หนังสือเภสัชศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : อี-บุ๊ค


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การตรวจเอกลักษณ์พืชสมุทรไพร : พฤกษอนุกรมวิธานศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การตรวจเอกลักษณ์พืชสมุทรไพร : พฤกษอนุกรมวิธาน

ผู้แต่ง : รศ.สมพร ภูติยานันต์

฿ 600.00

อ่านเพิ่มเติม

บำบัดตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือกสมุนไพรไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บำบัดตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือกสมุนไพรไทย

ผู้แต่ง : ศ นพ วิโรจน์ ไววานิชกิจ

฿ 149.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ตัวยาในชีวสารศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ตัวยาในชีวสาร

ผู้แต่ง : ศ. ภญ. ดร. เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

ไขปัญหาสมุนไพรจีนโดยแพทย์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไขปัญหาสมุนไพรจีนโดยแพทย์

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิโรจน์ ไววานิชกิจ

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรมหัศจรรย์ หญ้ารีแพร์ มหาเสน่ห์แห่งพรหมจรรย์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมุนไพรมหัศจรรย์ หญ้ารีแพร์ มหาเสน่ห์แห่งพรหมจรรย์

ผู้แต่ง : อ.ชมพู วิพากไทย

฿ 50.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้ไว้...ใส่ใจสุขภาพศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้ไว้...ใส่ใจสุขภาพ

ผู้แต่ง : รัตยา ลือชาพุฒิพร

฿ 0.00

อ่านเพิ่มเติม

ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ

ผู้แต่ง : นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

฿ 0.00

อ่านเพิ่มเติม

วารสารหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 497 ปีที่ 42 กันยายน 2563ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วารสารหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 497 ปีที่ 42 กันยายน 2563

ผู้แต่ง : หมอชาวบ้าน

฿ 55.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาพรวมการผลิตยา (OVERVIEW OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURING)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภาพรวมการผลิตยา (OVERVIEW OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURING)

ผู้แต่ง : รัตติรส คนการณ์

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

สตาร์ซต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ (RESISTANT STARCHES FOR HEALTH)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สตาร์ซต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ (RESISTANT STARCHES FOR HEALTH)

ผู้แต่ง : จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์

฿ 336.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์กัญชง กัญชา สยบมะเร็ง!ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คัมภีร์กัญชง กัญชา สยบมะเร็ง!

ผู้แต่ง : พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

฿ 184.00

อ่านเพิ่มเติม

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2563ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2563

ผู้แต่ง : ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

฿ 200.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยทางเภสัชวิทยาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยทางเภสัชวิทยา

ผู้แต่ง : ศรัณย์ โชคญาณ์กร และคณะ

฿ 0.00

อ่านเพิ่มเติม

นิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับ 510 ปีที่ 43 เดือน ตุลาคม 64ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับ 510 ปีที่ 43 เดือน ตุลาคม 64

ผู้แต่ง : หมอชาวบ้าน

฿ 55.00

อ่านเพิ่มเติม

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 1 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS )ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 1 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS )

ผู้แต่ง : เกียรติคุณ อัศวโภคี และคณะ

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม

SYNOPSIS IN ANTIMICROBIAL THERAPYศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SYNOPSIS IN ANTIMICROBIAL THERAPY

ผู้แต่ง : ธนาสนธิ์ ธรรมกุล บรรณาธิการ และคณะ

฿ 399.00

อ่านเพิ่มเติม

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 2 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 2 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS)

ผู้แต่ง : เกียรติคุณ อัศวโภคี และคณะ

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม (PHARMACEUTICAL THIN FILMS)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม (PHARMACEUTICAL THIN FILMS)

ผู้แต่ง : เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ

฿ 352.00

อ่านเพิ่มเติม

SHORT NOTE โรคในร้านยา 2565ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SHORT NOTE โรคในร้านยา 2565

ผู้แต่ง : ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2565ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2565

ผู้แต่ง : ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอกศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอก

ผู้แต่ง : วสันต์ กาติ๊บ

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช รักษาโรคพืชโรคสัตว์และสิ่งแวดล้อมศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช รักษาโรคพืชโรคสัตว์และสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : จันทรา อู่สุวรรณ

฿ 116.00

อ่านเพิ่มเติม

8 เห็ดเป็นยา & เห็ดเศรษฐกิจทำเงินศูนย์หนังสือจุฬาฯ

8 เห็ดเป็นยา & เห็ดเศรษฐกิจทำเงิน

ผู้แต่ง : อัมพา คำวงษา

฿ 124.00

อ่านเพิ่มเติม

เผยเคล็ดลับตำรับยาสมุนไพรไก่ชนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เผยเคล็ดลับตำรับยาสมุนไพรไก่ชน

ผู้แต่ง : เตชินี ชวลิต

฿ 76.00

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจเอกลักษณ์พืชสมุทรไพร : พฤกษอนุกรมวิธานศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การตรวจเอกลักษณ์พืชสมุทรไพร : พฤกษอนุกรมวิธาน

ผู้แต่ง : รศ.สมพร ภูติยานันต์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 600.00

อ่านเพิ่มเติม

บำบัดตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือกสมุนไพรไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บำบัดตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือกสมุนไพรไทย

ผู้แต่ง : ศ นพ วิโรจน์ ไววานิชกิจ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 149.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ตัวยาในชีวสารศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ตัวยาในชีวสาร

ผู้แต่ง : ศ. ภญ. ดร. เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

ไขปัญหาสมุนไพรจีนโดยแพทย์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไขปัญหาสมุนไพรจีนโดยแพทย์

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิโรจน์ ไววานิชกิจ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 80.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรมหัศจรรย์ หญ้ารีแพร์ มหาเสน่ห์แห่งพรหมจรรย์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 50.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้ไว้...ใส่ใจสุขภาพศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้ไว้...ใส่ใจสุขภาพ

ผู้แต่ง : รัตยา ลือชาพุฒิพร

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 0.00

อ่านเพิ่มเติม

ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ

ผู้แต่ง : นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 0.00

อ่านเพิ่มเติม

วารสารหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 497 ปีที่ 42 กันยายน 2563ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 55.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาพรวมการผลิตยา (OVERVIEW OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURING)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภาพรวมการผลิตยา (OVERVIEW OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURING)

ผู้แต่ง : รัตติรส คนการณ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

สตาร์ซต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ (RESISTANT STARCHES FOR HEALTH)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สตาร์ซต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ (RESISTANT STARCHES FOR HEALTH)

ผู้แต่ง : จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 336.00

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์กัญชง กัญชา สยบมะเร็ง!ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คัมภีร์กัญชง กัญชา สยบมะเร็ง!

ผู้แต่ง : พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 184.00

อ่านเพิ่มเติม

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2563ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2563

ผู้แต่ง : ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 200.00

อ่านเพิ่มเติม

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยทางเภสัชวิทยาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยทางเภสัชวิทยา

ผู้แต่ง : ศรัณย์ โชคญาณ์กร และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 0.00

อ่านเพิ่มเติม

นิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับ 510 ปีที่ 43 เดือน ตุลาคม 64ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 55.00

อ่านเพิ่มเติม

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 1 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS )ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 1 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS )

ผู้แต่ง : เกียรติคุณ อัศวโภคี และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม

SYNOPSIS IN ANTIMICROBIAL THERAPYศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SYNOPSIS IN ANTIMICROBIAL THERAPY

ผู้แต่ง : ธนาสนธิ์ ธรรมกุล บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 399.00

อ่านเพิ่มเติม

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 2 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เล่ม 2 (ESSENTIAL ANTIMICROBIAL AGENTS)

ผู้แต่ง : เกียรติคุณ อัศวโภคี และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม (PHARMACEUTICAL THIN FILMS)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม (PHARMACEUTICAL THIN FILMS)

ผู้แต่ง : เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 352.00

อ่านเพิ่มเติม

SHORT NOTE โรคในร้านยา 2565ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SHORT NOTE โรคในร้านยา 2565

ผู้แต่ง : ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2565ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SHORT NOTE PHARMACOTHERAPY 2565

ผู้แต่ง : ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอกศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช รักษาโรคพืชโรคสัตว์และสิ่งแวดล้อมศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 116.00

อ่านเพิ่มเติม

8 เห็ดเป็นยา & เห็ดเศรษฐกิจทำเงินศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

8 เห็ดเป็นยา & เห็ดเศรษฐกิจทำเงิน

ผู้แต่ง : อัมพา คำวงษา

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 124.00

อ่านเพิ่มเติม

เผยเคล็ดลับตำรับยาสมุนไพรไก่ชนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เผยเคล็ดลับตำรับยาสมุนไพรไก่ชน

ผู้แต่ง : เตชินี ชวลิต

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 76.00

อ่านเพิ่มเติม