อี-บุ๊ครัฐศาสตร์/สังคม | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : อี-บุ๊ค


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เพื่อแผ่นดินเกิด :หนังสือชุดพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิดศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เพื่อแผ่นดินเกิด :หนังสือชุดพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด

ผู้แต่ง : วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

฿ 160.00

อ่านเพิ่มเติม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : ศศินา ภารา

฿ 330.00

อ่านเพิ่มเติม

อีสปมองเรื่องการเมืองไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อีสปมองเรื่องการเมืองไทย

ผู้แต่ง : คีรีบูน

฿ 146.00

อ่านเพิ่มเติม

ชายแปลกหน้าในถ้อยคำนึงศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชายแปลกหน้าในถ้อยคำนึง

ผู้แต่ง : จรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์

฿ 136.00

อ่านเพิ่มเติม

การปฏิวัติเงียบ : สู่โลกดุลยภาพศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การปฏิวัติเงียบ : สู่โลกดุลยภาพ

ผู้แต่ง : ศ.นพ.ประเวศ วะสี

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้แต่ง : รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์

฿ 210.00

อ่านเพิ่มเติม

อาเซียน 360 องศาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาเซียน 360 องศา

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท

฿ 185.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง : รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

฿ 275.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือชุด The Asean Wayศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หนังสือชุด The Asean Way

ผู้แต่ง : นานมี

฿ 869.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟื้นพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมสยามศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟื้นพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมสยาม

ผู้แต่ง : วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

฿ 210.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายสาธารณะศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นโยบายสาธารณะ

ผู้แต่ง : รศ.ดร.มยุรี อนุมานราชธน

฿ 300.00

อ่านเพิ่มเติม

สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน้มในสังคมศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน้มในสังคม

ผู้แต่ง : รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

฿ 260.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น

ผู้แต่ง : ผศ.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

฿ 330.00

อ่านเพิ่มเติม

กงสุลไทยป้ายแดงศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กงสุลไทยป้ายแดง

ผู้แต่ง : วิษณุ พีรานนท์

฿ 159.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

฿ 260.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953

ผู้แต่ง : วิเชียร อินทะสี

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้

ผู้แต่ง : รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

เปิดกรุข้อคิดในการปกครองบ้านเมืองศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เปิดกรุข้อคิดในการปกครองบ้านเมือง

ผู้แต่ง : คีรีบูน

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ภารตะหัวใจไทย สาธิต เซกัลศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภารตะหัวใจไทย สาธิต เซกัล

ผู้แต่ง : สาธิต เซกัส

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

มารยาทยุคใหม่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มารยาทยุคใหม่

ผู้แต่ง : ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา

฿ 209.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

฿ 300.00

อ่านเพิ่มเติม

นิเวศวัฒนธรรมในความเปลี่ยนแปลงศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นิเวศวัฒนธรรมในความเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง : วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

฿ 190.00

อ่านเพิ่มเติม

วิกฤตทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิกฤตทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทย

ผู้แต่ง : นพมาศ อุ้งพระ

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาที่ยั่งยืนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง : ผศ.ธนากร สังเขป

฿ 440.00

อ่านเพิ่มเติม

เพื่อแผ่นดินเกิด :หนังสือชุดพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิดศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 160.00

อ่านเพิ่มเติม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : ศศินา ภารา

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 330.00

อ่านเพิ่มเติม

อีสปมองเรื่องการเมืองไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อีสปมองเรื่องการเมืองไทย

ผู้แต่ง : คีรีบูน

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 146.00

อ่านเพิ่มเติม

ชายแปลกหน้าในถ้อยคำนึงศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชายแปลกหน้าในถ้อยคำนึง

ผู้แต่ง : จรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 136.00

อ่านเพิ่มเติม

การปฏิวัติเงียบ : สู่โลกดุลยภาพศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การปฏิวัติเงียบ : สู่โลกดุลยภาพ

ผู้แต่ง : ศ.นพ.ประเวศ วะสี

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้แต่ง : รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 210.00

อ่านเพิ่มเติม

อาเซียน 360 องศาศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาเซียน 360 องศา

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 185.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง : รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 275.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือชุด The Asean Wayศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หนังสือชุด The Asean Way

ผู้แต่ง : นานมี

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 869.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟื้นพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมสยามศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ฟื้นพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมสยาม

ผู้แต่ง : วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 210.00

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายสาธารณะศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นโยบายสาธารณะ

ผู้แต่ง : รศ.ดร.มยุรี อนุมานราชธน

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 300.00

อ่านเพิ่มเติม

สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน้มในสังคมศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน้มในสังคม

ผู้แต่ง : รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 260.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่นศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น

ผู้แต่ง : ผศ.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 330.00

อ่านเพิ่มเติม

กงสุลไทยป้ายแดงศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กงสุลไทยป้ายแดง

ผู้แต่ง : วิษณุ พีรานนท์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 159.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 260.00

อ่านเพิ่มเติม

เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953

ผู้แต่ง : วิเชียร อินทะสี

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้

ผู้แต่ง : รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

เปิดกรุข้อคิดในการปกครองบ้านเมืองศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ภารตะหัวใจไทย สาธิต เซกัลศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภารตะหัวใจไทย สาธิต เซกัล

ผู้แต่ง : สาธิต เซกัส

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

มารยาทยุคใหม่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มารยาทยุคใหม่

ผู้แต่ง : ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 209.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 300.00

อ่านเพิ่มเติม

นิเวศวัฒนธรรมในความเปลี่ยนแปลงศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นิเวศวัฒนธรรมในความเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง : วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 190.00

อ่านเพิ่มเติม

วิกฤตทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิกฤตทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทย

ผู้แต่ง : นพมาศ อุ้งพระ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาที่ยั่งยืนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง : ผศ.ธนากร สังเขป

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 440.00

อ่านเพิ่มเติม