หนังสือเตรียมสอบชีววิทยา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ชีววิทยา สัตววิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ชีววิทยา สัตววิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 1 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ชีววิทยา 1 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล และคณะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 2 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ชีววิทยา 2 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล และคณะ

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ชีววิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : พัชรี สุนทรนันท และคณะ

฿ 468.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 3 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ชีววิทยา 3 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา สัตววิทยา 3 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ชีววิทยา สัตววิทยา 3 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : อุษณีย์ ยศยิ่งยวด และคณะ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้ (บาร์-เอชอาร์เอ็ม)

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้ (บาร์-เอชอาร์เอ็ม)

ผู้แต่ง : มัสลิน โอสถานันต์กุล

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์ (ENZYME IMMOBILIZATION TECHNOLOGY)

เทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์ (ENZYME IMMOBILIZATION TECHNOLOGY)

ผู้แต่ง : ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

฿ 70.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 2 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ชีววิทยา 2 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พูนพิภพ เกษมทรัพย์

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพ

หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพ

ผู้แต่ง : สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

ปลา ชีววิทยาและอนุกรมวิธาน

ปลา ชีววิทยาและอนุกรมวิธาน

ผู้แต่ง : วิมล เหมะจันทร

฿ 414.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง (ADVANCES IN BIOPROCESS TECHNOLOGY)

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง (ADVANCES IN BIOPROCESS TECHNOLOGY)

ผู้แต่ง : สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ (ENZYMES IN POLLUTANT BIODEGRADATION PATHWAY)

เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ (ENZYMES IN POLLUTANT BIODEGRADATION PATHWAY)

ผู้แต่ง : อลิสา วังใน

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักพันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

หลักพันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

ผู้แต่ง : ปาริชาติ พุ่มขจร

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ (CYTOGENETICS)

พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ (CYTOGENETICS)

ผู้แต่ง : อลงกลด แทนออมทอง และคณะ

฿ 612.00

อ่านเพิ่มเติม

TALARO'S FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY: BASIC PRINCIPLES (ISE)

TALARO'S FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY: BASIC PRINCIPLES (ISE)

ผู้แต่ง : BARRY CHESS

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

HUMAN BIOLOGY (ISE)

HUMAN BIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : SYLVIA MADER et al.

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

ESSENTIALS OF BIOLOGY (ISE)

ESSENTIALS OF BIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : SYLVIA S. MADER et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY: A SYSTEMS APPROACH (ISE) **

MICROBIOLOGY: A SYSTEMS APPROACH (ISE) **

ผู้แต่ง : MARJORIE KELLY COWAN

฿ 777.00

อ่านเพิ่มเติม

FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY 10E

FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY 10E

ผู้แต่ง : TALARO

฿ 1,123.00

อ่านเพิ่มเติม

ESSENTIALS OF ANTOMY & PHYSIOLOGY

ESSENTIALS OF ANTOMY & PHYSIOLOGY

ผู้แต่ง : SALADIN

฿ 826.00

อ่านเพิ่มเติม

UNDERSTANDING BIOLOGY (ISE)

UNDERSTANDING BIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : KENNETH MASON et al.

฿ 1,638.00

อ่านเพิ่มเติม

ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต (THE DIVERSITY OF LIFE)

ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต (THE DIVERSITY OF LIFE)

ผู้แต่ง : EDWARD O. WILSON

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

BIOLOGY (ISE)

BIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : PETER H. RAVEN et al.

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา สัตววิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 2055 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 1 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 1763 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 2 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 1116 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. (ฉบับปรับปรุงใหม่)

มีสินค้า : 1023 ในสต็อก

ราคา

฿ 468.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 3 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 497 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา สัตววิทยา 3 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 479 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้ (บาร์-เอชอาร์เอ็ม)

มีสินค้า : 440 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์ (ENZYME IMMOBILIZATION TECHNOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์ (ENZYME IMMOBILIZATION TECHNOLOGY)

ผู้แต่ง : ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

มีสินค้า : 422 ในสต็อก

ราคา

฿ 70.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 2 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 380 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพ

ผู้แต่ง : สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร

มีสินค้า : 326 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

ปลา ชีววิทยาและอนุกรมวิธาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปลา ชีววิทยาและอนุกรมวิธาน

ผู้แต่ง : วิมล เหมะจันทร

มีสินค้า : 320 ในสต็อก

ราคา

฿ 414.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง (ADVANCES IN BIOPROCESS TECHNOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง (ADVANCES IN BIOPROCESS TECHNOLOGY)

ผู้แต่ง : สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร

มีสินค้า : 304 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ (ENZYMES IN POLLUTANT BIODEGRADATION PATHWAY)

มีสินค้า : 280 ในสต็อก

ราคา

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักพันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

มีสินค้า : 202 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ (CYTOGENETICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ (CYTOGENETICS)

ผู้แต่ง : อลงกลด แทนออมทอง และคณะ

มีสินค้า : 134 ในสต็อก

ราคา

฿ 612.00

อ่านเพิ่มเติม

TALARO'S FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY: BASIC PRINCIPLES (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TALARO'S FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY: BASIC PRINCIPLES (ISE)

ผู้แต่ง : BARRY CHESS

มีสินค้า : 123 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

HUMAN BIOLOGY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

HUMAN BIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : SYLVIA MADER et al.

มีสินค้า : 106 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม

ESSENTIALS OF BIOLOGY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ESSENTIALS OF BIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : SYLVIA S. MADER et al.

มีสินค้า : 100 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

MICROBIOLOGY: A SYSTEMS APPROACH (ISE) **

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MICROBIOLOGY: A SYSTEMS APPROACH (ISE) **

ผู้แต่ง : MARJORIE KELLY COWAN

มีสินค้า : 99 ในสต็อก

ราคา

฿ 777.00

อ่านเพิ่มเติม

FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY 10E

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FOUNDATIONS IN MICROBIOLOGY 10E

ผู้แต่ง : TALARO

มีสินค้า : 78 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,123.00

อ่านเพิ่มเติม

ESSENTIALS OF ANTOMY & PHYSIOLOGY

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ESSENTIALS OF ANTOMY & PHYSIOLOGY

ผู้แต่ง : SALADIN

มีสินค้า : 77 ในสต็อก

ราคา

฿ 826.00

อ่านเพิ่มเติม

UNDERSTANDING BIOLOGY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

UNDERSTANDING BIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : KENNETH MASON et al.

มีสินค้า : 77 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,638.00

อ่านเพิ่มเติม

ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต (THE DIVERSITY OF LIFE)

มีสินค้า : 73 ในสต็อก

ราคา

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

BIOLOGY (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BIOLOGY (ISE)

ผู้แต่ง : PETER H. RAVEN et al.

มีสินค้า : 72 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,485.00

อ่านเพิ่มเติม