ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21
ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

หนังสือปกอ่อน

฿ 136.00

160.00

ประหยัด 15 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786165656351

ISBN : 9786165656351

ปีพิมพ์ : 1 / 2563

ขนาด ( w x h ) : 145 x 210 mm.

จำนวนหน้า : 154 หน้า

หมวดหนังสือ : สารนิเทศศาสตร์

รายละเอียดสินค้า : ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

ทักษะการรู้สารสนเทศ เป็นความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง ประเมิน และใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ในโลกยุคดิจิทัลที่สารสานเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นและเผยแพร่ในแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายซึ่งบุคคลที่มีทักษะการรู้สารสนเทศ จะเป็นผู้ที่รู้วิธีการแสวงหาสารสนเทศที่ตรงความต้องการ และนำสารสนเทศที่ค้นหามาได้ไปใช้ในการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของตนเอง คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ของบุคคลไปจนตลอดชีวิต อนึ่งการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลนับเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะอื่นๆ ด้วย อาทิ ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการอ่าน ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0