การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย
การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

ผู้แต่ง : อำนาจ รัตนสุวรรณ และคณะ

หนังสือปกอ่อน

฿ 176.00

220.00

ประหยัด 20 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786165775694

ISBN : 9786165775694

ปีพิมพ์ : 6 / 2566

ขนาด ( w x h ) : 190 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 0 หน้า

หมวดหนังสือ : การบัญชี/ระบบบัญชี

รายละเอียดสินค้า : การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

 เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี, งบการเงิน, การบันทึกรายการค้าในบัญชี, รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน, วงจรการบัญชี, การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า,การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า, ระบบบัญชี, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และภาคผนวก(เงินสด เงินฝากธนาคาร และ เงินสดย่อย , ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ หนี้สูญ , การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน และ การกลับรายการปรับปรุง) เว็บไซต์ของหนังสือ thailandaccount.com และ accthai.wordpress.com สามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนสำหรับบทเรียนในรูปแบบไฟล์ PowerPoint และ PDF ทุกเรื่องที่อยู่ในหนังสือ(และเรื่องที่เพิ่มเติมจากหนังสือได้แก่ งบกระแสเงินสด หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะยาว ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และ ระบบใบสำคัญจ่าย) แนวคำตอบสำหรับแบบผึกหัด กระดาษคำตอบหรือแบบฟอร์มบัญชีสำหรับแบบผึกหัด แบบทดสอบ interactive บน authorware และ MP3 สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่สั่งซื้อจำนวน 50 เล่มขึ้นไป สามารถขอรับสิทธิ์ใช้สื่อการสอนใน google drive ได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0