เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สินค้าหมด
เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

หนังสือปกอ่อน

฿ 314.00

370.00

ประหยัด 15 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789740335177

ISBN : 9789740335177

ปีพิมพ์ : 2 / 2561

ขนาด ( w x h ) : 190 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 349 หน้า

หมวดหนังสือ : การวัดผลการศึกษา

รายละเอียดสินค้า : เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

มโนทัศน์ของการจัดการเรียนรู้ ครูอาจารย์ควรใช้กระบวนการวิจัยสอดแทรกให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะให้เรียนรู้คู่การวิจัย ครูอาจารย์จึงมีบทบาทเป็น ครู อาจารย์นักวิจัย โดยทำหน้าที่หลักในการจัดการเรียนรู้และทำการวิจัยเสริมเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การวิจัยลักษณะนี้มีคุณค่าต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและอาจารย์ เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เล่มนี้ได้ประมวลองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิด หลักการ กระบวนการ แนวปฏิบัติ และกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้ครูอาจารย์ และผู้บริหารได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีเนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การออกแบบและการวางแผนการวิจัย เทคนิควิธีและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเพียงพอที่จะช่วยให้ครูอาจารย์มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัย และผู้บริหารใช้เป็นแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนและครูอาจารย์ได้จริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0