผู้แต่ง : เอกรัตน์ อุดมพร

฿ 40.00

อ่านเพิ่มเติม

พจนานุกรมการท่องเที่ยว ไทย-ญี่ปุ่น
สินค้าหมด

พจนานุกรมการท่องเที่ยว ไทย-ญี่ปุ่น

ผู้แต่ง : ปราณี จงสุจริตธรรม

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

HANDBOOK OF ANCIENT GREEK AND ROMAN COINS
สินค้าหมด

HANDBOOK OF ANCIENT GREEK AND ROMAN COINS

ผู้แต่ง : ZANDER H. KLAWANS

฿ 742.00

อ่านเพิ่มเติม

INSIDE THE RARE COIN MARKET
สินค้าหมด

INSIDE THE RARE COIN MARKET

ผู้แต่ง : PETER JOHNSON

฿ 823.00

อ่านเพิ่มเติม

THE CIA WORLD FACTBOOK 2019-2020
สินค้าหมด

THE CIA WORLD FACTBOOK 2019-2020

ผู้แต่ง : CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

฿ 828.00

อ่านเพิ่มเติม

MONARCHY, MONEY AND MEDALS: COINS, BANKNOTES AND MEDALS FROM THE COLLECTION OF HER MAJESTY THE QUEEN
สินค้าหมด

MONARCHY, MONEY AND MEDALS: COINS, BANKNOTES AND MEDALS FROM THE COLLECTION OF HER MAJESTY THE QUEEN

ผู้แต่ง : JEREMY CHEEK

฿ 2,385.00

อ่านเพิ่มเติม

SMALL CHANGE: A HISTORY OF EVERYDAY COINAGE
สินค้าหมด

SMALL CHANGE: A HISTORY OF EVERYDAY COINAGE

ผู้แต่ง : PETER JOHNSON

฿ 742.00

อ่านเพิ่มเติม

100 GREATEST MODERN WORLD COINS (HC)
สินค้าหมด

100 GREATEST MODERN WORLD COINS (HC)

ผู้แต่ง : CHARLES MORGAN et al.

฿ 1,512.00

อ่านเพิ่มเติม

WEEDOPEDIA: AN A TO Z GUIDE TO ALL THINGS MARIJUANA (HC)
สินค้าหมด

WEEDOPEDIA: AN A TO Z GUIDE TO ALL THINGS MARIJUANA (HC)

ผู้แต่ง : ADAMS MEDIA

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ผู้แต่ง : ติน ปรัชญพฤทธิ์

มีสินค้า : 1494 ในสต็อก

ราคา

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์กฎหมายและคำศัพท์น่าสนใจ (ฉบับคัดสรร)

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

สิงห์ปกรณัม (THE SINGHA STORY) :ตำนานเบียร์แรกของไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สิงห์ปกรณัม (THE SINGHA STORY) :ตำนานเบียร์แรกของไทย

ผู้แต่ง : ณภาญาดา สายบัว :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 765.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FIELDWORK EXPERIENCES RELATED TO THE LONGITUDINAL STUDY OF THE DEMOGRAPHIC

ผู้แต่ง : APHICHAT CHAMRATRITHIRONG

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE WORLD ALMANAC BOOK OF WHY: EXPLANATIONS FOR ABSOLUTELY EVERYTHING

ผู้แต่ง : WORLD ALMANAC KIDS

มีสินค้า : 1 ในสต็อก

ราคา

฿ 661.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมศาสตร์พระราชา (ENCYCLOPAEDIA OF THE KING'S PHILOSOPHY)

ผู้แต่ง : ปรัชญา ปานเกตุ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สังคมวิทยา (ENGLISH-THAI DICTIONARY OF SOCIOLOGY)

ผู้แต่ง : เจษฎา ทองรุ่งโรจน์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธนบัตรไทย สมัยรัชกาลที่ 9

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธนบัตรที่ระลึก ร.9

ผู้แต่ง : บุตร-บอส บุ๊คเซ็นเตอร์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชุดหนังสือ ธนบัตรไทย (พร้อมกล่องอะคริลิค)

ผู้แต่ง : พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,160.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COINS AND CURRENCY: AN HISTORICAL ENCYCLOPEDIA

ผู้แต่ง : MARY ELLEN SNODGRASS

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 5,193.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2 (CONCEPTS IN CONTEMPORARY POLITICAL SCIENCE VOL.2)

ผู้แต่ง : พฤทธิสาณ ชุมพล :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 103.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย :จีนฮ่อ

ผู้แต่ง : นวเศรษฐ์ พิสิฐพันพร

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย :กะซองและซัมเร

ผู้แต่ง : สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สำแดงศาสตร์ ประกาศธรรม (75 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้แต่ง : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมวรรณคดี

ผู้แต่ง : เอกรัตน์ อุดมพร

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 40.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พจนานุกรมการท่องเที่ยว ไทย-ญี่ปุ่น

ผู้แต่ง : ปราณี จงสุจริตธรรม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HANDBOOK OF ANCIENT GREEK AND ROMAN COINS

ผู้แต่ง : ZANDER H. KLAWANS

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 742.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INSIDE THE RARE COIN MARKET

ผู้แต่ง : PETER JOHNSON

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 823.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE CIA WORLD FACTBOOK 2019-2020

ผู้แต่ง : CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 828.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,385.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SMALL CHANGE: A HISTORY OF EVERYDAY COINAGE

ผู้แต่ง : PETER JOHNSON

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 742.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

100 GREATEST MODERN WORLD COINS (HC)

ผู้แต่ง : CHARLES MORGAN et al.

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,512.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

WEEDOPEDIA: AN A TO Z GUIDE TO ALL THINGS MARIJUANA (HC)

ผู้แต่ง : ADAMS MEDIA

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 396.00

อ่านเพิ่มเติม