หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี (THERMODYNAMICS FOR CHEMICAL ENGINEERING) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี (THERMODYNAMICS FOR CHEMICAL ENGINEERING)
สินค้าหมด
หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี (THERMODYNAMICS FOR CHEMICAL ENGINEERING)

หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี (THERMODYNAMICS FOR CHEMICAL ENGINEERING)

ผู้แต่ง : วรงค์ ปวราจารย์ และคณะ

หนังสือปกอ่อน

฿ 408.00

480.00

ประหยัด 15 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789749918487

ISBN : 9789749918487

ปีพิมพ์ : 1 / 2552

ขนาด ( w x h ) : 185 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 692 หน้า

หมวดหนังสือ : วิศวกรรมเคมี

รายละเอียดสินค้า : หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี (THERMODYNAMICS FOR CHEMICAL ENGINEERING)

 หนังสือ “หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   ซึ่งส่วนต้นของตำรานี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ อีกทั้งยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติต่างๆ ของสาร ในขณะที่ส่วนหลังของตำราเน้นถึงสมดุลในสภาพต่างๆ ได้แก่ สมดุลวัฏภาค สมดุลในระบบของสารผสม และสมดุลของการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทั้งนี้เนื้อหาในวิชานี้สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การคำนวณหาค่าความร้อนและงานที่ต้องใช้ในการเกิดกระบวนการทางกายภาพและกระบวนการทางเคมี การหาสภาวะสมดุลของปฏิกิริยาเคมีและสมดุลของการถ่ายโอนของสารระหว่างสถานะ เป็นต้น

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 กฎข้อที่หนึ่งและแนวคิดพื้นฐาน

บทที่ 3 สมบัติของสารบริสุทธิ์

บทที่ 4 อิทธิพลของความร้อน

บทที่ 5 กฎข้อที่สองอุณหพลศาสตร์

บทที่ 6 สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของของไหล

บทที่ 7 การประยุกต์ใช้อุณหพลศาสตร์กับกระบวนการไหลต่างๆ

บทที่ 8 การผลิตกำลังจากความร้อน

บทที่ 9 กระบวนการทำความเย็นและการทำให้เป็นของเหลว

บทที่ 10 สมดุลระหว่างวัฏภาคที่เป็นไอและของเหลว

ฯลฯ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0