การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ :ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการศึกษา | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ :ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการศึกษา
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ :ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการศึกษา

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ :ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการศึกษา

Author : ลือชา ลดาชาติ

Softcover

฿ 208.00

260.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740337812

ISBN : 9789740337812

Year of print : 1 / 2561

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 328 Pages

Book category : การเรียน การสอน

Product details : การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ :ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการศึกษา

ด้วยสังคมในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ วิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ประวัติการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปรัชญาของการสร้างความรู้ทางวิทยาสาสตร์ และทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับครู นิสิตครู และนักวิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างความรู้ในรูปแบบที่สอดคล้องกับการสร้างความรู้ของนักวิทยาศาสตร์

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0