การพัฒนาหลักสูตรฉบับฉับไว | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การพัฒนาหลักสูตรฉบับฉับไว
การพัฒนาหลักสูตรฉบับฉับไว

การพัฒนาหลักสูตรฉบับฉับไว

ผู้แต่ง : กุลิสรา จิตรชญาวณิช

หนังสือปกอ่อน

฿ 225.00

250.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789740341833

ISBN : 9789740341833

ปีพิมพ์ : 1 / 2565

ขนาด ( w x h ) : 0 x 0 mm.

จำนวนหน้า : 0 หน้า

หมวดหนังสือ : หลักสูตรและการแนะแนว

รายละเอียดสินค้า : การพัฒนาหลักสูตรฉบับฉับไว

หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษา เพราะเป็นสิ่งที่ชี้แนะให้เห็นแนวทางในการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน หลักสูตรที่ดีจะต้องสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและสังคม สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้การจะนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กำหนดไว้ได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตรจำเป็นจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้ชัดเจน ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร  ทฤษฎีหลักสูตร ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลหลักสูตร

หนังสือการพัฒนาหลักสูตรฉบับฉับไว เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักพัฒนาหลักสูตร นักวิชาการ ครู ผู้สอน ผู้บริหาร นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจต้องการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านหลักสูตร เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร เพราะได้นำเสนอสาระความรู้แบบองค์รวม และเข้าใจง่ายสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0