การสอบบัญชี | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การสอบบัญชี
การสอบบัญชี

การสอบบัญชี

ผู้แต่ง : ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

หนังสือปกอ่อน

฿ 315.00

350.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786165988346

ISBN : 9786165988346

ปีพิมพ์ : 1 / 2566

ขนาด ( w x h ) : 0 x 0 mm.

จำนวนหน้า : 0 หน้า

หมวดหนังสือ : การบัญชี/ระบบบัญชี

รายละเอียดสินค้า : การสอบบัญชี

หนังสือการสอบบัญชีเล่มนี้ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี 

และผู้เตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

เนื้อหาภายในเล่มตรงตามหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีของทุกสถาบันการศึกษา 

ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื้อหาภายในเล่มมี 13 บท โดยครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมของการสอบบัญชี 

วิชาชีพสอบบัญชี กระบวนการสอบบัญชี กระบวนการสอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชี บริการอื่นของผู้สอบบัญชี

และการสอบบัญชีด้านคอมพิวเตอร์


สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมของการสอบบัญชี

บทที่ 2 วิชาชีพสอบบัญชี

บทที่ 3 หลักฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ

บทที่ 4 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน

บทที่ 5 ความเสี่ยงในการสอบบัญชี

บทที่ 6 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี

บทที่ 7 เอกสารหลักฐานการตรวจสอบ

บทที่ 8 การตรวจสอบวงจรรายได้และวงจรรายจ่าย

บทที่ 9 การตรวจสอบวงจรอื่น

บทที่ 10 การตรวจสอบที่สำคัญและการเสร้จสิ้นงานสอบบัญชี

บทที่ 11 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน

บทที่ 12 บริการอื่นของผู้สอบบัญชี

บทที่ 13 การสอบบัญชีด้านคอมพิวเตอร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0