หนังสือกฎหมายอาญา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

หลักอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565)

หลักอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565)

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับกายวิภาค)

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับกายวิภาค)

ผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้ทันข้อสอบเนติ :อาญา

รู้ทันข้อสอบเนติ :อาญา

ผู้แต่ง : โชคชัย เนตรงามสว่าง และคณะ

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาและคำอธิบายหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3

สัมมนาและคำอธิบายหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3

ผู้แต่ง : UP4LAW

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯ ฉบับกายวิภาค

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯ ฉบับกายวิภาค

ผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1

กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1

ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 เล่ม 2

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 เล่ม 2

ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

฿ 460.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 เล่ม 1

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 เล่ม 1

ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

฿ 480.00

อ่านเพิ่มเติม

GUIDE TO ANSWERING LAW EXAM QUESTIONS FOR BEGINNER LAW STUDENTS

GUIDE TO ANSWERING LAW EXAM QUESTIONS FOR BEGINNER LAW STUDENTS

ผู้แต่ง : MUNIN PONGSAPAN

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

คดีอาญาที่ศาลยกฟ้อง (ปกแข็ง)

คดีอาญาที่ศาลยกฟ้อง (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

อุทธรณ์-ฎีกาคดีอาญา ภาคปฏิบัติ TREE IN ONE (ทรี อิน วัน)

อุทธรณ์-ฎีกาคดีอาญา ภาคปฏิบัติ TREE IN ONE (ทรี อิน วัน)

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงานคดีค้ามนุษย์

คู่มือการปฏิบัติงานคดีค้ามนุษย์

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

จำตัวบท อาญา 100 มาตรา

จำตัวบท อาญา 100 มาตรา

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP 

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวความคิดและหลักกฎหมายว่าด้วย หมายเรียก หมายอาญา จับ ค้น ควบคุม ขัง จำคุก

แนวความคิดและหลักกฎหมายว่าด้วย หมายเรียก หมายอาญา จับ ค้น ควบคุม ขัง จำคุก

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวความคิดพิชิตคดีอาญา เล่ม 2

แนวความคิดพิชิตคดีอาญา เล่ม 2

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

฿ 477.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวความคิดพิชิตคดีอาญา เล่ม 1

แนวความคิดพิชิตคดีอาญา เล่ม 1

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

฿ 468.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา

ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา

ผู้แต่ง : วิกรณ์ รักษ์ปวงชน และคณะ

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

อำนาจฟ้องคดีอาญา

อำนาจฟ้องคดีอาญา

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

สรุปย่อกฎหมายอาญา 3 ภาคความผิด

สรุปย่อกฎหมายอาญา 3 ภาคความผิด

ผู้แต่ง : LAW NOTE

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ และคณะ

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566)

วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566)

ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา (ปรับปรุงใหม่)

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา (ปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว

฿ 103.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565)

ผู้แต่ง : สุจิต ปัญญาพฤกษ์

มีสินค้า : 89 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับกายวิภาค)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับกายวิภาค)

ผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์

มีสินค้า : 59 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้ทันข้อสอบเนติ :อาญา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้ทันข้อสอบเนติ :อาญา

ผู้แต่ง : โชคชัย เนตรงามสว่าง และคณะ

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาและคำอธิบายหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯ ฉบับกายวิภาค

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1

ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 เล่ม 2

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 เล่ม 2

ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 460.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 เล่ม 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 เล่ม 1

ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 480.00

อ่านเพิ่มเติม

GUIDE TO ANSWERING LAW EXAM QUESTIONS FOR BEGINNER LAW STUDENTS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

GUIDE TO ANSWERING LAW EXAM QUESTIONS FOR BEGINNER LAW STUDENTS

ผู้แต่ง : MUNIN PONGSAPAN

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

คดีอาญาที่ศาลยกฟ้อง (ปกแข็ง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คดีอาญาที่ศาลยกฟ้อง (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

อุทธรณ์-ฎีกาคดีอาญา ภาคปฏิบัติ TREE IN ONE (ทรี อิน วัน)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุทธรณ์-ฎีกาคดีอาญา ภาคปฏิบัติ TREE IN ONE (ทรี อิน วัน)

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงานคดีค้ามนุษย์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการปฏิบัติงานคดีค้ามนุษย์

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

จำตัวบท อาญา 100 มาตรา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จำตัวบท อาญา 100 มาตรา

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP 

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวความคิดและหลักกฎหมายว่าด้วย หมายเรียก หมายอาญา จับ ค้น ควบคุม ขัง จำคุก

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวความคิดพิชิตคดีอาญา เล่ม 2

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แนวความคิดพิชิตคดีอาญา เล่ม 2

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 477.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวความคิดพิชิตคดีอาญา เล่ม 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แนวความคิดพิชิตคดีอาญา เล่ม 1

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 468.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

อำนาจฟ้องคดีอาญา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อำนาจฟ้องคดีอาญา

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

สรุปย่อกฎหมายอาญา 3 ภาคความผิด

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566)

ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา (ปรับปรุงใหม่)

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 103.00

อ่านเพิ่มเติม