หนังสือเภสัชศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : อี-บุ๊ค


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การวิเคราะห์ตัวยาในชีวสารศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ตัวยาในชีวสาร

ผู้แต่ง : ศ. ภญ. ดร. เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้ไว้...ใส่ใจสุขภาพศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้ไว้...ใส่ใจสุขภาพ

ผู้แต่ง : รัตยา ลือชาพุฒิพร

฿ 0.00

อ่านเพิ่มเติม

ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ

ผู้แต่ง : นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

฿ 0.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาพรวมการผลิตยา (OVERVIEW OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURING)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภาพรวมการผลิตยา (OVERVIEW OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURING)

ผู้แต่ง : รัตติรส คนการณ์

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

สตาร์ซต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ (RESISTANT STARCHES FOR HEALTH)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สตาร์ซต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ (RESISTANT STARCHES FOR HEALTH)

ผู้แต่ง : จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์

฿ 336.00

อ่านเพิ่มเติม

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2563ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2563

ผู้แต่ง : ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

฿ 200.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยทางเภสัชวิทยาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยทางเภสัชวิทยา

ผู้แต่ง : ศรัณย์ โชคญาณ์กร และคณะ

฿ 0.00

อ่านเพิ่มเติม

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 1 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS )ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 1 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS )

ผู้แต่ง : เกียรติคุณ อัศวโภคี และคณะ

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม

SYNOPSIS IN ANTIMICROBIAL THERAPYศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SYNOPSIS IN ANTIMICROBIAL THERAPY

ผู้แต่ง : ธนาสนธิ์ ธรรมกุล บรรณาธิการ และคณะ

฿ 399.00

อ่านเพิ่มเติม

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 2 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 2 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS)

ผู้แต่ง : เกียรติคุณ อัศวโภคี และคณะ

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม (PHARMACEUTICAL THIN FILMS)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม (PHARMACEUTICAL THIN FILMS)

ผู้แต่ง : เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ

฿ 352.00

อ่านเพิ่มเติม

SHORT NOTE โรคในร้านยา 2565ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SHORT NOTE โรคในร้านยา 2565

ผู้แต่ง : ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2565ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2565

ผู้แต่ง : ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอกศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอก

ผู้แต่ง : วสันต์ กาติ๊บ

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐานศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จันทิมา เมทนีธร

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การปรุงยาล้านนาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การปรุงยาล้านนา

ผู้แต่ง : กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ :บรรณาธิการ

฿ 210.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุดภาพเภสัชพฤกษศาสตร์สมุนไพร สำหรับแพทย์ แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางสาธารณสุขศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมุดภาพเภสัชพฤกษศาสตร์สมุนไพร สำหรับแพทย์ แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางสาธารณสุข

ผู้แต่ง : ศ. นพ. วิโรจน์ ไววานิชกิจ

฿ 600.00

อ่านเพิ่มเติม

น้ำมันหอมระเหยและการใช้ในสุคนธบำบัดศูนย์หนังสือจุฬาฯ

น้ำมันหอมระเหยและการใช้ในสุคนธบำบัด

ผู้แต่ง : รศ.ดร. เภสัชกรหญิง ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม

สิบยาเปลี่ยนโลก (TEN DRUGS)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สิบยาเปลี่ยนโลก (TEN DRUGS)

ผู้แต่ง : โทมัส เฮเกอร์ / นที สาครยุทธเดช

฿ 235.00

อ่านเพิ่มเติม

การคำนวณสำหรับเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นพื้นฐานศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การคำนวณสำหรับเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง : รศ.ดร.รัฐพล อาษาสุจริต

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

ยาและโภชนเภสัชที่ใช้ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยาและโภชนเภสัชที่ใช้ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ

ผู้แต่ง : ผศ.ดร.นันทิยา สมภาร

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

ยาที่ใช้ในภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ และการประยุกต์ใช้ทางคลินิกศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยาที่ใช้ในภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ และการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

ผู้แต่ง : ผศ.ดร.นุชนาฎ เสือเล็ก

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้เครื่องมือในทางเภสัชวิเคราะห์ 1ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประยุกต์ใช้เครื่องมือในทางเภสัชวิเคราะห์ 1

ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง

฿ 190.00

อ่านเพิ่มเติม

การให้คำแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในร้านยาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การให้คำแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในร้านยา

ผู้แต่ง : ชุลีกร สอนสุวิทย์

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ตัวยาในชีวสารศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ตัวยาในชีวสาร

ผู้แต่ง : ศ. ภญ. ดร. เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้ไว้...ใส่ใจสุขภาพศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้ไว้...ใส่ใจสุขภาพ

ผู้แต่ง : รัตยา ลือชาพุฒิพร

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 0.00

อ่านเพิ่มเติม

ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ

ผู้แต่ง : นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 0.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาพรวมการผลิตยา (OVERVIEW OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURING)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภาพรวมการผลิตยา (OVERVIEW OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURING)

ผู้แต่ง : รัตติรส คนการณ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

สตาร์ซต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ (RESISTANT STARCHES FOR HEALTH)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สตาร์ซต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ (RESISTANT STARCHES FOR HEALTH)

ผู้แต่ง : จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 336.00

อ่านเพิ่มเติม

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2563ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2563

ผู้แต่ง : ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 200.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยทางเภสัชวิทยาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยทางเภสัชวิทยา

ผู้แต่ง : ศรัณย์ โชคญาณ์กร และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 0.00

อ่านเพิ่มเติม

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 1 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS )ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 1 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS )

ผู้แต่ง : เกียรติคุณ อัศวโภคี และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม

SYNOPSIS IN ANTIMICROBIAL THERAPYศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SYNOPSIS IN ANTIMICROBIAL THERAPY

ผู้แต่ง : ธนาสนธิ์ ธรรมกุล บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 399.00

อ่านเพิ่มเติม

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 2 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 2 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS)

ผู้แต่ง : เกียรติคุณ อัศวโภคี และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม (PHARMACEUTICAL THIN FILMS)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม (PHARMACEUTICAL THIN FILMS)

ผู้แต่ง : เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 352.00

อ่านเพิ่มเติม

SHORT NOTE โรคในร้านยา 2565ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SHORT NOTE โรคในร้านยา 2565

ผู้แต่ง : ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2565ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2565

ผู้แต่ง : ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอกศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐานศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จันทิมา เมทนีธร

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การปรุงยาล้านนาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การปรุงยาล้านนา

ผู้แต่ง : กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 210.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุดภาพเภสัชพฤกษศาสตร์สมุนไพร สำหรับแพทย์ แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางสาธารณสุขศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 600.00

อ่านเพิ่มเติม

น้ำมันหอมระเหยและการใช้ในสุคนธบำบัดศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

น้ำมันหอมระเหยและการใช้ในสุคนธบำบัด

ผู้แต่ง : รศ.ดร. เภสัชกรหญิง ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม

สิบยาเปลี่ยนโลก (TEN DRUGS)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สิบยาเปลี่ยนโลก (TEN DRUGS)

ผู้แต่ง : โทมัส เฮเกอร์ / นที สาครยุทธเดช

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 235.00

อ่านเพิ่มเติม

การคำนวณสำหรับเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นพื้นฐานศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การคำนวณสำหรับเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง : รศ.ดร.รัฐพล อาษาสุจริต

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

ยาและโภชนเภสัชที่ใช้ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

ยาที่ใช้ในภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ และการประยุกต์ใช้ทางคลินิกศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้เครื่องมือในทางเภสัชวิเคราะห์ 1ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประยุกต์ใช้เครื่องมือในทางเภสัชวิเคราะห์ 1

ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 190.00

อ่านเพิ่มเติม

การให้คำแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในร้านยาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม