ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้ สู่การศึกษา 4.0 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้ สู่การศึกษา 4.0
ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้ สู่การศึกษา 4.0

ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้ สู่การศึกษา 4.0

ผู้แต่ง : สุคนธ์ สินธพานนท์

หนังสือปกอ่อน

฿ 196.00

280.00

ประหยัด 30 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786164455559

ISBN : 9786164455559

ปีพิมพ์ : 1 / 2560

ขนาด ( w x h ) : 185 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 280 หน้า

หมวดหนังสือ : การเรียน การสอน

รายละเอียดสินค้า : ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้ สู่การศึกษา 4.0

หนังสือครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0 เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะสำคัญอันนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอันนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ดังนั้นครูในยุคปัจจุบันจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมหลายด้าน หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand 4.0 การศึกษา 4.0 บทบาทสำคัญของสถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพเยาวชนตามระบบการศึกษา 4.0 การเตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่ สู่ Thailand 4.0 โดยครูจะต้องมีความรู้ในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครู จิตวิทยาการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับครูเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 อันจะเป็นส่วนสำคัญของการศึกษา 4.0

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0