พินิจการเมืองไทย :ปัจจุบันและอนาคต | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
พินิจการเมืองไทย :ปัจจุบันและอนาคต
พินิจการเมืองไทย :ปัจจุบันและอนาคต

พินิจการเมืองไทย :ปัจจุบันและอนาคต

ผู้แต่ง : ไชยันต์ ไชยพร :บรรณาธิการ

หนังสือปกอ่อน

฿ 135.00

150.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789740338215

ISBN : 9789740338215

ปีพิมพ์ : 1 / 2561

ขนาด ( w x h ) : 145 x 210 mm.

จำนวนหน้า : 327 หน้า

หมวดหนังสือ : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

รายละเอียดสินค้า : พินิจการเมืองไทย :ปัจจุบันและอนาคต

ประโชยน์ที่ผู้อ่านจะได้จากหนังสือเล่มนี้คือ ทราบถึงแนวคิดและกรอบทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง เศรษฐศาสตร์การเมืองและนโยบายสาธารณะ ระบบรัฐสภา  อุดมการณ์และพลังทางสังคมการเมือง การแก้ไขความขัดแย้งทางการเมือง และการพัฒนาทางการเมือง ตลอดจนการใช้กรอบระเบียบวิธีการทำวิจัยทางรัฐศาสตร์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการศึกษาวิจัยในระดับที่ได้รับรางวัลวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่สำคัญคือจะช่วยให้เข้าถึงมุมมองและสาเหตุของปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน โดยประเด็นปัญหาที่ถูกหยิบยกมาศึกษา ได้แก่ การเลือกตั้งพ.ศ. 2554, นโยบายรับจำนำข้าว, ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติ พ.ศ. 2556, ปัญญาชนคนเดือนตุลาฯ ที่มีบทบาทสำคัญในความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบัน, ขันติธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประเด็นปัญหาต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของวิกฤตการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน และจะส่งผลต่อการเมืองไทยในอนาคตอีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0