อี-บุ๊ครัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

อี-บุ๊ครัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : อี-บุ๊ค


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : ศศินา ภารา

฿ 330.00

อ่านเพิ่มเติม

อีสปมองเรื่องการเมืองไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อีสปมองเรื่องการเมืองไทย

ผู้แต่ง : คีรีบูน

฿ 146.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้แต่ง : รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์

฿ 210.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง : รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

฿ 275.00

อ่านเพิ่มเติม

สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน้มในสังคมศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน้มในสังคม

ผู้แต่ง : รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

฿ 260.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น

ผู้แต่ง : ผศ.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

฿ 330.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

฿ 260.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953

ผู้แต่ง : วิเชียร อินทะสี

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้

ผู้แต่ง : รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

เปิดกรุข้อคิดในการปกครองบ้านเมืองศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เปิดกรุข้อคิดในการปกครองบ้านเมือง

ผู้แต่ง : คีรีบูน

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ภารตะหัวใจไทย สาธิต เซกัลศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภารตะหัวใจไทย สาธิต เซกัล

ผู้แต่ง : สาธิต เซกัส

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

฿ 300.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์กับการจัดการปกครองท้องถิ่นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์กับการจัดการปกครองท้องถิ่น

ผู้แต่ง : สุริยานนท์ พลสิม

฿ 350.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์ ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญ และแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมืองศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รัฐศาสตร์ ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญ และแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง

ผู้แต่ง : ทินพันธุ์ นาคะตะ

฿ 399.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรัชญาการเมืองศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปรัชญาการเมือง

ผู้แต่ง : ทินพันธุ์ นาคะตะ

฿ 249.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบตะวันออกกลางในรอบ 1 ทศวรรษ จากอาหรับสปริงถึงโควิด-19ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ระเบียบตะวันออกกลางในรอบ 1 ทศวรรษ จากอาหรับสปริงถึงโควิด-19

ผู้แต่ง : ศราวุฒิ อารีย์

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม

นี่คือแผ่นดินที่ดีแห่งหนึ่งของโลก...ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นี่คือแผ่นดินที่ดีแห่งหนึ่งของโลก...

ผู้แต่ง : วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

พุทธศาสนาไทยและประชาธิปไตยไทย จากมุมมองของ ส.ศิวรักษ์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พุทธศาสนาไทยและประชาธิปไตยไทย จากมุมมองของ ส.ศิวรักษ์

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

ส.ศิวรักษ์ ปริทัศน์รัฐไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ส.ศิวรักษ์ ปริทัศน์รัฐไทย

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

ค่อนศตวรรษประชาธิปไตยไทย ที่เต็มไปด้วยขวากหนามศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ค่อนศตวรรษประชาธิปไตยไทย ที่เต็มไปด้วยขวากหนาม

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรัชญาการเมือง (Political Dialogue)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปรัชญาการเมือง (Political Dialogue)

ผู้แต่ง : มอริซ แครนสตัน เขียน ส.ศิวรักษ์ แปล

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

สุภาพบุรุษไพร่ ณัฐวุฒื ใสยเกื้อศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สุภาพบุรุษไพร่ ณัฐวุฒื ใสยเกื้อ

ผู้แต่ง : ฟ้ารุ่ง ศรีขาว

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางพยัคฆ์ ประยุทธ์ จันทร์โอชาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เส้นทางพยัคฆ์ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผู้แต่ง : วาสนา นาน่วม

฿ 209.00

อ่านเพิ่มเติม

เผด็จการวิทยาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เผด็จการวิทยา

ผู้แต่ง : พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

฿ 249.00

อ่านเพิ่มเติม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : ศศินา ภารา

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 330.00

อ่านเพิ่มเติม

อีสปมองเรื่องการเมืองไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อีสปมองเรื่องการเมืองไทย

ผู้แต่ง : คีรีบูน

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 146.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้แต่ง : รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 210.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง : รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 275.00

อ่านเพิ่มเติม

สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน้มในสังคมศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน้มในสังคม

ผู้แต่ง : รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 260.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น

ผู้แต่ง : ผศ.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 330.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 260.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953

ผู้แต่ง : วิเชียร อินทะสี

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้

ผู้แต่ง : รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

เปิดกรุข้อคิดในการปกครองบ้านเมืองศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ภารตะหัวใจไทย สาธิต เซกัลศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภารตะหัวใจไทย สาธิต เซกัล

ผู้แต่ง : สาธิต เซกัส

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 300.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์กับการจัดการปกครองท้องถิ่นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 350.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์ ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญ และแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมืองศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 399.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรัชญาการเมืองศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปรัชญาการเมือง

ผู้แต่ง : ทินพันธุ์ นาคะตะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 249.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบตะวันออกกลางในรอบ 1 ทศวรรษ จากอาหรับสปริงถึงโควิด-19ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 299.00

อ่านเพิ่มเติม

นี่คือแผ่นดินที่ดีแห่งหนึ่งของโลก...ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นี่คือแผ่นดินที่ดีแห่งหนึ่งของโลก...

ผู้แต่ง : วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

พุทธศาสนาไทยและประชาธิปไตยไทย จากมุมมองของ ส.ศิวรักษ์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

ส.ศิวรักษ์ ปริทัศน์รัฐไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ส.ศิวรักษ์ ปริทัศน์รัฐไทย

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

ค่อนศตวรรษประชาธิปไตยไทย ที่เต็มไปด้วยขวากหนามศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรัชญาการเมือง (Political Dialogue)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปรัชญาการเมือง (Political Dialogue)

ผู้แต่ง : มอริซ แครนสตัน เขียน ส.ศิวรักษ์ แปล

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

สุภาพบุรุษไพร่ ณัฐวุฒื ใสยเกื้อศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สุภาพบุรุษไพร่ ณัฐวุฒื ใสยเกื้อ

ผู้แต่ง : ฟ้ารุ่ง ศรีขาว

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางพยัคฆ์ ประยุทธ์ จันทร์โอชาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เส้นทางพยัคฆ์ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผู้แต่ง : วาสนา นาน่วม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 209.00

อ่านเพิ่มเติม

เผด็จการวิทยาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เผด็จการวิทยา

ผู้แต่ง : พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 249.00

อ่านเพิ่มเติม