อี-บุ๊คการเรียน การสอน | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : อี-บุ๊ค


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

รวมบทความเรื่อง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา :นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมบทความเรื่อง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา :นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน

ผู้แต่ง : ประกอบ กรณีกิจ และคณะ

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเป็น สอนดี สอนเก่งศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สอนเป็น สอนดี สอนเก่ง

ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษานอกสถานที่ และการศึกษานอกสถานที่เสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การศึกษานอกสถานที่ และการศึกษานอกสถานที่เสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก

ผู้แต่ง : เนาวนิตย์ สงคราม (ใจมั่น)

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

5 SIMPLE TIPS FOR SUCCESSFUL SELF STUDYศูนย์หนังสือจุฬาฯ

5 SIMPLE TIPS FOR SUCCESSFUL SELF STUDY

ผู้แต่ง : PRAPATCHON SCHMIDT

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน

ผู้แต่ง : ผกา สัตยธรรม

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิวัติการเรียน ปฏิรูปการสอนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปฏิวัติการเรียน ปฏิรูปการสอน

ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การสอนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยุทธศาสตร์การสอน

ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม เกม นิทาน เพลง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กิจกรรม เกม นิทาน เพลง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : จันทรา ด่านคงรักษ์

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย GOOGLE FOR EDUCATIONศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย GOOGLE FOR EDUCATION

ผู้แต่ง : ดนัยศักดิ์ กาโร

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะชีวิตศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะชีวิต

ผู้แต่ง : อภิชา แดงจำรูญ

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการจัดการเรียนรู้ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการจัดการเรียนรู้

ผู้แต่ง : ณิรดา เวชญาลักษณ์

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย PLC & LOGBOOKศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย PLC & LOGBOOK

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

฿ 149.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้เนื้อหาก่อน สอนเก่ง การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพในศตวรรษที่ 21ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้เนื้อหาก่อน สอนเก่ง การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย

ผู้แต่ง : สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้แต่ง : วัชรพล วิบูลยศริน

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาอารมณ์ เวทีแห่งเรื่องราวของการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สัมมนาอารมณ์ เวทีแห่งเรื่องราวของการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

สื่อการสอนสำหรับครูประถมศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สื่อการสอนสำหรับครูประถม

ผู้แต่ง : นพมาศ ว่องวิทยสกุล

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นสำคัญศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นสำคัญ

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ)

ผู้แต่ง : กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้ สู่การศึกษา 4.0ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้ สู่การศึกษา 4.0

ผู้แต่ง : สุคนธ์ สินธพานนท์

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมบทความเรื่อง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา :นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเป็น สอนดี สอนเก่งศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สอนเป็น สอนดี สอนเก่ง

ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษานอกสถานที่ และการศึกษานอกสถานที่เสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

5 SIMPLE TIPS FOR SUCCESSFUL SELF STUDYศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

5 SIMPLE TIPS FOR SUCCESSFUL SELF STUDY

ผู้แต่ง : PRAPATCHON SCHMIDT

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน

ผู้แต่ง : ผกา สัตยธรรม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิวัติการเรียน ปฏิรูปการสอนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปฏิวัติการเรียน ปฏิรูปการสอน

ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การสอนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยุทธศาสตร์การสอน

ผู้แต่ง : ทวีป อภิสิทธิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม เกม นิทาน เพลง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : จันทรา ด่านคงรักษ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย GOOGLE FOR EDUCATIONศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย GOOGLE FOR EDUCATION

ผู้แต่ง : ดนัยศักดิ์ กาโร

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะชีวิตศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะชีวิต

ผู้แต่ง : อภิชา แดงจำรูญ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการจัดการเรียนรู้ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการจัดการเรียนรู้

ผู้แต่ง : ณิรดา เวชญาลักษณ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย PLC & LOGBOOKศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย PLC & LOGBOOK

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 149.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้เนื้อหาก่อน สอนเก่ง การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพในศตวรรษที่ 21ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย

ผู้แต่ง : สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้แต่ง : วัชรพล วิบูลยศริน

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาอารมณ์ เวทีแห่งเรื่องราวของการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

สื่อการสอนสำหรับครูประถมศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สื่อการสอนสำหรับครูประถม

ผู้แต่ง : นพมาศ ว่องวิทยสกุล

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นสำคัญศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นสำคัญ

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ)

ผู้แต่ง : กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้ สู่การศึกษา 4.0ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม