เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ
เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

Author : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

Softcover

฿ 238.00

265.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165980227

ISBN : 9786165980227

Year of print : 1 / 2566

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การวัดผลการศึกษา

Product details : เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

นักวิจัยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญใน "การผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ" จำเป็นต้องเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเมื่อทำวิจัยเสร็จแล้ว ต้องนำเสนองานวิจัยด้วยการเขียนรายงานการวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อให้เกิดผลการนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้นักวิจัยมีสมรรถนะการเขียนรายงานการวิจัยให้มีคุณภาพ โดยมีเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีกรณีตัวอย่างเพียงพอที่จะทำให้นักวิจัยสามารถเขียนรายงานการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0